Engelsk-ungarsk oversættelse af "bang"

EN

"bang" ungarsk oversættelse

volume_up
bang {substantiv}
EN

bang {substantiv}

volume_up
bang (også: clash, click, crack, crash)
There was a squeal of brakes, a shout, a bang.
Nagy fékcsikorgás, kiabálás, csattanás.
It went off with a puff and a bang and returned an hour later with Graham's official sealed appraisal.
Nagy puffanás és csattanás után elindult útjára, majd egy órával később megint ott volt előtte.
There was a flash of light, a hollow bang, and then nothing but the hum of the VCR with the tape still running inside.
Csattanás, villanás - több nem történt, de a videóban még zümmögött a szalag.
bang (også: crack, fulmination, pop, report)
It is an incremental process, rather than a big bang or a sudden shock.
Ez egy fokozatos folyamat, nem pedig egy nagy durranás vagy hirtelen sokk.
Before he could touch it, there was a bang and it split open in Thad's mouth, cutting his lips.
Mielőtt azonban megérinthette volna, durranás hallatszott, és a síp ezerfelé repedt Thad szájában, és összevagdosta.
The bomb-in-a-suitcase scenario, with apathetic Grovers throwing the prophet out just as the big bang came.
A bombás történetben például, melyben a közönyös Grove-lakók eltaszítják maguktól a prófétát, éppen mielőtt a nagy durranás bekövetkezne.
bang
volume_up
hecc {substantiv} [hverd.]
You could bang it open but the pneumatic elbow-joint kept it from banging shut.
Ki lehet nyitni nagy robajjal, de a pneumatikus szerkezet megakadályozza, hogy becsapódjon.
Glass exploded with a bang that caused Frye to jump in surprise, and sharp pieces rang discordantly on a tile floor.
Hirtelen nagy robajjal betört az üveg; Frye meglepetésében ugrott egyet, aztán üvegcserepek záporoztak a kerámiapadlóra.
The bathroom's outer door banged briskly open.
A WC ajtaja nagy robajjal kinyílt.
bang (også: beat, beating, blow, buffet)

Synonymer (engelsk) for "bang":

bang

Eksempelsætninger "bang" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
Történetünk a kezdetnél fejeződik be - minden dolgok kezdeténél, az ősrobbanásnál.
EnglishThe damned door hadn't finished its usual double bang, that was what about it.
A rohadt ajtóval az volt, hogy a már megszokott csapkodás egyszer csak megszakadt.
EnglishLet us, Europe, bang our fist on the table and stand up for human rights in China.
Mi, Európa pedig csapjunk az asztalra, és álljunk ki a kínai emberi jogokért.
EnglishWith a bang, the truck's passenger door jolted open, two men leaping down.
A teherautó ajtaja tompa puffanással kinyílt, és két másik férfi ugrott ki belőle.
EnglishPaddy Connolly caught up, reaching into his fanny pack for a flash-bang.
Paddy Connolly is odaért, futás közben nyúlt táskájába a fény-hang gránátokért.
EnglishThere was an echoing bang and suddenly crepe streamers were drifting all around her.
A tölcsér nagyot durrant, és kígyózó szerpentincsíkok lövelltek ki belőle.
EnglishRoger exclaimed violently, and set his pilsner glass down with a bang.
A helyi gazdasági élet szart sem ér! kiáltotta Roger és lecsapta a söröspoharát.
EnglishThe gravitational pull of things was a lot stronger near the Big Bang.
Az egyes dolgok gravitációs vonzása sokkal erősebb volt az ősrobbanáshoz közel.
EnglishI will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
Nem fogok leütni a kalapácsommal, nem fogok könyörögni, és nem akarom, hogy félreértsenek.
EnglishLook, you brought us down her e to do a simple job -- in, out, bing, bang.
Nézd, azért hívtál minket, hogy csináljunk egy szimpla melót: bing-bang, csing-cseng.
EnglishWe believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.
Úgy hisszük, hogy mindez a Nagy Bumm ősrobbanásból jött létre -- forró, sűrű anyagból.
EnglishHe tilted forward against the door and the weight of his body pushed it shut with a bang.
Brody megingott, nekidőlt az ajtónak, melyet testének súlya döngve becsapott.
EnglishTo get the bang you have to bombard the critical uranium with a blizzard of neutrons.
A robbanáshoz az szükséges, hogy az urániumot neutronsereggel bombázzuk.
EnglishMeanwhile one of the implications of the big bang had not panned out.
Időközben kiderült, hogy az ősrobbanás előrejelzéseinek egyike nem teljesült.
EnglishShe heard it come to a stop and the bang of the door as someone got out.
Hallotta, hogy az autó megáll, aztán az ajtó csapódott, s valaki kiszállt.
EnglishHercule Poirot frowned, then brought hiihand down with a bang on the arm of his chair.
Hercule Poirot elszánt arckifejezést öltött, öklével nagyot csapott a karosszék karfájára.
EnglishThe age of the universe, between now and the Big Bang, is a hundred billion in dog years.
A világegyetem életkora, az ősrobbanástól mostanáig 100 milliárd, kutyaévekben számítva.
EnglishPappy talked about Poon[Bang]... but he never mentioned any Poonani, Pippy.
Pappy beszélt Poon-ról... soha nem emlitette Poonani-t és a Pippy-t.
EnglishInside, the tumult continued, the thump and crash, the rattle and bang.
Odabent tovább folytatódott a tombolás, folyamatos csörömpölés hallatszott az ajtó mögül.
EnglishThe luminous band around the edges of the trail snapped together with a loud bang.
A szélein lévő derengő fény hangos csattanással csapódott össze.