Engelsk-ungarsk oversættelse af "hand-picked"

EN

"hand-picked" ungarsk oversættelse

EN hand-picked
volume_up
{adjektiv}

hand-picked
hand-picked

Eksempelsætninger "hand-picked" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
A termés kilencven százalékát kézzel szedik, többségében gyermekmunkát alkalmazva.
EnglishThen it was as if an invisible hand had picked up Hobo Kelly and thrown her away.
Aztán mintha egy láthatatlan kéz felkapta, aztán eldobta volna a Hobo Kellyt.
English'I held it in my right hand and I picked up that cheap little .32 in my left.
A jobb kezemben tartottam, a másikkal felemeltem a vacak kis harminckettest.
EnglishWith one hand, McLanahan picked up a huge mug of beer from the end of the bar.
McLanahan egyik kezével leemelt a pultról egy hatalmas korsó sört.
EnglishHe stretched out his hand and picked up a letter from the desk in front of him.
Kinyújtotta a kezét, és felvette az íróasztalon heverő levelet.
EnglishAnthony took out his handkerchief and wound it round his hand, then he picked up the pistol.
Anthony kivette a zsebkendőjét, a kezére csavarta és megfogta a pisztolyt.
EnglishGoto's hand gestures picked up in intensity, and so did his voice.
Goto most szélesebb mozdulatokkal gesztikulált, és a hangja is felélénkült.
EnglishA company of hand-picked Marine riflemen provided perimeter security.
A fedélzeten ülők gyakorlott utazónak számítottak, nem volt gond velük.
EnglishEach and every one of you has been hand-picked to represent our inaugural pledge class.
Önök lettek kiválasztva arra, hogy megalakítsák az első osztályt.
EnglishHe held the axe with one hand, picked up the torch with the other; he kicked the door and it fell.
A bátyám felvette a fáklyát, másik kezében még mindig a fejszét tartva.
EnglishJonesy dealt the cards, threw two into the crib from his hand, then picked up the other hand and added two more.
kettőt lerakott, azután fölvette a másik fél lapjait, és kettőt fölvett hozzá.
EnglishHe grasped the handset of the phone in one hand and slowly picked it up.
Megragadta a telefonkagylót, és lassan fölemelte.
EnglishSupport for the scheme has been hand-picked and not elective from the political groups.
Az eddigi támogatottakat egyéni kiválasztás révén határozták meg, és nem a politikai csoportok döntései alapján.
EnglishShe reached over with her left hand and picked up the phone.
Rowan kinyújtotta a bal kezét, és fölvette a telefonkagylót.
EnglishTess sat at the table, unfolded her napkin, and with a trembling hand picked up a gleaming silver fork.
- Tess az asztalhoz ült, kihajtotta asztalkendőjét, és remegő kézzel nyúlt a csillogó ezüstkés után.
EnglishAlan's talented right hand stole over, picked up the Tastee-Munch can, as if for comfort, and held it on his lap.
Alan fürge jobb keze átnyúlt a túlsó ülésre, és mintegy vigasztalóul ölébe emelte a hamis földimogyorós dobozt.
EnglishHe hand-picked his men and trained them.
Személyesen válogatta ki és készítette fel az embereit.
EnglishThe last turned to flee, but Sparhawk passed his sword quickly to his shield-hand, bent and picked up a Zemoch spear.
A hatodik futásnak eredt, de Sparhawk gyorsan átvette a másik kezébe a kardját, és lehajolt egy zemochi dárdáért.
EnglishThese are hand-picked from the finest.
Egyenként szemelgették őket a legjavából.
EnglishBoy and girl, hand in hand, picked their way over the dead and the wounded, Lyra calling for her daemon, Will alert in every sense for his.
A fiú és a lány holtak és sebesültek fölött lépdelt át kézen fogva, Lyra a daimónját hívta Will sóváran leste a magáét.