Engelsk-ungarsk oversættelse af "Hidden within"

EN

"Hidden within" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "Hidden within" i kontekst.

Lignende oversættelser "Hidden within" på ungarsk

to hide verbum
within præposition

Eksempelsætninger "Hidden within" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhoever he was, he remained free and hidden, perhaps still safe within the city.
Akárki volt is, még mindig szabadlábon van és lapít, talán épp a városban!
EnglishWhatever energies he had drawn upon from what was hidden within the sacks were ebbing.
Bármilyen energiát merített is a két zsákból, az lassan fogyatkozni kezdett.
EnglishAnd what I am must be hidden, as the rose lies hidden within the seed.
És ami vagyok, annak rejtve kell maradnia, ahogyan a rózsa ott rejtőzik a magban.
EnglishAnd the manservant unleashed what had remained hidden and quiescent within him for so long.
És a szolga szabadjára engedte mindazt, ami oly régóta csendben, láthatatlanul pihent benne.
EnglishStenmin had managed to elude the Elven brothers and was hidden somewhere within the city.
Elillant az elf testvérek elől, és elbújt valahol a városban.
EnglishHis head was lowered, his face hidden within the folds of a dark cowl.
Fejét lehorgasztotta, arcát eltakarták a sötét csuklya redői.
EnglishLong before the sunrise, we were hidden, as the King and Queen were hidden, deep within a tomb.
Jóval napkelte előtt a királyhoz és a királynéhoz hasonlóan mi is elrejtőztünk egy sír mélyén.
EnglishHe sensed a great hidden dwelling within the mountain behind the visible structure with its peaked and gabled roof.
Nagy, rejtett épületet sejtett a hegy gyomrában, az oromzatos-fiatornyos ház mögött.
EnglishBut he could no longer remain secluded and hidden within his gardens.
Ám akkor ő sem zárkózhat el tovább a kertjébe.
EnglishThere were streams shimmering silver as they flowed from out of springs hidden within the earth and spilled into quiet ponds.
Ezüstösen csillogó erek fakadtak rejtett forrásokból, és csendes tavakba gyűltek.
EnglishOne of my driving passions is this idea of exploring nature, and trying to find hidden data within nature.
És egyik meghatározó szenvedélyem a természet feltárása és a rejtett adatok felkutatása a természetben.
EnglishThey searched all that day and the next for the entrance to the fortress hidden within the peaks and found nothing.
Egész nap, sőt még másnap is keresték a csúcsok között az erőd rejtett bejáratát, de nem találták.
EnglishThere was a past hidden deep within the giant's heart.
Titokzatos múlt rejlett az óriás szívében.
EnglishBremen showed him the medallion he had hidden within his robes, showed him the strange, compelling image of the hand clenched about the burning torch.
A druida elővette köpenye alól a medaliont, és felvillantotta az égő fáklyát markoló kéz különös, igézetes képét.
EnglishHidden within.
EnglishThey chose instead to remain hidden within their forestland, observers only, still believing that their own existence would not be affected by the development of humankind.
Inkább tovább rejtőzködtek erdeikben, beérték a megfigyeléssel, még mindig azt képzelték, hogy az ő létükre nem lesz hatással az emberiség fejlődése.
EnglishI remember thinking that I wanted to put my hands over my ears, but I wouldn't let go of the dress, couldn't stop trying to make it so small that it was hidden within my hands.
Emlékszem, szerettem volna befogni a fülemet, de nem akartam elengedni a ruhát, egyre csak azt markoltam, gyűrtem, hogy egészen kicsi legyen, hogy elrejthessem a markomban.

Andre ord i vores ordbog

English
  • Hidden within

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.