EN can
volume_up
{substantiv}

1. slang

can (også: outhouse, loo)
volume_up
budi {substantiv} [slang]
can (også: crapper)
volume_up
klotyó {substantiv} [slang]
can (også: crapper)
volume_up
vécé {substantiv} [hverd.]
Blood ran down the side of the toilet in a big sloppy paintstroke, but there was no blood on McCarthy himself, at least not as far as Jonesy could see.
A vér nagy, nedves ecsetvonásokban csurgott le a vécé oldalán, de magán McCarthyn nem volt vér, legalábbis amennyire Jonesy meg tudta állapítani.

2. andre

can (også: box, canister, case, pack)
volume_up
doboz {substantiv}
The civilian contractor pulled a can of Coke from the nearby cooler and popped it open.
A civil szoftverszállító kivett egy doboz kólát a közeli hűtőből, és felbontotta.
Old lady buying tiny carton of milk and two cans of cat food out of the icebox.
Egy öregasszony apró doboz tejet és két doboz macskaeledelt emelt ki a hűtőládából.
He went to the refrigerator, got a can of beer, looked at it for a moment, then put it back.
Került a hűtőszekrényhez, kivett egy doboz sört, jól megnézte, aztán visszatette.
can (også: car, automobile, motorcar)
volume_up
autó {substantiv}
After all, the wrong person behind the wheel of a car can be dangerous.
Végtére is, egy rossz sofőr az autó kormánya mögött is lehet veszélyes.
We can go back to the original economics of the car and look at it again.
Visszatérhetünk az autó eredeti gazdaságossági kérdéseihez.
At least we can change the plate number and not be so easily made.'
A motelben felírták az autó típusát és rendszámát.
can (også: kettle, pot, teapot)
volume_up
kanna {substantiv}
He twisted the cap off the petrol can and spilled the contents over him as efficiently as he could.
Lecsavarta a kanna tetejét, és amilyen alaposan csak tudta, magára öntötte a tartalmát.
She wanders time, Kettle, in a manner no-one else can even understand, much less emulate.
Anyád vándorol az időben, Kanna, méghozzá mások számára átláthatatlan módon.
Hallorann twisted at the can's cap as the moving shadow stalked him, kicking up snowpuffs.
Míg a mozgó árny a havat felkavarva ismét becserkészte, Hallorann tekerni kezdte a kanna kupakját.
can (også: gaol, hold, jail, keep)
volume_up
börtön {substantiv}
This is prison, he kept telling himself, how can they be so fat?
Ez börtön, morfondírozott magában, hogy lehetnek ezek ilyen kövérek?
However... mundane work might be at least we can go home and do whatever we want to.
Lehet, hogy csak a régi melónk vár otthon, de még az is ezerszer jobb, mint a börtön.
To Abby, the house was a prison, though she could come and go at will.
Abbynek börtön volt a ház, bár tetszése szerint jöhetett-mehetett.
can (også: tin, conserve, tinned food)
volume_up
konzerv {substantiv}
- Úgy kinyílt, mint egy konzerv!
-Nincs egyetlen doboz konzerv sem a polcokon.
In the kitchen, Erika found plastic cups and plates in a cupboard, along with cans of food.
Erika műanyag poharakat és tányérokat talált a pohárszéken, néhány konzerv társaságában.
can (også: posterior, rear, tail, ass)
volume_up
fenék {substantiv}
We were thinking we could start with some ass-resculpting for her...
Úgy gondoltuk kezdhetnénk egy kis fenék-zsírleszívással nála...
In the valleys Toshio could usually see bottom, a hundred meters or so below, gloomy with dark blue tendrils.
A völgyekben Toshio sokszor lelátott a fenék sötétkéken vonagló csáperdejéig.
(Piano) It can be the other buttock.
(Zongora) Lehet a másik fenék is.
can (også: tail)
volume_up
altáj {substantiv}
can (også: canister, tin, tin can, tin box)
volume_up
bádogdoboz {substantiv}
can (også: pot)
volume_up
bödön {substantiv}
can (også: tin)
volume_up
konzervdoboz {substantiv}
Rusted gardening tools, old cans, plenty of those, in cartons.
Rozsdás kerti szerszámok, egy csomó ócska konzervdoboz, kartondobozban.
Discarded tin cans are easy: they end up reused as containers.
Egy-egy eldobott konzervdoboz sima ügy: ismét tárolóedény lesz belőlük.

Eksempelsætninger "can" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOpens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
A kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
EnglishThe man in coveralls leaned in and produced a small aerosol can from his sleeve.
Az overallos férfi behajolt, és kis aeroszolos dobozt varázsolt elő ruhaujjából.
EnglishI feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
Úgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
EnglishSome say it's not a spell but a key that can open even where there isn't a lock.
Némelyek szerint nem varázsige, hanem kulcs, amely a nem létező zárat is nyitja.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishWe can deduce that these crystalline tree shapes are actually energy collectors.
Most értettem meg, hogy ez a faforma kristályok, valójában energiaakkumulátorok.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Ahogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
EnglishGerrard wants every pertinent government agency to do what they can to help her.
azt akarja, hogy minden kormányhivatal maximális segítséget nyújtson a lánynak.
EnglishOnly the pure of heart can ever hope to wield the Force's power with any success.
Csak a tiszta szív remélheti, hogy valaha sikerrel forgathatja az Erő fegyverét.
EnglishYou mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
Ez olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
EnglishAnd if you believe that money can do all that for you, you are the perfect mark.
"És ha azt hiszed, hogy a pénz teszi mindezt," akkor tökéletes vagy számunkra".
EnglishIt's amazing how many ways they can say no without ever actually saying the word.
Hihetetlen, hogy hányféleképpen lehet nemet mondani anélkül hogy kiejtenéd: NEM.
EnglishHere it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
Ezzel bizonyítható, hogy termékbiztonságról szóló irányelv egyszerűen túl gyenge.
EnglishHowever, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
Ezek azonban politikai akarattal kezelhetők,így nincs szükség erre a szerződésre.
EnglishDifficult to prove if the children are well nourished and can quote their Bible.
Nehéz bebizonyítani, ha a gyerekeket jól táplálják, és idézni tudnak a Bibliából.
EnglishFirst, the parties can choose any one of the methods outlined in the UN Charter.
Először is a felek az ENSZ Alapokmányban megjelölt bármely módot választhatják.
EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Sokan úgy gondolják, hogy személyes hasznot húzhatnak az erdők elpusztításából.
English'I can see nothing away north or west but grass dwindling into mist,' said Gimli.
- Se északra, se nyugatra nem látok mást, csak ködbe vesző gyepet- mondta Gimli.
EnglishIt is an excellent example of how we can bring our cultural message to the world.
Kitűnő példa ez arra, hogyan továbbíthatjuk kulturális üzenetünket a világ felé.