Engelsk-ungarsk oversættelse af "to construct"

EN

"to construct" ungarsk oversættelse

EN to construct
volume_up
[constructed|constructed] {verbum}

to construct (også: to concoct, to do, to fabricate, to fashion)

Eksempelsætninger "to construct" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd it's quite clear that, in order to make minds, we need to construct neural maps.
És egész világos, hogy az elme felderítéséhez idegi térképeket kell készítenünk.
EnglishConstruct an arc by its center and a given angle, starting at a given point
Körív szerkesztése, ha ismert a középpontja, egy szöge és egy kiindulási pont
EnglishThe thing calling itself Morgan Le Fay was neither decker nor system construct.
A magát Morgana Le Faynek nevező akármicsoda sem dekás nem volt, sem pedig rendszerprogram.
EnglishSaul thought about the irrigation ditches he'd worked three years to construct and improve.
Saul az öntözőcsatornára gondolt, amelyet három évig építgetett és javítgatott.
EnglishThe European Parliament is a component of the reactionary construct of the EU.
Az Európai Parlament az EU reakciós struktúrájának egyik alkotóeleme.
EnglishAnd the purpose is not to walk in and construct a home and live there.
Ám a cél nem az, hogy besétálunk, otthont építünk magunknak és azután ott éldegélünk.
EnglishConstruct a circle with the radius given by the length of this segment
Kör szerkesztése a megadott szakasz hosszával megegyező hosszúságú sugárral
EnglishIt is important that the European Union construct its point of view in exactly this manner.
Fontos, hogy az Európai Unió is pontosan így fogalmazza meg az álláspontját.
EnglishThere is talk of matching the so-called killer laser with a construct of our own.
Szóbeszéd járja arról, hogy az úgynevezett gyilkos lézert saját fegyvereinkkel kell kivédenünk.
EnglishTherefore, there is no need to construct unnecessary barriers for patients.
Következésképp nem kell a betegek elé fölösleges korlátokat állítani.
EnglishI'm glad you don't have to construct your own siege engines, Sparhawk,' Kurik observed sourly.
Örülök, hogy nem ostromgépeket tervezel, Sparhawk jegyezte meg Kurik komoran.
EnglishRight from the start, the euro was a completely misjudged construct that was bound to fail.
Az euró kezdetektől fogva egy félreismert konstrukció volt, amely kudarcra volt ítélve.
EnglishMalta would not have to undertake the capital expenditure needed to construct a power station.
Máltának nem kell magára vállalnia az ilyen erőmű megépítésének hatalmas költségeit.
EnglishConstruct the half-line by a given vector starting at given point.
Félegyenes szerkesztése adott pontból indulóan, egy adott vektor irányában.
EnglishSome of them construct large, elaborately decorated, ceremonial houses.
Egyik-másikuk nagy, gazdagon díszített szertartási épületeket is épít.
EnglishFascinating, the advanced materials used to construct this station.
Lenyűgöző, hogy milyen modern anyagokat használtak az állomás építéséhez.
EnglishIf I construct my Help-the-town- and-make-it-a-better-place machine...
Úgy értitek, ha én megépítem a Segítsd-A-Várost- És-Csinálj-Belöle-Egy-Szebb-Helyet gépet...
EnglishHow can you be definitive about a construct you do not understand?
Hogyan lehet olyan biztos egy olyan konstrukció felől, amit egyáltalán fel sem tud fogni?
EnglishOkay, we'll take our time to construct an ironclad cover story.
- Oké, azalatt, amíg itt vagyunk, kőkemény fedősztorit kell konstruálnunk.
EnglishThere was no justice because justice was a human construct and had no place in a system of matter.
Nincs igazság, mert az igazság emberi fogalom, és nincs helye egy anyagelvű rendszerben.