Engelsk-ungarsk oversættelse af "direct"

EN

"direct" ungarsk oversættelse

EN direct
volume_up
{adjektiv}

This agreement is a direct contribution to the stability and security of Europe.
E megállapodás közvetlen hozzájárulás Európa stabilitásához és biztonságához.
This is a direct consequence of the mistakes made in negotiating the financial framework.
Közvetlen következménye ez a pénzügyi keret tárgyalása során elkövetett hibáknak.
In the direct calibration method, air is used as the reference standard.
A közvetlen hitelesítési módszernél a levegőt kell referenciaszabványként használni.
direct (også: downright, erect, even, ingenuous)
They inherit Plantagenet blood by direct descent, and Tudor on the distaff side.
Egyenes leszármazottai a Plantagenet-háznak, leányágon pedig a Tudoroknak.
Linge Chen was reputedly a direct descendant of Tua Chen.
Linge Chenről mindenki tudta, hogy Tua Chen egyenes ági leszármazottja.
If they take a direct route at top speed they should arrive in a little over a day.
Ha egyenes úton jönnek teljes sebességgel, alig több mint egy nap múlva megérkeznek.
direct (også: candid, disarming, explicit, express)
volume_up
nyílt {adj.}
These two statements are in direct contradiction to each other.
A két állítás nyílt ellentmondásban áll egymással.
His gaze was direct, his voice confident, his posture straight.
Tekintete nyílt volt, a hangja barátságos, és egész megjelenéséből nyugodt magabiztosság áradt.
Kerüld a nyílt tagadást!, figyelmeztette magát Hari.
direct (også: prompt)
We call for the immediate release of political prisoners and for the direct return of political exiles.
Felszólítunk a politikai foglyok szabadon bocsátására és a politikai okokból száműzöttek hazatérésének haladéktalan lehetővé tételére.

Eksempelsætninger "direct" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMaybe he could meet with the Rainbow people and direct them away from the threat.
Esetleg találkoznia kéne a Szivárvány embereivel, és elterelni őket a veszélytől.
EnglishNext time we'll deploy the patrol line farther out and do a direct penetration.
Legközelebb jobban széthúzzuk a felderítő köteléket, és közvetlenül behatolunk.
EnglishMay I also comment on the direct question by Göran Färm about the budget review.
Reagálnék még a Göran Färm úr költségvetési felülvizsgálattal kapcsolatos kérdésre.
EnglishLanguage represents for each one of us the most direct expression of our culture.
A nyelv mindannyiunk számára a kultúránk legközvetlenebb kifejezését jelenti.
EnglishBut a walker can run up the steps direct from the quay below to the bridge above.
Itt már csak egy U kanyart kell csinálnia, aztán fel az emelkedő pályatestre.
EnglishThey came down, and out of the direct glare of the light I could see their faces.
Az Õrmester hátranézett, engem keresett, láttam kis disznószeme csillogását.
EnglishGeneral, I want you airborne, right away, to direct Elliott's sortie and withdrawal.
- Tábornok, azonnal a fedélzetre, és irányítsa Elliott bevetését s a visszatérést.
EnglishLady Vosse is most wise in this regard, and will direct your education.
Lady Vosse sokkal bölcsebb e tekintetben, és ezért ő fogja irányítani a nevelésedet.
EnglishHe turned the feather in his feelers and then stroked it in, direct, to the hole.
Csápjában megforgatta a tollat, majd megcsiklandozta vele a lyuk belsejét.
EnglishHowever, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
Ki van zárva azonban, hogy bármilyen kiadási tételt a hiányból közvetlenül levonjanak.
EnglishBecause I have been asked to direct the release of Germany and all of Europe...
Mert én lettem felkérve, hogy irányítsam Németország és egész Európa felszabadulását...
EnglishFurthermore, the Sepa Direct Debit will only be launched later this year.
Ezenkívül a SEPA automatikus terhelést csak az év későbbi időszakában vezetik be.
EnglishToday, we must think twice before deciding where to direct European funds.
Jelenleg kétszer is meg kell gondolnunk, hogy hova irányítjuk az európai alapokat.
EnglishPAPER OR OTHER MATERIALS IN DIRECT CONTACT WITH THE PRODUCE MUST BE NEW .
A termékkel közvetlenül érintkező papírnak vagy egyéb anyagnak újnak kell lennie.
EnglishI am in the direct line of succession, and I shall be the next king of North Ulfland!
Én vagyok a következő a sorban, és én leszek Észak-Ulfland következő királya!
EnglishSimple, direct, high-speed, highly accurate navigation equipment, Elliott asked.
- Egyszerű, direkt, villámgyors, rendkívül pontos navigációs berendezés- mondta Elliott.
EnglishThe flat, lifeless eyes, which had until now been evading direct contact, fixed on Tehol.
Az élettelen, üveges tekintet, mely eddig kerülte Tehol szemét, most felvillant.
EnglishHer work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
Munkája elő fogja segíteni, hogy a világ figyelme Kongóra és annak vezetőire irányuljon.
EnglishA mock direct exam was followed by a lengthy cross, and Jankle performed adequately.
Jankle, ha nem nyújtott is valami pazar teljesítményt, tűrhetően játszotta a szerepét.
EnglishWe consider these structures to be the direct product of democratically elected bodies.
Ezeket a struktúrákat demokratikusan választott testületek képviselőinek tekintjük.