Engelsk-ungarsk oversættelse af "to hold up"

EN

"to hold up" ungarsk oversættelse

EN to hold up
volume_up
{verbum}

Eksempelsætninger "to hold up" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishJust walk up and hold the light where the ladies can see a horse if they wants to.
Csak annyira menj közel hozzá, hogy a hölgyek láthassanak, ha akarnak, egy igazi lovat.
EnglishI should hold my head up high, she said, because of the blood flowing in my veins.
Felemelt fejjel járhatok, mondta anyám, az ereimben csörgedező vér miatt.
EnglishIf questioned at the gate, hold up your veil and pretend you do not understand.
Ha kérdeznének a kapunál, vond fátyolodat az arcod elé, és tégy úgy, mintha nem értenéd.
EnglishYou can't hold me up any more than I can hold youó What's happening in there?
- Nem kell, hogy támogass, ezzel az erővel én is támogathatnálak téged...
EnglishWe needed something to hold the net up out there in the middle of the traffic circle.
Szükségünk volt valamire, amire felfűzhetjük a hálót, szabadtéren, a forgalom közepén.
EnglishEwen called, Rafe, hold up a minute, and the straggling line came to a halt.
Rafe, állj meg egy percre! kiabálta Ewen, mire a felbomlott sorban menetelők megálltak.
EnglishOur Union can hold up meaningful examples to show that this is the right approach.
Uniónk sok érdemi példát tud mutatni arra, hogy ez a jó megközelítés.
EnglishMake some political statements, but let us not hold this up unnecessarily.
Tegyünk néhány politikai kijelentést, de ne legyünk szükségtelen kerékkötői a dolognak!
EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Itt a cselekvés ideje, és a Parlament rendkívül elégedetlen amiatt, hogy ebben akadályozzák.
EnglishI set a pouch of water in Wimateeka's arms, and he could barely hold it up alone.
Wimateeka kezébe nyomtam egy teli vízzsebet: alig bírta el egyedül.
EnglishThe hold-up you had must have been very, very frightening, said Miss Marple.
Ez a revolveres támadás, ami itt történt, biztos nagyon félelmetes volt mondta Miss Marple.
EnglishHe slipped on one of the horns and flung his arms up to hold his balance.
Megcsúszott az egyik ivótülkön, és égnek emelte a karját, hogy megtartsa az egyensúlyát.
EnglishShe almost fell herself, clutched the edge of the bar, and managed to hold herself up.
Õ is majdnem elesett, csak a bárpult peremébe kapaszkodva sikerült megőriznie egyensúlyát.
EnglishWe had a Bank hold-up once, and Joan Croft was in the Bank at the time.
Egyszer bankrablás volt nálunk, és Joan Croft épp a bankban tartózkodott.
EnglishOn the night of the hold-up here, someone was absent from this room.
Aznap este, amikor Rudi Scherz itt járt, valaki hiányzott ebből a szobából.
EnglishBut the Government does not hold them up as models of all the virtues, my dear sir -
- De uram, a kormány a gonosztevőket nem azért csukatja le, hogy az erény mintaképei legyenek.
EnglishShe thinks she only has to hold up a finger for any man to fall in love with her!
Azt hiszi, csak füttyentenie kell, és minden férfi beleszeret;
EnglishWe cannot accept this unconstitutional, anti-democratic hold-up.
Nem fogadhatjuk el ezt az alkotmányellenes, demokráciaellenes akadályoztatást.
EnglishIn this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
Ebben a tekintetben következetesen világos európai kilátásokat kell számukra fenntartanunk.
EnglishNow please describe just what occurred when the hold-up happened.
Most, kérem, mondja el pontosan, mi történt, amikor a betolakodó megjelent.