Engelsk-ungarsk oversættelse af "boat"

EN

"boat" ungarsk oversættelse

volume_up
boat {substantiv}

EN boat
volume_up
{substantiv}

1. generel

boat
volume_up
csónak {substantiv}
The third boat -- Halsey's boat -had gone down with the rest.
A harmadik csónak, Halsey csónakja ugyanúgy elsüllyedt, mint a többi.
The boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
The boat offered a measure of security and she was reluctant to leave it behind.
A csónak bizonyos fokig biztonságot nyújtott, és így nem szívesen hagyta el.

2. nautik

boat
volume_up
kis hajó {substantiv}
Nice boat, Hoppy said, rubbing the imitation leather seat.
Csinos kis hajó jegyezte meg Hoppy, végigsimítva az ülés műbőr huzatán.
A kis hajó kapitánya ügyesen manőverezett a part felé.
climbing into the gondola and giving me his clever wink as the boat took him away.
Beszállt a gondolájába, rám kacsintott, aztán elvitte a kis hajó.
boat

Synonymer (engelsk) for "boat":

boat

Eksempelsætninger "boat" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI'll take us within ten miles of that patrol boat unless a missile radar comes up.
Tíz mérföldön belül megközelítem azt a naszádot, ha nem lesz rakétavezérlő jele.
EnglishJust remember, a police boat can get from the station to our position in seven.
Csak ne felejtsd el, hogy egy rendőrcsónak az állomástól idáig 7 perc alatt elér.
EnglishWe'll rent a boat and go fishing, just like we did last year on Chatterton Lake.
Bérelünk egy csónakot, és elmegyünk horgászni, úgy, mint tavaly a Chatterton-tavon.
EnglishA boat that would float on sand would have to possess much different qualities.
A homokjáró hajónak tehát a szokásostól eltérő tulajdonságokkal kell rendelkeznie.
EnglishThe thing was as massive as the inflatable boat that would carry us to Shasht.
Olyan súlya volt, mint a felfújható csónaknak, ami Shashtra vitt volna bennünket.
EnglishI thought you might need help, and I came along after you by the very next boat.'
Úgy éreztem, hogy segítségre lehet szükséged, s a következő hajóval utánad jöttem.
EnglishThis then is the answer: Frodo has gone by boat, and his servant has gone with him.
Megsejtette az ura szándékát és visszatért ide, mielőtt még Frodó elindult volna.
EnglishPatrol boat 688 reports two vessels afire, suspect the other as patrol boat 651.
A hatnyolcvannyolcas jelenti, két hajó ég, a másik szerinte a hatötvenegyes.
English'You see, Jenny, I didn't know anyone else who had a boat who'd stand by me.
Tudja, Jenny, nem ismerek senki mást, akinek hajója is van és mellettem is áll.
EnglishWith great ceremony, the dive boat pushed from the pier and headed for open water.
A hajó, miután szertartásosan ellökték a mólótól, megindult a nyílt víz felé.
EnglishWith Weir gone, Kuss probably wants to make sure the gravy boat doesn't set sail.
Kussz nyilván biztos akar lenni abban, hogy az utódok sem szüntetik be a támogatását.
EnglishSunday night, Tarrance answered while watching the dive boat slowly disappear.
Vasárnap este felelte Tarrance, miközben a távolban lassan eltűnő csónakot figyelte.
EnglishBut from October to June, he lived on his boat and hopped from island to 497 island.
De októbertől júniusig a hajón töltötte az életét, egyik szigetről a másikra ment.
EnglishAngela had left her pull-over on the beach after bathing, or else in the boat.
Angéla fürdés után a strandon vagy valamelyik csónakban hagyta a pulóverjét.
EnglishThey will hurry back to their boat, and we shall be able to cut off their retreat.
- Akkor igyekeznek vissza a hajóra, és lesz időnk, hogy elvágjuk az útjukat.
EnglishLombard said: If we had a boat, we'd all be halfway to the mainland by now!
Ha volna csónakunk, már javában úton volnánk a szárazföld felé! mondta Lombard.
EnglishListen, my friend; Lady Horbury's maid usually traveled by train and boat.
Figyeljen, barátom, Lady Horbury szobalánya általában vonaton vagy hajón utazott.
EnglishLieutenant Goodman immediately dived the boat, heading her for the bottom.
Goodman hadnagy azonnal intézkedett, hogy süllyedjenek, meg sem álltak a fenékig.
EnglishAfter a few seconds the boat's stasis field released with a loud concussion.
Néhány másodperc múlva a hajó sztázismezeje hangos robbanással megadta magát.
EnglishI have gambled long and hard, and my winnings will buy me a fine new boat.
Hosszan és keményen játszottam, s a nyereményemből vehetek magamnak egy új hajót.