Engelsk-ungarsk oversættelse af "border"

EN

"border" ungarsk oversættelse

volume_up
border {substantiv}

EN border
volume_up
{substantiv}

border (også: bound, end, frontier, limit)
volume_up
határ {substantiv}
That's the northern border, Dawson explained, as they passed into non-farm land.
- Ez az északi határ - magyarázta Dawson, amikor megműveletlen területre értek.
Useful for cross-border workers, civil servants and their dependants.
Hasznos a határ menti ingázók, a köztisztviselők és eltartottaik számára.
Such accusations are being levelled at taxi drivers in the border area.
Ilyen vádakat szegeznek a határ menti térségben dolgozó taxisofőröknek.
border (også: band, braid, edge, fringe)
volume_up
szegély {substantiv}
Defines the border, area and character attributes for a legend.
Jelmagyarázat szegély-, terület- és karakterjellemzőit határozza meg.
Type a number for the table's border, or type zero (0) for no border
Írja be a táblázat körüli szegély vastagságát, vagy írjon nullát (0), ha nem kíván szegélyt.
Border Places a blank border around the edges of the image.
Szegély Szegélyvonalat hoz létre a kép körül.
border (også: brim, brink, circumference, rim)
volume_up
széle vminek {substantiv}

Eksempelsætninger "border" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI am talking, of course, about the border dispute between Slovenia and Croatia.
Természetesen a Szlovénia és Horvátország között fennálló határvitáról beszélek.
EnglishAn important objective of cohesion policy is European cross-border cooperation.
A kohéziós politika fontos célkitűzése az határon átnyúló európai együttműködés.
EnglishThe same also applied to the recent exchange of prisoners on the Lebanese border.
Ugyanez vonatkozott a közelmúltban a libanoni határon történt fogolycserére is.
EnglishIs the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?
Megfelelő-e a vízumrendszer az EU keleti határainál fennálló helyzet fényében?
EnglishThe EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
Az EU ezért több eszközzel igyekszik elősegíteni a határon átnyúló együttműködést:
EnglishI don't know, but it's only about a hundred kilometers from the Afghan border.
Nem tudom, de annyi bizonyos, csupán száz kilométernyire lehet az afgán határtól.
EnglishFinally, and to close, some Members have raised the question of border controls.
Végül és lezárásul, néhány képviselő felvetette a határellenőrzések kérdését.
EnglishIn hand-to-hand combat, they are better fighters than the men of the Border Legion.
A határvidéki komoran elmosolyodott, mikor kiolvasta Menion szeméből a kérdést.
EnglishI voted in favour of this report on the next steps in border management in the EU.
Az uniós határigazgatás következő lépéseiről szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishLifting internal border controls is also a question of trust between Member States.
A belső határellenőrzések megszűntetése a tagállamok közti bizalom kérdése is.
EnglishWithin the Schengen area, it is now possible to move freely without border controls.
A schengeni térségen belül most szabadon, határellenőrzések nélkül lehet mozogni.
English(SL) I would like to inform you of certain events on the Croatian-Slovenian border.
(SL) A horvát-szlovén határon történt néhány incidensről szeretnék beszámolni.
EnglishWe are talking about the most serious cross-border humanitarian crisis in the world.
A világ legsúlyosabb, határokon átnyúló humanitárius válsághelyzetéről van szó.
EnglishImagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Képzeljék el csodálkozásomat: az optimális összeköttetés hiányzik a német határnál.
EnglishThey were orphans because the warlord across the border... didn't like their tribe.
Azért lettek árvák mert egy hadúr átlépte a határt... és útban volt a törzsük.
EnglishTo this end, we must ensure that the border authorities have sufficient resources.
Ennek érdekében megfelelő forrásokat kell biztosítani a vámhatóságok számára.
EnglishBecause Mr Gray's next seven had been the Dodge Ram, old Mr I € MY BORDER COLLIE.
Mert Mr. Szürke következő hetese a Dodge Ram az öreg Mr. A SKÓT JUHÁSZOMAT.
EnglishHe was going there to mobilize the Border Legion in preparation for this invasion.
Azért ment oda, hogy mozgósítsa a Határőr Légiót és fölkészítse a támadásra.
EnglishNone of them bear the crest of the leopard-the standard of my Border Legion.
Egyikük sem viseli a párducos pajzsot, ami az én Határőr Légióm zászlaját díszíti.
EnglishThe byrum is Lad's problem now; he's a border collie with a very dim future.
A byrum most Fickó problémája; egy skót juhászé, akinek nagyon sötét a jövője.