Engelsk-ungarsk oversættelse af "Higher income"

EN

"Higher income" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "Higher income" i kontekst.

Eksempelsætninger "Higher income" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHigher income Europeans do not face these obstacles.
A magasabb jövedelmű európaiak előtt nincsenek ilyen akadályok.
EnglishThe EU should support small agricultural producers in order for them to benefit from higher income from their work.
Az EU-nak támogatnia kellene a mezőgazdasági kistermelőket, hogy azok hasznot tudjanak húzni a magasabb jövedelmekből.
English. - (DE) The statistics prove what we all know: a good education promises a higher income and protection against unemployment.
írásban. - (DE) A statisztikák igazolják azt, amit valamennyien tudunk: a jó oktatás magasabb jövedelmet és a munkanélküliségtől való védelmet ígér.
EnglishTheir fishing capacity is restricted, and they are therefore unable to increase production so as to obtain an acceptable income despite higher costs.
Halászati kapacitásuk korlátozott, így nem tudják termelésüket növelni, hogy a magasabb költségek ellenére elfogadható jövedelemre tehessenek szert.
EnglishASEAN is an extremely diverse region with three of its members being LDCs, while others have a higher income per head than many EU Member States.
Az ASEAN rendkívül sokszínű régió, amelynek három tagja legfejletlenebb ország, míg másutt az egy főre jutó jövedelem magasabb, mint sok uniós tagállamban.
EnglishThat is how I can maintain that, when applied well, these resources contribute to a higher per capita income in the country in question.
Így tudom fenntartani azt, hogy kellő alkalmazásuk esetén ezek a források hozzájáruljanak ahhoz, hogy az adott országban magasabb legyen az egy főre jutó jövedelem.
EnglishThe only way for that to happen was for those officials who yearned for higher income to give over sensitive information while they were still in government employment.
Ez viszont csak akkor fordulhatott elő, ha a magasabb jövedelemre áhítozó tisztviselők kényes információkat adtak át, miközben még a kormány alkalmazásában álltak.

Andre ord i vores ordbog

English
  • Higher income

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.