Engelsk-ungarsk oversættelse af "His Holiness"

EN

"His Holiness" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "His Holiness" i kontekst.

Lignende oversættelser "His Holiness" på ungarsk

hi interjektion
Hungarian
holiness substantiv
Hungarian

Eksempelsætninger "His Holiness" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHis Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.
Őszentsége ma arról tájékoztatott minket, hogy ő maga is részt vesz ebben a böjtben.
EnglishThe signature and seal were those of His Holiness Alexei II. What is this?
Az aláírás helyén őszentsége II. Alekszij pecsétje és kézjegye volt látható.
EnglishI looked through the keyhole and could see His Holiness was reading something.
Belestem a kulcslyukon, és láttam, hogy őszentsége olvas valamit.
EnglishIm sure His Holiness means well, but he is being most foolish.
Biztos vagyok benne, hogy őszentsége jót akar, de kezd nagyon ostobán viselkedni.
EnglishThe Englishman did most of the talking, His Holiness most of the listening.
Főleg az angol beszélt, őszentsége jószerivel csak hallgatta.
EnglishHis Holiness the Dalai Lama will pay a visit to our Parliament tomorrow.
Őszentsége, a dalai láma holnap látogatást tesz Parlamentünkben.
EnglishHis Holiness ought to be home in three to four weeks, Charlie says.
Úgy véli, őszentsége három-négy héten belül hagyhatja el a kórházat.
EnglishI had assumed that the diplomatic pass from His Holiness would have been better respected.
Azt hittem, hogy Õszentsége diplomataútlevelét jobban tisztelik.
EnglishJust after ten His Holiness told me to receive a gentleman from England and let him in.
Õszentsége néhány perccel tíz után szólt nekem, hogy jön hozzá egy an-gol férfi, és majd vezessem be.
EnglishI think His Holiness has rattled their cage pretty hard, and I think Ivan's going to notice.
Õszentsége borsot tört az orruk alá, és attól tartok, iván ezt nem fogja jó néven venni.
EnglishOur Russian friends might just decide that His Holiness has lived long enough, Ritter answered.
Nem zárható ki, hogy orosz barátaink úgy döntenek, őszentsége épp eleget élt válaszolta Ritter.
EnglishWe Europeans keep learning from His Holiness, the Dalai Lama.
Mi, európaiak csak tanulhatunk Őszentségétől, a dalai lámától.
EnglishHe wants us to find out if there's any danger to His Holiness.
Szeretné, ha kiderítenénk, hogy veszélyben van-e őszentsége.
EnglishYes, and as I was leaving I heard His Holiness say: What does Mr. Komarovs manifesto tell us?
És amikor jöttem kifelé, hallottam, hogy őszentsége megkérdezi: Mi közünk nekünk Komarov manifesztumához?
EnglishThat was just before His Holiness spent an hour reading.
Ez közvetlenül azelőtt volt, hogy őszentsége egy óráig olvasott.
EnglishHis Holiness is the spiritual leader of the Sant Nirankari Mission, also known as the Universal Brotherhood.
Őszentsége a Sant Nirankari Misszió, más néven az Egyetemes Testvériség spirituális vezetője.
EnglishHis Holiness is visiting Europe and spreading the Mission's message of humanity as the only religion.
Őszentsége Európába látogatott, ahová elhozta a misszió üzenetét, miszerint az emberség az egyedüli vallás.
EnglishThere was silence because His Holi-ness was writing a letter.
Nem beszélgettek, mert őszentsége épp levelet írt.
EnglishThe next day I have never seen His Holiness so disturbed.
Még sosem lát-tam ennyire zaklatottnak őszent-ségét.
EnglishThis morning His Holiness went to Staraya Ploshad for a private meeting with the president, at his own request.
Õszentsége ma reggel a Sztaraja térre ment a miniszterelnök-höz, aki kérésére magántalálkozón fogadta.

Andre ord i vores ordbog

English
  • His Holiness

Derudover tilbyder bab.la en dansk-tysk ordbog for flere oversættelser.