Engelsk-ungarsk oversættelse af "to explode"

EN

"to explode" ungarsk oversættelse

EN to explode
volume_up
[exploded|exploded] {verbum}

Mintha egész Faerun felrobbant volna körülötte.
Jonathan Seagull exploded in midair and smashed down into a brickhard sea.
Jonathan sirály a levegőben felrobbant, és becsapódott a kőkemény tengerbe.
Nothing is worse than being alone on the evening of the day when one's cow has exploded.
Mindennél rosszabb olyankor egyedül lenni, mikor felrobbant az ember tehene.
to explode (også: to blow, to blow up, to bust, to detonate)
In wonder, Chris saw the chopper's gas tank explode.
Chris csodálkozva látta, hogy a helikopter gáztankja felrobban.
Maybe something less subtle: maybe they'd explode at the touch of the right fingerprints.
Vagy egy kevésbé ravasz módszer: talán felrobban egy adott ujjlenyomat érintésétől.
Damn, his heart's gonna explode, Denny said, on his knees again next to Telda.
- Te jó ég, mindjárt felrobban a szíve - mondta Denny, miközben megint letérdelt Telda mellé.
to explode (også: to lash out)
And then Jessie had known she was going to explode if she didn't get out of there.
És ekkor Jessie felismerte: ha itt marad, kirobban belőle a vallomás.
Hank hirtelen kirobban
More than for your rising from the death, from the light of God exploding out of your human body and making this suffering fall away?'
Sokkal inkább ezért, mint feltámadásodért, amikor felkelsz halottaidból, embertestedből kirobban a fény, és lehullik rólad a szenvedés?"

Eksempelsætninger "to explode" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou were so tense at the reception the other night that I thought you would explode.
Annyira feszült voltál valamelyik este a fogadáson, hogy azt hittem, szétrobbansz.
EnglishIt did not literally explode, but there seemed to be no other word for what it did do.
A SZÓ SZOROS értelmében nem robbant föl, de nincs más szó arra, ami történt vele.
EnglishShea's mind seemed to explode within him, and he was paralyzed by what he saw.
Elméje mintha befelé robbant volna, és teljesen megbénította, amit látott.
EnglishThe onset of the first anxiety period would explode his heart like a balloon.
Az első szorongási időszak beköszöntésekor úgy robbanna fel a szíve, mint valami ballon.
English'Absorb that much energy, and it must explode, of course,' Bock said, before Qati could.
- A csövek felrobbannak - mondta Bock, mielőtt még Qati kinyithatta volna a száját.
EnglishBut this was all aimed at Henry, and in another moment things were going to explode.
Hiszen ez az egész Henry ellen irányult, és most már bármelyik pillanatban robbanhatott.
EnglishHe took a swallow or two, felt the heat explode in his belly, and filled the glass again.
Kortyintott belőle egyet meg kettőt, és érezte, hogy a melegség szétárad a béliben.
EnglishInvading the marrow of her bones, it had caused her body to explode.
A tűz végigrohant az ereken, benyomult a csontvelőbe, szétrobbantotta a testet.
EnglishHis voice seemed to explode from his mouth and echo throughout the room!
Szinte kirobbantak belőle a szavak, és végiggyűrűztek a visszhangzó termen.
EnglishThe fuse fizzled red as it sailed through the air, but the bomb failed to explode.
A gyutacs vörösen izzott a levegőben, de a szerkezet nem robbant fel.
EnglishMrs Holtzman seemed about to explode, but then she took a breath and controlled herself.
Mrs. Holtzman majd szétdurrant a visszafojtott nevetéstől, de hősiesen fékezte magát.
EnglishIt rode Elminster's bloody spittle down the fiend's gullet, to explode within.
Véres nyála átáramlott a démon testébe, ahol szétrobbant a gyomrában.
EnglishIt seemed to poor old Salo that this time they would surely sizzle to nothing or explode.
Szegény öreg Salo azt hitte, menten semmivé sisteregnek vagy szétpukkannak.
EnglishYou admit the socio-equations explode into singularities at that point.
Te is elismered, hogy a szocio-egyenletek egy bizonyos ponton értelmezhetetlenné válnak.
EnglishFor instance, it has been shown that incorrectly stored gas can explode.
Bizonyítást nyert például, hogy a helytelenül tárolt gáz felrobbanhat.
EnglishSometimes they just explode before your eyes or come down supersonic.
Néha a szemünk előtt robbannak fel, vagy épp hangsebességgel jönnek le.
EnglishDid you just wait to see if I'd explode when I put my hands on it?'
Csak ültél és vártad, hátha darabokra hullok, amikor a kezembe veszem?
EnglishBut every time system works, many, many bombs do not explode in Soviet Union.
De minden egyes alkalommal, amikor a rendszer működik, sok-sok bomba nem robban fel a Szovjetunióban.
EnglishIt must be willed to explode and the thought directed at it.
Akarni kell, hogy felrobbanjon, minden gondolatot erre kell összpontosítani.
EnglishThe am-munition began to explode; he could feel his blouse smol-dering.
A muníció egyre sűrűbben robbant, érezte, hogy füstöl a zubbonya.