EN fringe
volume_up
{substantiv}

fringe (også: band, border, braid, edge)
volume_up
szegély {substantiv}
fringe (også: Grecian fringe, bangs)
volume_up
frufru {substantiv}
Forgetting that she no longer had a brow, she endeavored to sweep her hair back from it but was foiled by the fringe.
Mivel elfelejtette, hogy ma szándékosan fésülte homlokába a haját, önkéntelen mozdulattalt megpróbálta hátrasimítani, de a frufru makacsul ellenállt.
fringe (også: berm, brim, collar, edge)
volume_up
perem {substantiv}
fringe (også: tassel, tuft, thrum)
volume_up
rojt {substantiv}
fringe
fringe

Synonymer (engelsk) for "fringe":

fringe

Eksempelsætninger "fringe" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHis lips were tightly compressed and his eyes yearned beneath the fringe of hair.
Keményen összeszorította száját, hajkoszorúja alatt a szeme sóvárogva nézett.
EnglishBeyond those high bows, the island sloped up from the fringe of shallow cliffs.
A hajó magasba nyúló orrán túl meredeken emelkedett a sziget a sekély sziklák peremén.
EnglishA fringe of light colored hair around the crown was damp and dark with sweat.
A koponyáját övező keskeny, világos színű hajsáv nedves és sötét volt az izzadságtól.
EnglishAnd fifty yards up the slope of the hill the fringe of the woods mocked us.
Az erdő széle gúnyosan nézett le ránk ötven járd magasból, a domb tetejéről.
English' 'Your cousin probably told you we were just your standard group of fringe mercenaries.
Az unokatestvére nyilván azt mondta önnek, hogy mi egyszerű zsoldosok vagyunk.
EnglishA sudden breeze shook the fringe of palm trees, so that the fronds tossed and fluttered.
Egy hirtelen szellő megrázta a pálmafák legyezőit, a levelek megreszkettek, zizegtek.
EnglishIt took the limousine three-quarters of an hour to reach a fringe of the crowd.
Háromnegyed órába telt, mire a limousine a tömeg szélére vergődött.
EnglishYou are at the fringe of Tir-Nan-Og itself now; there is no further need for them to shadow you.
Ti most Tir-Nan-Og határán vagytok, már nem szükséges, hogy kövessenek benneteket.
EnglishPeople with few qualifications remain on the fringe of social and economic progress.
A csekély képesítéssel rendelkező emberek a társadalmi és gazdasági fejlődés peremén maradnak.
EnglishHis lips were bright, like coral, shining through the heavy red fringe of mustache and beard.
Az ajka olyan piros volt, mint a korall, átcsillant a bajusz és a szakáll rőt erdején.
EnglishHe found them twenty minutes later, camped within the fringe of Drey Wood.
Húsz perccel később meglelte őket, a Drey-erdő szélén táboroztak.
EnglishHe was a large man with a red face and a fringe of reddish hair round a shining bald spot.
Nagydarab, vörös képű ember volt, fénylő kopasz fejét is vöröslő hajbojtocskák vették körül.
EnglishThe estimated fifty thousand of the underworld and its fringe industries vetted the passing faces.
Az alvilág és a csatolt üzletágak mintegy ötvenezer embere is csak az arcokat leste.
EnglishHe could see he was deeply embedded in the Lyceum's fringe areas.
Ha eljutna azokra a folyosókra, ahol sokan járnak, ha elérne a tömegig...
EnglishVader llle ](FILES bounded Lto the fringe of pines ahead of him, barkg as if scouting a safe path.
Vader előtte futott ugatva, mintha az utat akarná szabaddá tenni kis gazdája számára.
EnglishThe Boscombe Pool is thickly wooded round, with just a fringe of grass and of reeds round the edge.
A Boscombe Poolt sűrű erdő veszi körül, csak keskeny sávban szegélyezi rét és nádas.
EnglishI detect no other signs of attack, so I believe we're feeling a fringe of the space-battle.
Semmilyen más támadásnak nem találtam jelét, ezért azt hiszem, egy űrpárbaj szélét kaptuk el.
EnglishGreat Plato, that incredible fringe of eyelash must actually belong to her.
Egészen közel ült hozzám, így jól megfigyelhettem az arcát.
EnglishHer great glossy eyes, with their black fringe of lashes, were fixed upon me.
Fekete hosszú pillájú, ragyogó, nagy szemét rám szögezte.
EnglishHis vision carried a black fringe of static around the edges.
A szeme sem működött tökéletesen, látóterét vibráló fekete sáv keretezte.