EN brim
volume_up
{substantiv}

1. generel

brim (også: berm, collar, edge, flange)
volume_up
perem {substantiv}
brim (også: border, brink, circumference, rim)
volume_up
széle vminek {substantiv}

2. "hat"

brim
volume_up
karima {substantiv} (kalapé)
A dark reddish brown snapbrim hat was pulled low on his forehead and under its brim, his eyes looked like the eyes of a sick animal.
Sötét, vörösesbarna kalapját mélyen a homlokába húzta, és szeme a karima alatt beteg állatra emlékeztetett.

3. "well"

brim
volume_up
kútkáva {substantiv}

4. forældet

brim (også: sea, surge, waves)
volume_up
tenger {substantiv}

5. arkaisk

brim
volume_up
víz felszíne {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "brim":

brim
English

Eksempelsætninger "brim" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHe wore a heavy brown cloak, and his hat-brim dripped water down his back.
Vastag, barna köpenyt viselt, kalapja karimájáról a hátára csorgott az esővíz.
EnglishI put my hat on her desk and the unlighted cigarette on the brim of the hat.
Kalapomat letettem az asztalra, és a meg nem gyújtott cigarettát a kalap karimájára.
EnglishThe lama dragged forth his rosary and pulled his huge hat-brim over his eyes.
A láma kicibálta az olvasóját és rengeteg kalapkarimáját a szemére húzta.
EnglishAnd a dump of maybe fifty-five full to the brim binbags waiting for collection.
És volt ott egy nagy szemeteskonténer, csordultig, elszállításra várva.
EnglishUnder her slanting hat-brim she gave him a glance that was intended to be angry.
Lejtős kalapkarimája alól haragosnak szánt tekintetet lövellt feléje.
EnglishHis eyes were bright and expressionless below the wide brim of his trooper's stetson.
Széles karimájú Stetson-kalapja alatt szeme élénk, kifejezéstelen maradt.
EnglishHe stood in the way, bulky, his eyes hardly visible under the low brim of his cap.
Nagydarab férfi volt, a szeme alig látszott sapkájának ellenzője alól.
EnglishYin forced himself to raise a hand to the brim of his cap in salute.
Jin nagy nehezen rávette magát, hogy kezét tisztelgésül sapkája ellenzőjéhez emelje.
EnglishDajeil folded the sun hat's brim up and squinted at the other woman, who made an awkward gesture.
Dajeil felemelte a fejét, és a szalmakalap karimája alól a másik nre hunyorított.
EnglishGabrielle sat still, smiling, with the brim of her soiled white straw hat over her eyes.
Gabrielle mozdulatlanul ült, és mosolygott szemébe húzott piszkosfehér szalmakalapja alól.
EnglishHis eyes were almost invisible behind his dark tinted glasses and the brim of his gray hat.
Szemét alig lehetett látni a sötétre színezett lencsék és a szürke kalap karimája alatt.
EnglishAfter the summit, however, the Union's glass is now full to the brim.
Mindazonáltal a csúcstalálkozó után az Unió pohara immár színültig telt.
EnglishQuite suddenly I could see the foggy fuzz on the man's hat brim.
Egészen hirtelen élesen láttam a ködtől nedves anyag szálait a férfi kalapkarimáján.
EnglishThe pool itself was completely restored, and filled to the brim.
Az úszómedencét tökéletesen helyreállították, és csordultig feltöltötték.
EnglishThe smoke was like a lead hat; its brim too tight around her brow.
A homály ólomkalapként nehezedett fejére, karimája szorosan záródott a szemöldöke fölött.
EnglishUnder the wide brim of his hat opened a void into which no one cared to look too closely.
A kalap széles karimája alatt sötét űr tátongott, amelybe senki nem akart bepillantást nyerni.
EnglishI could see him watching my mother from under the brim of his hat.
Láttam, hogy a kalapja karimája alól alaposan szemügyre vette anyámat.
EnglishHe circled his hat brim through his fingers again, like a bashful cowboy.
Megint forgatni kezdte a kalapja peremét az ujjai között, akárcsak valami szégyenlős iskolás fiú.
EnglishOn the brim of the hat lay a pair of green sun glasses with lenses the size of doughnuts.
A karimáján zöld napszemüveg akkora lencsével, mint egy fánk.
EnglishHe opened the bottle, put two small glasses on the desk and quietly poured each full to the brim.
Kinyitotta a palackot, két kispoharat tett a pultra, és szótlanul csordultig töltötte őket.