Engelsk-ungarsk oversættelse af "English language"

EN

"English language" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "English language" i kontekst.

Lignende oversættelser "English language" på ungarsk

English substantiv
Hungarian
English adjektiv
Hungarian
language substantiv
Hungarian

Eksempelsætninger "English language" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAll knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
Az angol nyelvvel kapcsolatos minden ismeret és maga az angol ábécé is elveszett.
EnglishEnglish was the language on international air travel, and his was excellent.
A nemzetközi légi forgalom nyelve az angol, és ő remekül beszélt angolul.
EnglishThe English language has a very short, simple word to describe it, and that word is debt.
Nagyon rövid, egyszerű szóval írja le az angol nyelv, ezt úgy hívják, hogy adósság.
EnglishSo the first stage in training is to teach the dog ESL, English as a second language.
Az első lépés a képzésben megtanítani a kutya-ESL -t -- az angolt, mint második nyelvet.
English(Surely the most fatuous words in the English or any other language.)
(Ez a legostobább mondat az angol nyelvben, de a többiben sem hangzik kevésbé annak.)
EnglishEnglish was his second language, too, but he could make it do whatever he pleased.
Az angol neki sem volt az anyanyelve, de kedve szerint bánt vele.
EnglishHe was speaking in English, the international language of air traffic control.
Angolul beszélt, a légiforgalmi irányítás nemzetközi nyelvén.
EnglishEnglish language was seen as a language of the imperialists.
Az angol nyelvre sokáig úgy tekintettek, mint az imperialisták által beszélt nyelvre.
EnglishBut today, with globalization, with outsourcing, English has become a language of aspiration.
A globalizációval azonban ma, a munka kiszervezéssel az angol az előbbre jutás eszközévé vált.
EnglishIt's not an action, but in the English language, it is also an action.
Az nem egy tett, bár az angol nyelvben cselekedetet is jelöl.
EnglishThe English language was not as yet her strong point.
Mint kiderült, az angol nyelv egyelőre még nem tartozott az erős oldalai közé.
EnglishThe Yemen Times already has a strong reputation in Yemen as an independent English language newspaper.
A Yemen Times máris nagy hírnévre tett szert Jemenben független angol nyelvű hírlapként.
EnglishMy friend told me it's the hardest book in the English language.
A barátom mondta hogy az a legnehezebb könyv az angol nyelvben.
EnglishShe spoke to the children in English, a language they would never understand.
Az asszony angolul beszélt a gyerekekhez, egy olyan nyelven, amelyet azok a későbbiekben sem értettek meg soha.
EnglishThey spoke English, his third language, and he repeated every word in his best generic American tongue.
Khamel harmadik nyelvén, és ő minden szót a lehető legjobb amerikai kiejtésével ismételt el.
EnglishBut let's see, how do the children tackle the English language?
Lássuk, hogyan boldogulnak a gyerekek az angol nyelvvel?
EnglishOf the four women I ever loved, only Mary Kathleen O'Looney spoke no language but English.
A négy nő közül, akit valaha is szerettem, egyedül Mary Kathleen O'Looney nem beszélt más nyelvet az angolon kívül.
EnglishCompetition is global and Portuguese is the third most widely spoken western language, after English and Spanish.
A verseny globális, a portugál pedig - az angol és a spanyol után - a harmadik leggyakoribb nyelv.
EnglishThe third big thing I believe that has changed India is our attitude towards the English language.
A harmadik nagy dolog, ami Indiában megváltozott, úgy gondolom, hogy az emberek angol nyelvhez való viszonyulása.
EnglishBut in fact, there are many more words in the English language with R in the third than the first place.
Azonban a valóság az, hogy több olyan szó van az angolban, ahol az R a harmadik helyen van, mint ahol az elsőn.

Andre ord i vores ordbog

English
  • English language

Mere i den dansk-tyske ordbog.