Engelsk-ungarsk oversættelse af "endeavour"

EN

"endeavour" ungarsk oversættelse

volume_up
endeavour {substantiv}

EN endeavour
volume_up
{substantiv}

1. britisk engelsk

endeavour (også: ambition, aspiration, effort, intention)
volume_up
törekvés {substantiv}
We believe that such an endeavour is in the interests of the EU.
Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen irányú törekvés az EU érdekeit szolgálja.
It is the same endeavour being undertaken at present in other EU institutions, in particular in the Council.
Jelenleg ugyanez a törekvés található meg más uniós intézményekben is, főként a Tanácsban.
I believe, therefore, that this endeavour deserves our genuine recognition.
Úgy hiszem, ez a törekvés megérdemli őszinte elismerésünket.
endeavour (også: care, diligence, dispatch, push)
volume_up
igyekezet {substantiv}
endeavour (også: effort, exertion, force, push)
volume_up
erőfeszítés {substantiv}
A lot of good endeavours have been carried out.
Rengeteg jó szándékú erőfeszítés történik.

Synonymer (engelsk) for "endeavour":

endeavour

Eksempelsætninger "endeavour" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt might be worth your while to endeavour to make a good impression, Tehol said.
Talán nem járnál rosszul, ha megpróbálnál jó benyomást kelteni javasolta Tehol.
EnglishThat is why we will do everything we can to support this great endeavour of yours.
Ezért teszünk meg mindent az Önök hatalmas erőfeszítésének támogatása érdekében.
EnglishWow, this is really a big endeavour, not just in Europe but throughout space!
Hűha, ez aztán tényleg hatalmas vállalkozás, nemcsak Európa, hanem az egész tér!
EnglishIf a number of Member States take measures they shall endeavour to coordinate them.
(2) Ha több tagállam tesz intézkedéseket, akkor törekszenek azok összehangolására.
EnglishImproved energy efficiency is a very crucial major project in this endeavour.
Ezen a területen a energiahatékonyság előmozdítása központi és létfontosságú projekt.
EnglishThe value of scientific endeavour has always been fundamental for Europeans.
A tudományos törekvések értéke mindig alapvető fontossággal bírt az európaiak számára.
EnglishThe Commission will endeavour to start this process as quickly as possible.
A Bizottság arra törekszik, hogy ezt a folyamatot a lehető leggyorsabban megkezdhesse.
EnglishWe must endeavour to attract them back, because 7 out of 10 who go to the USA remain there.
Törekednünk kell hazacsábításukra, mert az USA-ba utazó 10 fő közül 7 ott marad.
EnglishHouston, EndeavOur descending through 400,000 feet coming upon entry interface.
Houston, EndeavOur leereszkedik 400,000 lábra és belép a légkörbe.
EnglishThe European Investment Bank will be a valuable partner in this endeavour.
Az Európai Beruházási Bank értékes partnerünk lesz ebben a törekvésben.
EnglishI know that we have Parliament's support in this endeavour, and we treasure it highly.
Tudom, hogy e törekvésünkben a Parlament támogatását élvezzük, és ezt nagyon megbecsüljük.
EnglishI therefore wish Commissioners Georgieva and Piebalgs all the best in this endeavour.
Ennélfogva e törekvésre vonatkozóan a legjobbakat kívánom Georgieva és Piebalgs biztosoknak.
EnglishTheir endeavour was visionary and all that we see in today's world confirms their lucidity.
Az ő jövőbe tekintő törekvéseiket igazolja mindaz, amit a mai világban tapasztalhatunk.
EnglishWhat we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.
Mi legfeljebb azt tehetjük, hogy igyekszünk a maximumot kihozni a tagállamok közös fellépéséből.
EnglishIn future, we will also need to endeavour to re-establish our own protein supply in Europe.
A jövőben arra is törekednünk kell, hogy helyreállítsuk saját fehérjeellátásunkat Európában.
EnglishWe must endeavour to define a mutually supportive and coherent policy.
Munkálkodnunk kell azon, hogy egymást kölcsönösen támogató, egységes politikákat hozzunk létre.
EnglishI am in the chair today, and I always endeavour to apply the Rules of Procedure as prescribed.
Ma én elnökölök, és mindig törekszem az eljárási szabályzat előírás szerinti alkalmazására.
EnglishWe must endeavour to achieve the objectives of the Lisbon Strategy.
Törekednünk kell a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek elérésére.
EnglishThey will endeavour to set a timetable for further work.
Erőfeszítéseket fognak tenni egy, a további munkára vonatkozó menetrend kitűzésére.
EnglishThis will be helpful in ensuring the success of this important European endeavour for the benefit of us all.
Ez, mindannyiunk javára, elősegíti ennek a fontos európai törekvésnek a sikerét.

Andre ord i vores ordbog