Engelsk-ungarsk oversættelse af "coarse"

EN

"coarse" ungarsk oversættelse

EN coarse
volume_up
{adjektiv}

coarse (også: barbaric, broad, brusque, brutal)
volume_up
durva {adj.}
The water rose farther and dressed Simon's coarse hair with brightness.
A víz továbbhaladt, és kifényesítette Simon szétterülő, durva haját.
She thought: Can this big, coarse Balan truly be Lancelot's brother?
Eltöprengett: Hát lehetséges lenne, hogy ez a nagy, durva Balan Lancelet testvére?
Then she loosed him and pulled away, wiping her hands vigor- ously on the coarse grass.
Aztán elengedte, félrehúzódott, vadul dörzsölni kezdte kezét a durva fűbe.
coarse (også: fat, gross, podgy, thick)
volume_up
vastag {adj.}
His hair was coarse and black, and at some time his nose had been broken.
Vastag szálú haja éjfekete volt, és valamikor régen az orra is eltörhetett.
He lay weary on her shoulder, his coarse fair hair tickling her breasts.
Uther fáradtan pihent Igraine vállán, vastag szálú, szőke haja csiklandozta Igraine keblét.
The coarse mop of black hair was long and swung down, almost concealing a low, broad forehead.
Fekete hajának egyik vastag fürtje hosszan az arcába lógott, s majdnem teljesen eltakarta széles homlokát.
coarse (også: base, common, low, normal)
He laughed a rather deep coarse laugh as he took my money.
Meglehetősen közönséges nevetésre fakadt, miközben elvette a pénzemet.
'Elene is a coarse and ugly language,' Mirtai observed.
Az elén közönséges és csúf nyelv jelentette ki Mirtai.
Neked mindig ilyen közönséges dolgok járnak a fejedben.
coarse (også: choppy, harsh, ragged, raspy)
volume_up
érdes {adj.}
Yuri is a man of coarse spiritual distinctions, not subtle ones.
Yuri nem a kifinomult, hanem az érdes hangulatok embere.
Érdes, durva anyag.
The contrast gave the entire scene an almost nightmarish quality heightened by voices and laughter which were coarse and raucous.
Az éles kontraszt az egész képnek valamiféle rémálomszerű kisugárzást kölcsönzött, melyet csak tovább erősített az időnként felhangzó durva, érdes hangú kacagás.
coarse (også: brusque, crude, foulmouthed, gross)
Or how could the coarse, rough woman whom I had seen the day before be connected with her?
Milyen szál köti össze azzal a nyers, goromba asszonnyal, akit tegnap láttam?
coarse (også: brusque, crude, ecru, feral)
volume_up
nyers {adj.}
Ah, such coarse youthful vigor, the pure luxury of thoughtless
Ó, a nyers, ifjonti erő, a nemtörődöm élet ellenállhatatlan fényűzése!
Or how could the coarse, rough woman whom I had seen the day before be connected with her?
Milyen szál köti össze azzal a nyers, goromba asszonnyal, akit tegnap láttam?
Ivott, durva volt és nyers.
coarse

Synonymer (engelsk) for "coarse":

coarse

Eksempelsætninger "coarse" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHis breath stank of liquor, and his face was shadowed with coarse unshaven hair.
Lehelete likőrtől bűzlött; arcára sötét árnyékot vetett a másnapos borosta.
EnglishShe wound the shin with a loose bandage and tied it with a coarse red string.
Lazán bekötözte a sípcsontot, majd egy darab piros zsineget csomózott rá.
EnglishIts strands were thin as coarse thread and not much stronger, but they had saved lives.
A szárai vékonyak és durvák voltak, nem is különösebben erősek, de életet menthettek.
English(2) Schiavina, Low Lat. sclavina, the long coarse frock worn, among others, by palmers.
és elhiteti vele, hogy a tisztítóhelyen van; minekutána pedig feltámad,
EnglishThere are a lot of coarse similarities, oo many to be a pure coincidence.
Van egy sereg hasonlóság, de túl sok ahhoz, hogy puszta véletlen legyen.
EnglishHer lips felt coarse against the rose-leaf softness of the other girl's cheek.
Az ajkát is durvának érezte a lányka rózsasziromfinom orcáján.
EnglishAmid his coarse laughter, Jhardin lumbered forward a pace, eyes hard.
Nem törődve a rosszindulatú villogással, Jhardin merev tekintettel lépett elő a sarokból.
EnglishThe man inside was burly, and he had iron-grey hair and a coarse, short-trimmed beard.
A lovag egy testes, acélszürke hajú, rövidre nyírt erős szakállú férfival találta szemben magát.
EnglishAbove, a coarse rich voice was singing, Whos afraid of the Big Bad Wolf?
Odafent valaki harsogva énekelt: Ki fél a nagy, szőrös farkastól?
EnglishThe coarse, common tea was dark enough in color, but it had little taste.
Az ócska tea, amely csak látszatra erős, csaknem íztelen volt.
EnglishAnd when you're squinting, what you're doing is you're turning that from fine-grain to coarse-grain.
És amikor hunyorítasz, akkor nagyfelbontásúból alacsony felbontásúvá alakítod a képet.
EnglishHer head was down, her slightly coarse honey-blonde hair obscuring her face.
Fejét lehajtotta, kócos, mézszőke haja eltakarta az arcát.
EnglishHe felt for the bottom again, but found only coarse, rounded gravel amid larger, more jagged rocks.
Megint lenyúlt, de a keze csak kerek kavicsokat, vagy szúrós szikladarabokat tapintott.
EnglishThe top of this was covered with a thin layer of soil and coarse grass and shaded with young palm trees.
Tetején, a vékony réteg földben, ritkás fű nőtt, fiatal pálmafák árnyékolták.
EnglishHe had an arm over the shoulder of his companion, who was wrapped in a coarse green blanket.
Átkarolta társát, aki zöldesszürke pokrócba bugyolálta magát.
EnglishThose unanchored hairs fell sloppily over his coarse cheek.
A horgonyukat vesztett hajszálak lomhán szétterültek a borostás arcon.
EnglishThe inspector gave a rather coarse laugh and seated himself on a chair by the table.
Japp felügyelő némileg kifinomulatlan nevetést hallatott, aztán letelepedett egy székre a kerek asztal mellett.
EnglishI drove on through the piled masses of granite and down through the meadows of coarse grass.
Továbbhajtottam az egymásra tornyosuló sziklák között, le a perzselt füvű mezőre, ahol tehenek legelésztek.
EnglishHe shrugged and fingered the sidewall of his coarse black mustache.
Vállat vont, és megpödörte szúrós, fekete bajuszát.
EnglishIn vast vaults, wood and coarse cellulose passed automatically from the solar caverns to vats of weak acid.
Szóval: évszázadok óta most fordul elő először, hogy embereknek kell dolgozniuk a hőkutak mélyén.