EN cook
volume_up
{substantiv}

cook
volume_up
szakács {substantiv}
Any serious cook should have the reliable originals in his or her library.
Valamirevaló szakács könyvtárában amúgy is megtalálhatók a forrásmunkák.
The cook was suddenly hovering nearby watching the desperate search for money.
A szakács egykettőre ott termett, és érdeklődve figyelte a műveletet.
The cook was hugging the cat, which was struggling and clawing at him in a frenzy.
A szakács magához szorította az őrjöngve rugdosó és karmoló macskát.
cook
volume_up
szakácsnő {substantiv}
My most secret disfigurement was in plain view of the cook and her daughter!
A szakácsnő meg a lánya most teljes valójában láthatta legtitkoltabb csúfságomat!
said the cook to Victorine, pointing to her mistress as she spoke.
- szólt a szakácsnő Victorine-hoz, úrnőjére mutatva.
She wasn't all that much older then than the cook's daughter, Celeste.
Egyáltalán nem volt idősebb, mint Celeste, a szakácsnő lánya.
cook
volume_up
hajószakács {substantiv}
'The ship's cook said that this is what the sailors eat,' he said defensively.
A hajószakács azt mondta, a matrózok is ezt kapják mentegetőzött a fegyvernök, majd Sparhawkra nézett.
cook

Synonymer (engelsk) for "cook":

cook

Eksempelsætninger "cook" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMy mum was working overtime at Heathrow and I was trying to cook beans on toast.
Anyám túlórázott a Heathrow-on,...én pedig megpróbáltam babot főzni a pirítóshoz.
EnglishThey wear good clothes, got flashy jobs and even know how to cook and wash up.
Jó ruhákat hordanak,...menő munkahelyük van és még főzni és mosogatni is tudnak.
EnglishWhen that shield collapses, microwave radiation will literally cook our planet.
Amint a mező összeomlik, a mikrohullámú sugárzás szó szerint megsüti a bolygónkat.
EnglishI should have gotten one like yousome muscular little prick who likes to cook.
- Én is inkább ilyet fogtam volna ki, ilyen izmos kis pöcsit, amelyik főzni szeret.
EnglishI wonder if he will try to poison me again in my breakfast, and make me cook it twice.
Vajon megint megpróbált-e a reggelimbe mérget tenni, hogy újat kelljen főznöm?
EnglishThey have help in from the village, but you could cook and look after Aunt Maude.
Nagyon az idegeire megy az embernek, de Maude néni rokonszenves teremtés.
EnglishSome people said you could cook a hot dog by putting it on the east-facing windowsills.
Mások szerint akár virslit is főzhettél magadnak a keletre néző ablakpárkányokon.
EnglishI'm so glad that I ordered the cook to prepare fried sole tonight, she said.
- Tudja, annyira örülök, hogy roston sült nyelvhalat készíttettem vacsorára - mondta.
EnglishCook thinks there are political forces working over there to moderate matters.
Cook úgy véli, egyes politikai erők azon dolgoznak odaát, hogy enyhítsenek a helyzeten.
EnglishIf you give me a coney, the coney's mine, see, to cook, if I have a mind.
Ha nekem adtad, az a nyuszi az enyim, érted, s ha nekem úgy tetszik, megfőzöm.
EnglishThey live together, and she loves to cook for the kids Reggie represents.
Együtt élnek, és a néni nagyon szeret főzni a gyerekeknek, akiket Reggie képvisel.
EnglishHis head snapped forward, saw the terrorists looking at Maria, the cook.
Gyorsan körülnézett, és látta, hogy a terrorista Mariát, a szakácsnőt figyeli.
EnglishBut they might be edible, if he could cook them, if he could start a fire.
De talán ehetők lennének, ha meg tudná főzni őket, ha tüzet tudna gyújtani.
EnglishHis wife (the one he had then; he had four) was Delphine, Grandmother's cook.
A felesége meg (az akkori; mert négy felesége is volt), Delphine, nagyanyám szakácsnője.
English`Stick around,' she said, 'and I'll cook you dinner, and breakfast tomorrow morning too.'
Maradj itt mondta Rowan , és én főzök neked vacsorát, holnap ráadásul reggelit is.
EnglishFrom the very first, she had insisted on paying for the cook and the food and liquor.
Kezdettől fogva ragaszkodott hozzá, hogy fizeti a szakácsnőt, az ételt és az italokat.
EnglishThe other stuff, crystobolite, is used to cook out the wax in an invested wax model.
A másik anyagot, a crystobolitot a viaszmodellek készítéséhez használják.
EnglishThen perhaps you will allow me to cook for you sometime, Chet suggested.
Ez esetben talán megengedni, hogy egyszer én főzzek önnek próbálkozott Chet.
English'Ghwerig was threatening to cook Azash and eat him,' Kurik said shortly.
Ghwerig azzal fenyegette Azash-t, hogy megfőzi és elfogyasztja felelte kurtán Kurik.
EnglishWe used fire occasionally to cook big feasts, but most of the time this wasn't necessary.
Alkalmanként használtunk tüzet a nagy lakomákhoz, de többnyire nem volt szükség rá.