Engelsk-ungarsk oversættelse af "environment friendly"

EN

"environment friendly" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "environment friendly" i kontekst.

Lignende oversættelser "environment friendly" på ungarsk

environment substantiv
Hungarian
friendly adjektiv

Eksempelsætninger "environment friendly" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishEnvironment-friendly products and processes are in greater demand than ever before.
A környezetbarát termékek és eljárások iránt ma nagyobb a kereslet, mint bármikor korábban.
EnglishThis will notably require promoting a more business- and investment-friendly environment.
Ez többek között egy üzlet- és befektetésbarátabb környezet előmozdítását teszi szükségessé.
EnglishIn this respect, companies are called on to help to ensure a family-friendly working environment.
Ebben a vonatkozásban felkérjük a vállalatokat, hogy segítsenek a családbarát munkakörülmények biztosításában.
EnglishThe internal market must be made more attractive as a whole in order to become an innovative and business friendly environment.
A belső piac egészét vonzóbbá kell tenni, hogy innovatív és üzletbarát környezetté váljon.
EnglishInvestment policy in the EU must also create a business-friendly environment for investors at home and abroad.
Az Unió beruházási politikájának belföldön és külföldön is vállalkozásbarát környezetet kell teremtenie a befektetők számára.
EnglishFourthly, we need high-quality childcare and a child-friendly environment, no matter what the parents' income.
Negyedszer, a szülők jövedelmétől függetlenül magas színvonalú gyermekfelügyeletre és gyermekbarát környezetre van szükségünk.
EnglishI feel it is important for the relaunch of the Single Market to promote job creation and to create a business friendly environment.
Az egységes piac újraindításához szükségesnek tartom a munkahelyteremtés támogatását és a vállalkozásbarát környezet megteremtését.
EnglishA friendly environment must be created for children's visits and women must be educated to understand the meaning of human dignity.
Barátságos környezetet kell kialakítani a gyerekek látogatásához, és a nőket oktatni kellene, hogy megértsék az emberi méltóság jelentését.
EnglishA population-friendly environment depends on the possibility of women being willing to bring up their children over a relatively long period of time.
A lakosságbarát környezet annak lehetőségétől függ, hogy a nők hajlandók-e gyermekeiket viszonylag hosszú időn keresztül nevelni.
EnglishCar manufacturers have known since 1995 that something had to be done in the area of research and development to produce environment-friendly models.
Az autógyártók már 1995 óta tudják, hogy valamit tenni kell a kutatás és fejlesztés terén környezetbarát modellek előállítása érdekében.
EnglishThe Single Market must become an innovative, business friendly environment, based on a digital economy and where the free movement of services is effective.
Az egységes piacnak innovatív, üzletbarát, a digitális gazdaságon alapuló környezetet kell teremtenie, ahol a szolgáltatások szabad mozgása hatékonyan megvalósul.
EnglishIt is true that our package aims at a more environment-friendly Europe, but it will also contribute to a more industry-friendly, a more job-friendly and a more consumer-friendly Europe.
Igaz, hogy csomagunk célja a környezetbarátabb Európa, ám az egy iparbarátabb, munkahelybarátabb és fogyasztóbarátabb Európához is hozzájárul.
EnglishI also think it is important to concentrate on creating economic growth based on knowledge, and on creating a competitive, cohesive and more environment-friendly economy.
Úgy gondolom továbbá, fontos, hogy törekedjünk a tudásalapú gazdasági növekedés, valamint egy versenyképes, egységes és környezetbarátabb gazdaság kialakítására.

Andre ord i vores ordbog

English
  • environment friendly

Derudover tilbyder bab.la en dansk-tysk ordbog for flere oversættelser.