Engelsk-ungarsk oversættelse af "hand off"

EN

"hand off" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "hand off" i kontekst.

Eksempelsætninger "hand off" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhy didn't she throw off his hand and denounce him for the unnatural thing he was?
Miért nem rázta le magáról a kezét és leplezte le ezt a természetfölötti lényt?
EnglishAt once, Earl jerked his hand off the knob as if he had taken an electric shock.
Earl hirtelen lekapta a kezét a készülékről, mintha megcsapta volna az áram.
EnglishHis left hand dropped off the knob and the arm slapped the floor with a thud.
Bal keze lehullott a kilincsről, és karja puffanva a padlóra csapódott.
EnglishIf that gun in your hand goes off, you'll be pissing into a diaper the rest of your life.
Most pedig szépen a mutató- és a hüvelykujja közé fogja, és lassan hátraadja nekem.
EnglishInstead, he snatched his hand off the post and dialed down his sensitivity to the spoor.
Ehelyett most elvette kezét a korlátról, és lecsendesítette magában a belső zajokat.
EnglishOne hand lifted off the table with a floppy, jerky movement and then came crashing down.
Az egyik ernyedt kéz rángva fölemelkedett, aztán csattanva visszahullott az asztalra.
EnglishCobb took his left hand off the throttles and pushed on his control stick.
Cobb levette balját a gázkarokról, és azzal is a botkormányt feszítette.
EnglishI can't remember his name right off-hand, but I'm sure it's in my medical records.
Így hirtelenében nem emlékszem a nevére, de biztosan föl van írva az egészségügyi kartonomra.
EnglishShe dropped to her feet, grabbed my hand, and yanked me off the porch.
Hirtelen leugrott a verandáról a földre, megragadta a kezem, és lerántott maga mellé.
EnglishJessie wondered if she might not yank her hand right off in this final effort to free herself.
Jessie agyán átvillant, hogy ha tovább erőlködik, végül még az egész keze leválik.
EnglishNuncio in hand, he headed off down the hill to where he'd left the car.
A Nuncióval kezében Tommy-Ray rohanni kezdett lefelé a dombon, amerre a kocsiját hagyta.
EnglishShe bucked her hips and back sharply upward, flinging his hand off.
Csípőjét és hátát hirtelen felfelé feszítve lökte le magáról a férfi kezét.
EnglishGuyal shrugged off her hand; in stark disbelief he faced through the doorway.
Guyal lerázta a lány kezét; hitetlenkedve kukkantott be az ajtón.
EnglishDan's hand slipped off the blood-slick ear, but he hooked his fingers in the perp's shirt collar.
Dan kezéből kicsúszott a véres fül, most a támadó gallérjába akasztotta az ujjait.
EnglishA pity, he thought, that the hand-off display didn't integrate with his head-up display.
Ez is az újítások egyike volt, amivel az amerikaiak nem rendelkeztek.
EnglishJill rinsed the crusted blood off the hand, then directed a gentle flow of water into the cut.
Jill lemosta a kezére száradt vért, majd óvatosan vizet eresztett a sebre.
EnglishHe smoothed his hair, strok- ing the back of his head twice with his left hand, then moved off.
Nomuri eddig nem tudta pontosan megállapítani, melyik Kim Norton szobája.
EnglishFrench flicked ash into the palm of his hand and blew it off as dust.
French leszórta a hamut a tenyerébe, aztán lefújta róla, mint a port.
EnglishShe pulled her hand off the cooker as the smell of burning hit her.
Visszahúzta kezét a melegítőről, amikor megérezte az égett hús szagát.
EnglishAn Englishman would cut his hand off sooner than say a thing like that.
Egy angol inkább levágatná a fél karját, semhogy ilyesmit mondjon.

Andre ord i vores ordbog

English
  • hand off

Flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog.