Engelsk-ungarsk oversættelse af "High King"

EN

"High King" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "High King" i kontekst.

Eksempelsætninger "High King" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut if Gawaine were High King, then there would be kingdom enough for them all.
Ám ha Gawaine lenne a nagykirály, akkor mindannyiuknak elegendő királyság jutna.
EnglishBut after being wife to the High King, I do not want to be wife to a lesser man.
De miután nagykirály asszonya voltam, nem óhajtok csekélyebb ember felesége lenni.
EnglishThey would follow Orkney- Lot has not the stuff to make a High King, Ectorius said.
- Lotot nem olyan fából faragták, amilyenből a nagykirályokat - mondta Ectorius.
EnglishThe lord Lancelet could have broken his head, or damaged the High King's horse.
Lancelet úr betörhette volna a fejét, és kárt tehetett volna a nagykirály lovában.
EnglishYou must pray for me much now, and for the safe birth of the High King's son.
- Most sokat kell imádkoznod értem és a király fiának baj nélküli megszületéséért.
EnglishBetter, she thought, to have an ungodly man for High King than a religious fanatic.
Még mindig jobb nagykirálynak egy istentelen, gondolta, mint egy vallási fanatikus.
EnglishEvery king, I suppose, has a daughter he would like to marry to the High King.
- Bizonyára mindegyik királynak akad lánya, akit szívesen hozzáadna a nagykirályhoz.
EnglishIt is not right that the High King should be concerned now with women and babes.
Nem helyes, hogy a nagykirályt ilyenkor asszonyok és kisdedek kössék le.
EnglishWhen Gorlois comes home again, he will go to Londinium for the choosing of a High King.
Amikor Gorlois hazatér, Londiniumba fogják hívni a nagykirály megválasztására.
EnglishLady- he said breathlessly, is it true-that I, I am the son of the-of the High King?
- Úrnőm... - pihegte elfulladva -, igaz... hogy én, hogy én a... nagykirály fia vagyok?
EnglishThe High King: Lugh Samildinach himself, High King of the Sidhe in Tir-Nan-Og.
A Nagy Király: Lugh Samildinach maga, a Tir-Nan-Ogi Sidhe Nagy Királya.
EnglishMuch of that which passes for a soul in a Letherü is concealed from my arts, High King.
Nagy része annak, ami egy letherben a lélek, rejtve marad a tudásom előtt, királyom.
EnglishI didn't know the great High King was taking overgrown children to serve at his table!
Nem tudtam, hogy a nagykirály asztalánál nagyra nőtt kölykök tüsténkednek!
EnglishThere was little doubt that one day Uther would be chosen High King.
Nemigen férhetett hozzá kétség, hogy egy szép napon Uthert nagykirállyá választják.
EnglishAnd the succession would be Lot as High King, Lot's sons heirs to the smaller kingdoms ...
S ha Lot lenne a nagykirály, a fiai örökölhetnének kisebb királyságokat...
EnglishHow long will it take the Whitefinders to reach High Fort? the king asked.
Mennyi idő alatt éri el a Fehérfogó Felső Erődöt? kérdezte a király.
EnglishI would counsel a withdrawal from High Fort, but the king would not agree to that, would he?
Visszavonulást javasolnék Felső Erődből, de gondolom, a király ebbe úgysem menne bele.
EnglishArthur is the High King, and it is his will that is done in this realm.
Arthur a nagykirály, és ebben a birodalomban az történik, amit ő akar.
EnglishIf Arthur is to be High King over all these men, he cannot be a laughingstock.
- Ha Arthur nagykirály akar lenni mindezek felett az emberek felett, nem válhat nevetség tárgyává.
EnglishShe would have knelt before the High King but he reached out quickly and prevented her.
- Le akart térdelni a nagykirály elé, ám az gyorsan megakadályozta.

Andre ord i vores ordbog

English
  • High King

Endnu flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog af bab.la.