Engelsk-ungarsk oversættelse af "fleet"

EN

"fleet" ungarsk oversættelse

volume_up
fleet {substantiv}

EN fleet
volume_up
{substantiv}

fleet
volume_up
flotta {substantiv}
The Admiral's headquarters fleet afloat reports fully operational, Captain Sun replied.
A flotta tengernagyi főhadiszállása teljes készültséget jelenj felelte Szun kapitány.
For the British fishing fleet, the biggest problem is membership of the EU.
A brit halászati flotta számára a legnagyobb probléma az uniós tagság.
Why is the fleet there, then - to entertain kids and the elderly in Crimea?
Miért van akkor ott a flotta - hogy szórakoztassa a gyermekeket és az időseket a Krímben?
fleet
volume_up
hajóhad {substantiv}
Lucius Aurelius Cotta, the Prefect of the Fleet, rose, and replied -
Lucius Aurelius Cotta, a hajóhad prefektusa felemelkedett:
The physician and secretary of the Prefect of the Fleet had also, it was asserted, been converted at the same time.
Hozzátették, hogy titkára és orvosa is követte a hajóhad prefektusát megtérésében.
He chose to land at Ostia because it was the summer headquarters of the Fleet, of which his father Agrippa had been Admiral.
Postumus azért választotta Ostiát, mert ott horgonyzott a hajóhad, és a flotta tengernagya apja, Agrippa volt.
fleet (også: squadron)
volume_up
hajóraj {substantiv}
Fleet speed was eighteen knots, and would increase for the commencement of flight operations.
A hajóraj sebessége tizennyolc csomó volt, a repülés megkezdésekor megnövelik majd.
Ex- cept for one thing: the Tamil Tigers were cosseted on the northern part of the island nation, and the Indian fleet was to the south.
Csakhogy a Tamil Tigrisek a szigetállam északi részét boldogították, az indiai hajóraj pedig délen tartózkodott.
He was the fleet-operations officer, and his was the task of divining a plan to defeat the American fleet, should that necessity present itself.
Õ a hajóraj hadműveleti tisztje, az ő feladata volt kidolgozni egy tervet az amerikai flotta legyőzésére, ha úgy hozná a szükség.

Synonymer (engelsk) for "fleet":

fleet

Eksempelsætninger "fleet" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHow ironic that the newest spacefaring race should discover this derelict fleet!
Milyen furcsa, hogy éppen a legújabb űrutazó faj fedezte fel a roncsflottát!
EnglishWhat do I care whether I live in a city which builds its own merchant fleet?
Mit számít az nekem, ha a város, ahol élek, maga építi a kereskedelmi flottáját?
EnglishThe average new car fleet should achieve CO2 emissions of 120 g CO2/km from 2012.
Átlagosan az új autóállománynak 120 g CO2/km értéket kell elérnie 2012 után.
EnglishI sat high on the top cowling of the Fleet and considered my strange friend.
- Fönt ültem a Fleet motorborításán, és különös barátom dolgain morfondíroztam.
EnglishThe Sea Kings' fleet was standing off, waiting for all its force to come up.
A Tengeri Királyok flottája várakozik, míg fel nem zárkózik valamennyi khond hajó.
EnglishAnd, Ryan re- membered, he'd sold control of his fleet to somebody from Japan.
És Ryannek az is eszébe jutott, hogy egy japán vevőnek adta el a vállalatát.
EnglishIts great fleet had gone back and forth between East and West when Rome was a ruin.
Hatalmas flottája ide-oda járt kelet és nyugat között, amikor Róma romokban hevert.
EnglishThe overcapacity of the EU fleet was estimated a few years ago at around 40%.
Pár évvel ezelőtt az uniós halászflották túlméretezettségét 40% körülire becsülték.
EnglishThe Chinese are moving half their fleet into the area, Curtis observed with some alarm.
A kínaiak flottájuk felét a térségbe indították jegyezte meg nyugtalanul Curtis.
EnglishGive me full command of one of your Star Destroyers, and I will lead your fleet.
Nevezzen ki az egyik csillagrombolója teljhatalmú parancsnokává, és vezetem a flottáját!
EnglishHowever, with good regulations we can do much to help create a cleaner vehicle fleet.
De egy jó szabályozással sokat tudunk segíteni a tisztább járműpark létrehozásában.
EnglishFor the first time in his experience, the sight of this bottled fleet didn't calm him.
Életében először fordult elő vele, hogy a hajómodellek látványa nem nyugtatta meg.
EnglishIfwe stay on our course... fleet command will send the diesels to find us.
Ha tartjuk az irányt... a parancsnokság kiküldi a felderítőket, hogy megkeressenek.
EnglishI opened my eyes to see in the moonlight that big Travel Air parked alongside the Fleet.
Kinyitottam a szemem, a holdfényben ott állt a nagy Travel Air a Fleetem mellett.
EnglishHe led the fleet through the thick of the construction area, firing indiscriminately.
Végigvitte flottáját a zsúfolt gyártósor fölött, és megállás nélkül tüzelt.
EnglishIt is an irresponsible mistake to spend public money to maintain this fleet.
Felelőtlenség lenne közpénzeket költeni ennek a flottának a fenntartására.
EnglishAlso lost are seven surface warships of various types from our South Sea Fleet.
Elvesztettünk továbbá hat felszíni hadihajót, különböző típusokat a délitengeri flottából.
EnglishAnd the day the entire NAT O submarine fleet... passes through the Straits of Gibraltar.
És a nap, amikor a NATO tengeralattjáró-flottája átkel a Gibraltári-szoroson.
EnglishHe suddenly wondered if it wasn't indeed impossible to move such a huge fleet.
Hirtelen arra gondolt, hogy lehetetlen egy ekkora flottát megmozdítani.
EnglishShimoda was stretched out under the Fleet's wing, pretending to be asleep.
Shimoda a Fleet szárnya alatt hevert kinyújtózva, úgy tett, mintha aludna.

Andre ord i vores ordbog