Engelsk-ungarsk oversættelse af "hide"

EN

"hide" ungarsk oversættelse

volume_up
hide {substantiv}
EN

hide {substantiv}

volume_up
hide (også: coat, leather, pelt, skin)
volume_up
bőr {substantiv}
Like elephant hide, this bark, this living skin.
Mint az elefánt irhája, olyan ez a kéreg, az eleven bőr.
Az érzékeny bőr megremegett a keze alatt.
It is still far too inclined to see animals chiefly as producers of meat, hide, hair, eggs, milk and manure.
Még mindig túl hajlamos az állatokat főként hús, bőr, szőr, tojás, tej- és trágyatermelőknek tekinteni.
hide (også: pelt, true skin)
volume_up
irha {substantiv}
The fur, hide, and muscle resisted teeth, but blood flowed.
A szőr és az irha meg az izom ellenállt a fogainak, de a vér kiserkedt.
05.15 ex B. Other, except sinews and tendons, and parings and similar waste of raw hides or skins.
Egyéb, kivéve a porcokat és inakat, a nyesedéket és a nyers bőr vagy irha hasonló hulladékait".

Eksempelsætninger "hide" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHide from the men they might, but concealment from the hawks was another matter.
Az emberek elől elrejtőzhettek, de a sólymokat nem olyan egyszerű dolog becsapni.
EnglishIf Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
Ha Marokkónak nincs mit takargatnia, engedélyeznie kell a történtek tisztázását.
English'You can hide a dagger under the cloak, but a broadsword's a little too obvious.'
A köpeny alatt el tudsz rejteni egy tőrt, de egy ekkora kard túl feltűnő lenne.
EnglishWandering, an eternal flight from the sun, but there were always places to hide.
Kóborolt, folyton menekült a nap elől, de mindig akadt rés, ahová elbújhatott.
EnglishDana tried to hide her disappointment about Venkman's lack of interest in her.
Dana megpróbálta leplezni Venkman érdektelensége miatt érzett elégedetlenségét.
EnglishThe Hierocracy can't even hide his condition from the common people any more.'
A Hierokrácia többé már nem tudja titokban tartani az állapotát az emberek előtt.
EnglishI would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.
Azonban nem rejtem véka alá a büszkeségem az elért eredményeinkkel kapcsolatban.
EnglishWhen my plate is empty, I fill it for the second time and again hide on the patio.
Miután kiürül a tányérom, másodszor is megtöltőm, és ismét elbújok a teraszon.
EnglishWhen she said that, the relief on his face was real, much as he tried to hide it.
Mary Pat látta, hogy az orosz megkönnyebbül, mintha mázsás súlyt emelnének le róla.
EnglishI turn my back to the front of the library and try to hide in the reserve shelves.
Hátat fordítok a könyvtár bejárati részének, és megpróbálok a polcok közé rejtőzni.
EnglishAnd you hide here in this city of witches where they can't burn you!'
Ti pedig itt bujkáltok a boszorkányok e városában, hol nem égethetnek meg! sikoltotta.
EnglishAnd justice is sometimes merely a word used to hide the ugliness of revenge.
És az igazság néha pusztán egy szó, ami arra jó, hogy elrejtsük a bosszú rútságát.
EnglishHe can hide among the crags or down in the fastnesses, and never be found.
- Képes úgy elrejtőzni a hasadékokban és a barlangokban, hogy sosem találnak rá.
EnglishThis is a town, though, and there are always lots of places to hide in towns.
Wargun király biztosan nem fog hiányolni, szerintem azt sem tudja, hogy itt vagyok.
EnglishNo hide This option is based on the option of the same name provided in IRIX NFS.
Elrejtés nélkül Ez az opció az IRIX NFS-ben található hasonló nevű opcióból származik.
EnglishWe were telling the Russians llial llicv couldn't hide their silos from us.
Az oroszok tudomására akartuk hozni, hogy nem dughatják el előlünk a silóikat.
EnglishUnable to protect themselves, with nowhere to hide, they were felled by the dozens.
Képtelenek voltak megvédeni magukat, nem volt hova rejtőzniük, tucatjával hullottak.
EnglishAs far as she knew, Willie didn't use booster stations to hide her location.
Amennyire Hart tudta, Willie nem használt zavaróállomásokat, hogy elfedje hollétét.
EnglishWard did not attempt to hide his disappointment and his anxiety.
Ezt ismételgette előttem Ward úr, és csalódottságát alig próbálta titkolni.
EnglishI do not want to hide the fact that I have great sympathy for this latter solution.
Nem akarom leplezni, hogy ez utóbbi megoldás nagyon rokonszenves a számomra.