EN boot
volume_up
{substantiv}

1. slang

boot
volume_up
kirúgás {substantiv} (munkából)

2. andre

boot (også: boots, high boots)
volume_up
csizma {substantiv}
A dagger in one boot crumbled, then the boot itself.
Csizmájába rejtett tőre szétmállott, majd a csizma is.
There were also thum~screws and an iron boot, as well as assorted whips.
Volt még ott hüvelykszorító, szöges csizma és néhány korbács is.
A finely polished boot shot up to strike Hejun in the belly.
Szépen fényesre polírozott csizma sietett Hejun gyomrába.
boot (også: ankle boot)
volume_up
bakancs {substantiv}
The other boot and the rest of the clothes landed on the floor around him.
A másik bakancs és a többi ruha szétszóródott a padlón.
The boot was a Doc Marten, Henry was sure of it.
Martens bakancs volt, semmi kétség.
Sam kicked the sole of the boot, saying, Hoi, Dodger.
Sam barátságosan megrúgta a bakancs talpát és megszólalt:
boot (også: kick, recoil, shot)
volume_up
rúgás {substantiv}
boot (også: footwear, foot-gear)
volume_up
lábbeli {substantiv}
boot (også: water boots)
boot
boot
volume_up
újonc {substantiv} (tengerész)

3. "Spanish boot"

boot
volume_up
spanyolcsizma {substantiv} (kínzóeszköz)
Looking at it was a little like looking at an instrument of torture - boot, rack, strappado - which is standing inactive, but only for the moment.
Paul úgy érezte, mintha valami kínzószerszámra nézne lehetett volna spanyolcsizma, csiga vagy hüvelykszorító , amely most épp nincs használatban, de ez csak átmeneti állapot.

4. luftfart

boot

5. arkaisk

boot

6. forældet

boot (også: account, avail, benefit, gain)
volume_up
haszon {substantiv}
boot (også: advantage, asset, benefit, gain)
volume_up
előny {substantiv}

7. køretøj, britisk engelsk

boot
volume_up
csomagtartó {substantiv}

8. britisk engelsk

boot
volume_up
kerékbilincs {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "boot":

boot
to boot

Eksempelsætninger "boot" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd you'II be taking my boot out your mouth in a minute, Joe, you baldy twat!
Inkább a csizmámat veheted ki a szádból pillanatokon belül, Joe, te nyomorult!
EnglishHe reached down to the outside of his left boot and drew out a shadow-etched dagger.
Lehajolt, belenyúlt a bal csizmája szárába, és elővett egy árnyas pengéjű tőrt.
EnglishA shape appeared in its midst, and a hard-soled boot settled on his chest.
Egy alak jelent meg a felhő közepén, mellkasára csizmás láb súlya nehezedett.
EnglishPresent yourself before me right now, or Ill have your hide for boot leather.
Jelenj meg a színem előtt, de most rögtön,vagy beléd törlöm a bakancsomat.
EnglishSTORMY LLEWELLYN AND I HAD MOVED ON FROM BOOT camp to our second of three lives.
Stormy Llewellyn és én továbbléptünk a túlélő táborból a három közül a második életünkbe.
EnglishWordlessly she slipped the metal rod from the keyhole and returned it to her boot.
Némán kihúzta a pálcikát a kulcslyukból, és visszarejtette a csizmájába.
English'Eggman,' Henry muttered, and scraped it off with the side of his other boot.
- Tojásember - motyogta Henry, és levakarta a szőrt a másik bakancsával.
EnglishIn a daze, I moved forward until the tip of my boot touched his head.
Báván vonszoltam magam előre, addig, míg a csizmám orra hozzá nem ért a fejéhez.
EnglishDickie looked ashamed of himself; he stood with one mighty boot on top of the other.
- Dickie pedig láthatóan elröstelkedett: egyik csizmája talpával taposta a másik fejét.
EnglishPanamon hesitated a moment and then nudged him back roughly with his boot.
Panamon egy pillanatig habozott, azután gorombán visszalökte a csizmájával.
EnglishThe avatar reached out and flicked a speck of dust from the top of one boot.
Az avatár kinyújtotta a kezét, és lepöckölt egy porszemet a csizmájáról.
EnglishShe held up the dagger with a quick grin, then slipped it back into the boot.
Vigyorogva felmutatta a tőrt, majd visszacsúsztatta a csizmája szárába.
EnglishA little farther off was a cowboy boot, the fancy-stitched kind with the stacked heel.
Kicsit arrébb egy magasított sarkú, kézzel varrott cowboycsizma látszott.
EnglishHe shook hands twice - a Babu to his boot-heels - and opened the door.
Kétszer is megrázta Kim kezét - ízig-vérig Babu volt és kinyitotta az ajtót.
EnglishOne rolled away, and he smashed it to the floor with his boot heel, to stop it.
Az egyik érme pörögve indult a saját útjára és Elmínster csizmájával rátaposva állította meg.
EnglishNow, either you scratch my back or you're gonna get my size ten boot up your ass!
Vagy segítesz nekem te is vagy figyelheted, ahogy a 45-ös lábammal szétrúgom a nagy seggedet!
EnglishSlowly he climbed out, unlocked the boot and laid the rucksack on the bonnet.
Lassan, ráérősen kiszállt, kinyitotta a csomagtartót, és a motorházra helyezte a hátizsákot.
EnglishHe has left two nail-marks from his boot upon your linoleum just where the light strikes it.
A bakancsszögei két helyen is megkarcolták a linóleumot, éppen ráesik a fény.
EnglishWe're gonna wind up $20 million over budget, and maybe no picture to boot.
Húszmillió dollárral túllépnénk a költségvetést, és talán még így sem készülne el a film.
EnglishShe beckoned to me, as she stepped backwards, one small boot behind the other.
Intett felém, amint apró kis cipőjében lépegetni kezdett hátrafelé.