EN faint
volume_up
{substantiv}

faint (også: collapse, faintness, swoon, syncope)
volume_up
ájulás {substantiv}
Lucia lay back in her chair, as though about to faint.
Lucia hátrahanyatlott ültében, mintha ájulás környékezné.
Ha Floyt megdöbbent, akkor Alacrityt az ájulás kerülgette.
Megtántorodott, mintha ájulás kerülgetné.
faint (også: black-out, blackout)
faint
volume_up
ájultság {substantiv}
faint
volume_up
aléltság {substantiv}
faint (også: stupor)

Eksempelsætninger "faint" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAgain, there was a draft coming out of the gaps; faint but detectable, and cold.
Ismét érezte a levegő mozgását; nem túl erős, de hideg levegő nyaldosta ujjait.
EnglishNow he was sure that he could see a faint, pulsing web of light around Caer Dhu.
Most már bizonyos volt benne, hogy Caer Dhút halványan lüktető fényháló övezi.
EnglishAnd he spoke also a parable to them, that we ought always to pray and not to faint,
Ahogy a partra lépett, a város felől egy ördögtől megszállt ember tartott feléje.
EnglishHe looked at Tersono, which allowed itself a faint glow of aquamarine modesty.
A drón úgy döntött, megenged magának egy diszkrét mohazöld szerénység-rohamot.
EnglishPlease don't faint, he thought again, and looked back at Liz's address book.
Kérlek, ne ájulj el, gondolta ismét, és tovább nézte Liz telefonszámos noteszét.
EnglishAnd when I was faint with hunger he begged for me, as would a chela for his teacher.
És mikor elgyöngített az éhség, koldult számomra, mint tanítvány a tanítójának.
EnglishCraddock looked at Alfred Crackenthorpe with a faint feeling of recognition.
Craddocknak az volt az érzése, mintha valahonnan ismerné Alfred Crackenthorpe-ot.
EnglishBut even at this faint reminder of her presence Gollum scowled and flinched.
De Gollam még a nap jelenlétének e halavány jelétől is elfintorodott, megrezzent.
EnglishI felt faint again and batted at a mosquito that was trying to drive me mad.
Ismét elgyengültem, és lecsaptam egy szúnyogot, amely az őrületbe akart kergetni.
EnglishIt's very faint, but I've isolated it to the third planet in the Kolarun system.
Nagyon gyengék, de elkülönítettem a forrásukat: a Kolarun rendzser harmadik bolygója.
EnglishInstead, either from pain or weakness, he fell to the floor in a dead faint.
Mikor magához tért, egy díványon találta magát, és mellette ott állt a Tündér.
EnglishI could just discern the faint red glow cast by the port navigation light.
A híd legvégén csak alig-alig láttam a bal oldali navigációs lámpa vörös fényét.
EnglishI am sorry-I have been a little faint all the day, she said, remembering the morning.
- Sajnálom... egész nap kissé gyengélkedtem - mondta, visszaemlékezve a reggelre.
EnglishAs if there were a light around his head, fading the background a faint, misty silver.
Mintha fénykör lenne a feje körül, s ettől a háttér halványezüstösen elmosódik.
EnglishIf Drummond's heart is still beating at this point, there's only a faint pulse.
Amennyiben Drummond szíve még egyáltalán ver, nagyon alacsony lehet már a pulzusszáma.
EnglishFrom somewhere in the burning city, Menion caught the faint, clear cry of a small child.
Valahonnan az égő városból Menion tisztán hallotta egy kisgyerek gyönge sírását.
EnglishThere was a faint twinkle in his eye, and Lord Caterham looked at him reproachfully.
Caterham lord szeme megrebbent, és szemrehányó pillantást vetett az orvosra.
EnglishI had a faint, a very faint hope that she didnt know she was pointing it at me.
Halványan, nagyon halványan reménykedtem, hogy a nő nem is tudja, hogy felém irányítja.
EnglishGrayle stared at it with a faint smile.
Mrs. Grayle ezután még sokáig bámulta az ajtót, finom mosollyal az ajkán.
EnglishWe have not solved the banking crisis, nor will we by being faint-hearted.
Még nem oldottuk meg a bankválságot, és ha nyúlszívűek vagyunk, nem is fogjuk.