Engelsk-ungarsk oversættelse af "booty"

EN

"booty" ungarsk oversættelse

volume_up
booty {substantiv}

EN booty
volume_up
{substantiv}

booty (også: capture, chase, haul, kill)
volume_up
zsákmány {substantiv}
... bad, booty-shaking pickinosis stands above the rest.
...egy rossz, zsákmány-éhes, pickinosis áll az egész mögött!
True, many of them joined with dreams of booty, of wealth stolen and glory gained.
Sokan a megszerezhető zsákmány és dicsőség reményében csatlakoztak.
- Zsákmány, mint "hadizsákmány"?
booty
volume_up
martalék {substantiv}
booty (også: game, prey, spoil)
volume_up
préda {substantiv}
Haver is leszel, és préda is.
booty
volume_up
hadizsákány {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "booty":

booty

Eksempelsætninger "booty" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe fences were set ting up quickly and efficiently, displaying freshly stolen booty.
Az asztalokat már telerakták, közszemlére téve a frissen lopott zsákmányt.
EnglishWe've won a rare booty of weapons, with which we can accomplish great things at home.
Olyan különleges fegyvereket zsákmányoltunk, amikkel otthon nagy dolgokat vihetünk végbe.
EnglishWith the compliments of the king, it is his pleasure to share with Lord Sky Walker - his booty.
A király üdvözli és szívesen osztja meg önnel Lord Sky Walker - a zsákmányát.
EnglishThen it began to circle again, dragging its now motionless booty with it.
Aztán futott tovább, körbe-körbe a most már mozdulatlan áldozatával.
EnglishFor many years after that the Romans remained, providing much strange booty for our little nation.
A rómaiak évekig maradtak, sok különös zsákmánnyal kedvezve kis nemzetünknek.
EnglishIt was a treasurehouse where some notorious pirate had hidden his blood-stained booty.
Kincsestár volt, ahol megátalkodott kalózok rejtették el a hét tengeren összerabolt drágaságokat.
EnglishIt seems there may be a rare booty in the homeland of this ship.
Mint megtudtam, a kék bőrű hazájában hatalmas zsákmányra tehetünk szert.
EnglishThe other bandits-Gordon counted a total of five- hurried down the trail carrying their booty.
A többi haramia - Gordon összesen ötöt számlált - a zsákmányt cipelve iparkodott lefelé az ösvényen.
EnglishIn spite of all the destruction we wrought, we've more booty of cars and weapons than we can use.
Minden veszteségünk ellenére, több járművet és fegyvert szereztünk, mint amennyire szükségünk van.
EnglishBut there had been no booty worth taking in our villages; there had been no territory which the King would retain.
Ám a mi falvainkból nem volt mit rabolni; a király nem is területet akart szerezni.
EnglishSo would it not be best to strengthen ourselves by helping this Roger, occupying many planets and taking much booty?
Hát akkor nem jobb, ha ennek a Rogernek a segítségével néhány bolygót is elfoglalunk?
EnglishIt turned out to be remarkably fine booty,' said Wirtanen.
- Mint később kiderült, valóban az volt - mondta Wirtanen.
EnglishYou people are so encased in steel that you lose sight of the main things - booty, women, horses.
Annyira beburkolóztok abba a fémdobozba, hogy észre sem veszitek a lényeget... a zsákmányt, a nőket, a lovakat.
EnglishHow you think Captain Kirk got all that booty?
Mit gondolsz, Kirk kapitány hogy szerezte meg mindazt a zsákmányt?
EnglishI shall spend one day in London, collecting the booty, and then away by the Balkan Express!'
Egy napot fogok Londonba eltölteni, amíg a zsákmányt zsebre vágom, s azután. a Balkán expresszel Herzoslovákiábá utazom.
EnglishThey took me for booty and sold me for profit.
Elhurcoltak hadizsákmánynak, és eladtak aranyért.
EnglishThe booty from the giant ship was rich.
Embereink ezúttal is nagy zsákmányra tettek szert.
EnglishYou think you're gonna get some booty, don't you?
Úgy gondoltad lesz egy kis prédád, mi?
EnglishWil tried to shape my hair, laughed at the result, and suggested I finish the job at Booty Island.
Wil próbálta megigazítani a hajamat, jót nevetett az eredményen, és azt javasolta, majd fejezzem be a munkáját, ha Booty Islandra érünk.
EnglishGirlfriend's booty be all wrapped up in licious.
A barátnőnk zsákmánya mindent eltakar.