EN capital
volume_up
{substantiv}

1. generel

capital (også: capital city, capital town)
volume_up
főváros {substantiv}
Jerusalem: a sacred city for three religions, the capital city of books, an open capital.
Jeruzsálem három vallás szent városa, a könyvek fővárosa, egy nyitott főváros.
The capital city, Budapest, was originally was two separate cities: Buda and Pest.
A főváros két önálló város, Buda és Pest egyesülésével jött létre.
That's where their regular route startscomes by way of the capital, by Sebral, and down to Issin.
Rendszerint ott kezdik útjukat, és a főváros, majd Sebral mellett Issinig hajóznak le.
capital
volume_up
főbenjáró {substantiv}
My Lord of Lenda, attempted regicide is a capital offence isn't it?'
Lenda gróf, a királygyilkosság kísérlete is főbenjáró vétségnek számít, ugye?
Violating those standards in manufacture was a capital crime, an Imperial violation, no exceptions.
A szabványi előírások megsértése főbenjáró bűnnek, Birodalom-ellenes cselekedetnek számított.
Interference with a letter carrier’s function is a capital crime.
Postás akadályoztatása főbenjáró vétségnek tekintendő.
capital (også: capital letter)
volume_up
nagybetű {substantiv}
The capital letter(s) indicating the country of origin followed by the manufacturer's mark and the serial number.
A származási országot jelölő nagybetű(k), ami(ke)t a gyártó jele és a sorozatszám követ.
- TOWARDS THE CENTRE THE CAPITAL LETTER T WITH ARMS 1 CM LONG AND 0,2 CM WIDE ,
- középtájon a "T" nagybetű 1 cm hosszú és 0,2 cm széles szárakkal,
The capital letter(s) indicating the country of origin followed by the manufacturer's mark and the serial number.
a származási országot jelölő nagybetű(k), amelye(ke)t a gyártó jele és a gyártási szám követ.
capital
capital (også: cowl)
volume_up
kéménysisak {substantiv}
capital (også: cowl)
volume_up
kéménytoldat {substantiv}
capital (også: head)
volume_up
oszlopfő {substantiv}

2. økonomi

capital
volume_up
tőke {substantiv}
Human capital comes from education, and social capital comes from trust between people.
Az emberi tőke az oktatásból származik, a társadalmi tőke pedig az emberek közötti bizalomból.
Human capital is volunteering's greatest contribution to social cohesion.
A humán tőke az önkéntesség legnagyobb hozzájárulása a társadalmi kohézióhoz.
It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Ideje világos döntéseket hozni a tőke ellenőrzésével és megadóztatásával kapcsolatban.
capital (også: capital stock)
volume_up
alaptőke {substantiv}
Balance--paid up capital--directors--et cetera, et cetera.
Hitelképes, alaptőke befizetve, igazgató tanács, és a többi, és a többi, és a többi.
In today's world, share capital has lost its most important function, namely that of protecting creditors.
A mai világban az alaptőke elvesztette legfontosabb funkcióját, nevezetesen a hitelezők védelmét.
Peter Diamandis: Probably the most difficult thing that I had to do was raise the capital for this.
Peter Diamandis: Talán a legnehezebb dolog amit meg kellett tennem az az alaptőke élőteremtése volt.
capital
volume_up
törzsvagyon {substantiv}

Eksempelsætninger "capital" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt strengthens financial capital by transferring responsibility to the consumer.
Megerősíti a pénzügyi tőkét azzal, hogy a felelősséget a fogyasztóra hárítja át.
EnglishAnd in the capital, who's going to care if you take shorter steps when you walk?
A fővárosban senki se fog azzal törődni, hogy milyen gyorsan tudsz gyalogolni.
EnglishSome players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Egyes szereplők politikai tőkét próbálnak kovácsolni a Bhutto elleni merényletből.
EnglishA European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
Az európai kockázatitőke-piac csak az egyik a számos szóba jöhető intézkedés közül.
EnglishWe do not think that having a capital adequacy regime for funds solves the problem.
Nem gondoljuk, hogy az alapok tőkeellátottsági rendszere megoldaná a problémát.
English(100) The EPCGS licence holder can also source the capital goods indigenously.
(100) A BJETR engedély tulajdonosa belföldről is beszerezheti a beruházási javakat.
EnglishIn other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
Más szóval, legyen lehetőség a nyereség saját tőkeként történő újra befektetésére.
EnglishYou have also suggested a flexible solution for the minimum capital requirement.
Önök a minimális tőkekövetelmény esetében is rugalmas megoldást javasoltak.
EnglishThe other is to tax speculative capital movements and financial transactions.
A másik lehetőség a spekulatív tőkemozgások és pénzügyi tranzakciók megadóztatása.
EnglishI myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.
Én személy szerint nagyon aggódom amiatt, ami országom fővárosában történik.
EnglishAnd my introduction to business was in these $100 little infuses of capital.
Ezeken a kis 100 dolláros tőkeinjekciókon át kerültem kapcsolatba az üzlettel.
EnglishIt is excellent news - capital news - and about a certain person we all like!
Pompás hír, nagyszerű hír, és olyan emberről szól, akit mindnyájan szeretünk.
EnglishA truck ran into the state capital building... and it went on fire on television.
Egy teherautó belehajtott egy pénzügyi épületbe... és kigyulladt a tévében.
EnglishA total of 14 Member States have their diplomatic missions in the Belarusian capital.
A belorusz fővárosban összesen 14 tagállam rendelkezik diplomáciai képviselettel.
EnglishI consider it positive and fair that Sarajevo be European Capital of Culture.
Pozitívnak és méltányosnak tartom, hogy Szarajevó Európa kulturális fővárosa legyen.
EnglishYou talk about human capital, you talk about education and public health.
Beszélünk az emberi erőforrásról, beszélünk az oktatásról és közegészségügyről.
EnglishI agree that no one has the right to gain political capital at their expense.
Egyetértek azzal, hogy senkinek nincs joga politikai tőkét kovácsolni az ő rovásukra.
EnglishThese funds have provided capital just when it was most desperately needed.
Ezek az alapok akkor nyújtottak tőkét, amikor arra a legnagyobb szükség volt.
EnglishThe power of human capital and human resources will determine the winner.
A humántőke és a humán erőforrások súlya határozza majd meg, ki lesz a győztes.
EnglishWhatever else might be said about it, capital punishment is a penalty which is final.
Bármi mást mondhatnánk is el róla, tény az, hogy a halálbüntetés végleges büntetés.