Engelsk-ungarsk oversættelse af "to entreat"

EN

"to entreat" ungarsk oversættelse

EN to entreat
volume_up
[entreated|entreated] {verbum}

Eksempelsætninger "to entreat" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI entreat you not to suppose that I moved this way in order to beg for a partner.
Kérem, ne gondolja, hogy azért jöttem erre, mintha táncost akarnék magamnak fogni.
EnglishTherefore, ladies and gentlemen, I would entreat you to give this some more thought.
Ezért, hölgyeim és uraim, kérem Önöket, hogy fontolják meg alaposabban ezt a kérdést.
EnglishShe looked at her father to entreat his interference, lest Mary should be singing all night.
Végül apjára szegezte szemét, hogy lépjen közbe, különben Mary reggelig sem hagyja abba.
EnglishI would entreat you to bear in mind the time for which you applied.
Nyomatékosan kérem Önöket, hogy figyeljenek oda a kért idő betartására.
EnglishThen I will entreat him to confirm what I have done and to make it lifelong.
Akkor és ott megkérem őt, hogy elhatározásomat erősítse meg, és érvényét terjessze ki életed végéig.
EnglishBut we entreat you, brethren, that you abound more:
Csak arra kérünk titeket, testvérek, hogy gyarapodjatok is benne.
EnglishI shall entreat his pardon for not having done it earlier.
Elnézését fogom kérni, hogy eddig nem jelentkeztem nála.
EnglishWe came to entreat you, not to command.
Azért jöttünk hozzád, hogy kérjünk, nem parancsolni.
EnglishMadame, I entreat you, look upon me as a friend.
Madame, kérve kérem, tekintsen barátjának.
EnglishHis father therefore coming out began to entreat him.
EnglishI entreat you to obey the rules of the game.
Javaslom, tartsák be a játékszabályokat.
English'Take these off of me, Seldon, I entreat you.
Vegye le rólam, Seldon, szépen kérem!
EnglishI entreat all responsible European politicians: let's make the celebration nicer; let's act together against extremist groups!
Kérek minden felelős európai politikust, tegyük szebbé az ünnepet, lépjünk fel közösen az extrém csoportok ellen!
EnglishSo I have come to you to ask you to give me a key to a puzzle, to entreat you to tell me what sort of blunder I made this morning.
Eljöttem hát ide, hogy megtudjam egy rejtvény kulcsszavát, s megkérjem önt, mondja meg, milyen ostobaságot követtem el.
EnglishShall I entreat a word?
EnglishCommissioner Kroes, Commissioner Špidla, I entreat you: do be men and women of steel, do ensure that all the rules are properly observed.
Kroes biztos asszony, Špidla biztos úr, kérem Önöket: legyenek valóban rendíthetetlenek, és gondoskodjanak valamennyi szabály megfelelő betartásáról.
EnglishThis is a good thing, and makes sense, but I would entreat you to take every opportunity to render the cooperation fruitful, in the interests of both parties.
Ez remek és értelme is van, de mindkét fél érdekében, könyörgöm, ragadjon meg minden alkalmat arra, hogy az együttműködést gyümölcsözővé tegye.
EnglishI cannot misunderstand you, but I entreat you, dear Lizzy, not to pain me by thinking that person to blame, and saying your opinion of him is sunk.
Célzásodat nem lehet félreérteni, de nagyon kérlek, drága Lizzy, ne bánts meg engem azzal, hogy őt hibáztatod, s azt mondod, hogy az eddiginél rosszabb véleménnyel vagy róla.