Engelsk-ungarsk oversættelse af "apprenticeship"

EN

"apprenticeship" ungarsk oversættelse

volume_up
apprentice {substantiv}

EN apprenticeship
volume_up
{substantiv}

apprenticeship
volume_up
tanoncság {substantiv}
Thanks be to Mystra, this was going to be a long apprenticeship.
Mystrának hála, talán hosszú tanoncság elé néz.
apprenticeship
volume_up
tanoncidő {substantiv} [arkai.]
apprenticeship
volume_up
tanulóidő {substantiv} [arkai.]

Synonymer (engelsk) for "apprentice":

apprentice

Eksempelsætninger "apprenticeship" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf only he had worked to better effect during his apprenticeship to Hippolito!
Bárcsak több mindent elsajátított volna a Hippolito melletti inaskodása során!
EnglishWe have something similar to a two-year apprenticeship, although we don't call it that.
Van egy kétéves, tanulóidőhöz hasonló időszak, bár mi nem így nevezzük.
EnglishWe also want to promote Leonardo-type apprenticeship programmes at European level.
Szeretnénk emellett európai szinten előmozdítani a Leonardo-típusú szakképzési programokat is.
EnglishThis had been required of him as well, he said, during his Moscow apprenticeship.
Mint mondta, ez neki is kötelező volt moszkvai inaskodása alatt.
EnglishYet for all their airs, they couldn't hold a magic ap-prenticeship at some places in the southlands.
Bár minden erőfeszítésük ellenére sem képesek fenntartani egy tanonciskolát délen.
EnglishWithout his apprenticeship in the Sea of Dreams, Creideiki felt certain he would have found it unfathomable.
Creideiki tudta, hogy ha nem lenne az Álmok Tengerének tanítványa, semmit sem értene belőle.
EnglishI want to take you through an apprenticeship that's flawless.
Kifogástalan oktatásban óhajtalak részesíteni benneteket.
EnglishIn this fashion did Turjan enter his apprenticeship to Pandelume.
Ily módon lett Turján Pandelume tanítványa.
EnglishPerhaps what I want is an apprenticeship, a series of meetings in which we discuss various areas of involvement.
Afféle tanonckodásra gondolok, megbeszélésekre, amelyeket napirendre tűzhetnénk különböző vállalkozási területeket.
EnglishMy life I'd given to the Talamasca, but even before I'd begun my apprenticeship I'd seen and commanded spirits on my own.
Életemet a Talamascának adtam, de mielőtt elkezdtem tanulmányaimat, én is láttam szellemeket, és parancsoltam nekik.
EnglishWhen he was younger, serving out his apprenticeship aboard family vessels, the high movers always gave him such a difficult time.
Amikor még fiatalabb volt, és gyakornokoskodott a családi hajókon, az űrjárók gyakran törtek borsot az orra alá.
EnglishThis was like my polar apprenticeship.
EnglishIt applies to all levels of education and training and concerns all stages of life, as well as the different forms of apprenticeship.
Az oktatás és képzés minden szintjére és minden életszakaszra vonatkozik, csakúgy, mint a szakmai gyakorlatok különböző formáira.
EnglishAfter a maximum period of four months' unemployment, all young people are to be offered a job, an apprenticeship or other training opportunities.
Maximum négyhónapos munkanélküliséget követően minden fiatalnak munkahelyet, szakmai gyakorlati helyet vagy egyéb képzési lehetőségeket kell felajánlani.
EnglishWe need a programme of further training for those EU citizens who have interrupted their education either at school, during an apprenticeship or at university.
Továbbképzési programot kell kidolgoznunk azon uniós polgárok számára, akik félbehagyták az iskolát, a szakmai gyakorlatot vagy az egyetemet.
EnglishUnconsciously, Eugene had served his apprenticeship before he went back to Angouleme for the long vacation after taking his degrees as bachelor of arts and bachelor of law.
Eugène tudtán kívül túlesett ezen a kezdő korszakon, mikor zsebében a bölcsészeti és jogi bakkalaureátussal[15], szünidőre hazautazott.
EnglishYes, one must plan one's coups - and that involves quite a lot of planning - but there is no need, really no need nowadays, to serve any sordid apprenticeship.
Igen, az embernek magának kell megszerveznie a sakkhúzásait, és ez elég sok tervezést igényel, de manapság már nincs szükség: egyáltalán nincs szükség undorító tanonckodásra.
EnglishIn response, the Presidency is promoting the employability of young people through apprenticeship schemes, thereby exacerbating their exploitation and the excessive profits of undertakings.
Erre válaszul az elnökség támogatja a fiatalok szakmai képzés keretében történő foglalkoztatását, ezzel csak fokozva kizsákmányolásukat és a vállalkozások túlzott nyereségét.