Engelsk-ungarsk oversættelse af "elaborate"

EN

"elaborate" ungarsk oversættelse

EN elaborate
volume_up
{adjektiv}

He watched her making swift notations in the elaborate shorthand of the computer.
Figyelte, ahogy Camilla gyors jegyzeteket készít a számítógép bonyolult gyorsírásával.
Why this elaborate scheme with the Terminator?
Miért volt szükség erre a bonyolult Terminátoros műveletre?
Jelly looked at the moldering drapes, at the threadbare carpet, at the elaborate ceiling, everywhere but at Deucalion.
Jelly szemügyre vette a foszló, rongyos kárpitot a székeken, a mennyezet bonyolult díszeit.
Cheetahs usually refuse to carry-out that elaborate courtship ritual inside a cage.
A ketrecbe zárt gepárdoknak erre a körülményes udvarlási rítusra nincs lehetőségük.
First of all, it would be a way elaborate hoax.
Először is: ez egy nagyon körülményes, nehezen kivitelezhető tréfa lenne.
Why on earth should anyone take all that elaborate trouble to come and burgle this house and stage that silly sort of holdup?
Mi a csudának rendezte meg ezt az ostoba játékot, ezt a körülményes betörő komédiát?
elaborate
In fact, the thing before his eyes was an elaborate lie, but it was the clever- ness of the lie, and its sheer engineering beauty that excited his self-admira- tion.
Ami a szeme elé tárult, valójában egy gondosan kidolgozott hazugság volt, őt azonban e hazugság leleményessége és puszta technikai szépsége hozta izgalomba.
elaborate

Eksempelsætninger "elaborate" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSpades were oralist, depicting simple fellatio and its mare elaborate variations.
A pikk jelentette az orális szerelmet, az egyszerű fellációt és annak variációit.
EnglishNothing as elaborate as Robertson's tattoo, no similarity of style whatsoever.
Nem volt olyan szép munka, mint Robertsoné, semmi hasonlóság nem is volt köztük.
English(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
(CS) Engedjék meg, hogy egy kicsit elemezzem a pár perccel ezelőtt lezajlott vitát.
EnglishI do not need to elaborate on this, as Mr Böge has already talked about it.
Ezt nem szükséges részletesen kifejtenem, mivel Böge úr már beszélt a kérdésről.
EnglishThat situation has been dealt with, Stemp assured them with elaborate calm.
Azt az ügyet már lerendeztük nyugtatta meg őket Stemp gondosan adagolt nyugalommal.
EnglishShe spends most of her time making the most elaborate plans to run a chain of tea-shops.
Mintha a fellegek közt járna... időnként valóságos boldogság sugárzik az arcáról.
EnglishYugo's hands flew in elaborate gestures, like birds taking frenzied flight.
- Yugo izgatottan hadonászott; kezei eszelős röptű madarakként mozogtak a levegőben.
EnglishHe could be part of some elaborate Russian scheme to pull us away from monitoring Kavaznya.
Az sem kizárt, valami átkozott orosz trükk, hogy elvigyenek minket Kavaznyától.
EnglishI ordered an elaborate breakfast, six kinds of fish eggs, gulper bacon, cappuccino.
Rendeltem egy választékos reggelit, hatféle halikrát, nyögvenyelő-szalonnát, kapuccsínót.
EnglishBut at that moment, Mrs Castle poked her ladylike face and elaborate coiffure round the door.
Csakhogy ebben a percben Mrs. Castle betolta képét és ápolt frizuráját az ajtón.
EnglishThe rescuers communicate in an elaborate sign language that permits of no misunderstanding.
A szabadítók kifinomult jelbeszéddel érintkeznek, amely kizárja a félreértést.
EnglishI do not want to elaborate more on Greece and the various issues at stake.
Nem akarom tovább részletezni a görögországi helyzetét és annak különféle vonatkozásait.
EnglishI felt angry at having been tricked by so elaborate a story as that which he had told me.
Mérges voltam, hogy így be akartak csapni azzal a kitalált bentonitmesével.
EnglishMany have come up with elaborate compensatory techniques to get by.
Sokan kifinomult kompenzációs technikákat fejlesztettek ki, hogy boldoguljanak.
EnglishI had anticipated this, and had ready an elaborate account of the lady's bad knee.
Mivel ezt előre láttam, már készen álltam a hölgy fájós térdéről szóló részletes beszámolóra.
EnglishThere was an elaborate conspiracy, but the conspirators are gone.
Nagyon alaposan kidolgozott konspirációról van szó, és az összeesküvők eltűntek.
EnglishI confess I enjoy this intricate, this elaborate use of the alibi.
Bevallom, én élvezem ezeket a finom, aprólékosan kidolgozott alibi-konstrukciókat.
EnglishShe was dressed in elaborate armour, her helm filigreed in silver and gold.
Díszes páncélt viselt, sisakján arany- és ezüstfonatok tekeregtek.
EnglishAllow me to elaborate on some of the issues raised in the report.
Engedjék meg, hogy részletesebben kitérjek a jelentésben felvetett néhány témakörre.
EnglishShe wore an Inheritor's belt larger and more elaborate than the others.
Õ is az Örökösök övét viselte, de az övé nagyobb és díszesebb darab volt, mint a többieké.