Engelsk-ungarsk oversættelse af "how are you?"

EN

"how are you?" ungarsk oversættelse

EN how are you?
volume_up

'How are you this morning?' he asked Cathy, on his way into the kitchen.
- Hogy vagy? - kérdezte Cathytől a konyhában.
And how are you this grisly morning, Padderunt?
Hogy vagy ezen a morgós reggelen, kedves Vattázó?
- De te... hogy vagy te? - kiáltotta Elizabeth.
how are you?
So, Romulus, the pockmarked man said, then turned, how are you?
- Nos, Romulus - mondta a ragyás, és megfordult -, hát hogy van?
How are you going to segregate yourselves from us and get drunk?
Hogy van az, hogy elkülönültök tőlünk és egyedül rúgtok be?
-Hogy van, Watson? - üdvözölt barátságosan.

Lignende oversættelser "how are you?" på ungarsk

how konjunktion
Hungarian
how? pronomen
Hungarian
to be verbum
Hungarian
you pronomen
Hungarian

Eksempelsætninger "how are you?" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
EnglishAnd how can you talk like that about not wanting to be a part of the social body?
És hogy mondhatsz olyasmiket, hogy nem akarsz a társadalom testének része lenni?
EnglishHow dare you say whether I want something or not? said Beatrice hotly to Rumfoord.
Hogy mered kijelenteni, óhajtok-e valamit, vagy sem? támadt Rumfoordra Beatrice.
EnglishWhen you have a digital camera, how do you get the pictures back to your computer?
Ha digitális fényképezőgéped van, hogyan teszed fel a képeket a számítógépedre?
English(You fool, how flattered you were, how you simpered! she thought to herself.)
(Te hülye, mennyire hízelgett ez neked, és hogy vigyorogtál, gondolta Victoria.)
EnglishHow did you know? the boy had asked, and Jonesy supposes that was a good question.
Honnan tudta?, kérdezte a fiú, ami Jonesy szerint jó kérdés, sőt kiváló kérdés.
EnglishAnd I am so tired of all this-- The big talk about how big you were ten years ago.
Abból, hogy mindig azzal dicsekszel, milyen nagyszerű voltál tíz évvel ezelőtt.
EnglishHe was utterly, utterly gorgeous; how could you just drag me away like that?'
Mit képzelsz magadról, hogy se szó, se beszéd elrángatsz a táncpartnerem melll?
EnglishHow do you know he isn't really a giant alien from a very small race of aliens?
Honnan tudod, hogy nem óriás földönkívüli valami parányi földönkívüli fajból?
EnglishBut, I'd like to ask you, how would you tell the time if you didn't have an iPhone?
De hadd kérdezzem meg önöktől, hogy mondanák meg az időt, ha nem lenne iPhone-juk?
EnglishConsidering how busy you are, I appreciate your making time for the Chronicle.
Figyelembe véve, milyen elfoglalt vagy, köszönöm, hogy időt áldozol a Chronicle-ra.
EnglishHow do you, lady, in this close confinement? he said, looking around the room.
- Hogyan viseled, úrnőm, ezt a bezártságot? - nézett körül a kis szobában a merlin.
EnglishWhen he said, How do you do, Spade? his voice was resonant with latent power.
Visszafojtotta érces, zengő hangját, amikor a belépőt köszöntötte: Üdvözlöm, Spade!
EnglishYou knew something about this, and-- How do you think we got such a good deal?
Te tudtál erről valamit, és-- Nem gondolod, hogy elég jó üzletet csináltunk?
EnglishHow do you divide a vacuum cleaner and a washing machine if there is no agreement?
Hogyan lehet felosztani egy porszívót és egy mosógépet, ha nincs megegyezés?
EnglishJesus, Cliff, how can you represent America to other nations if you don't get it?
Jézusom, Cliff, hogy képviselheti Amerikát más nemzetek előtt, ha nem érti?
EnglishYou cannot open up to this man, you understand, no matter how much you trust him.
Értsd meg, akármennyire bízol ebben az emberben, nem tárulkozhatsz ki neki!
EnglishI meant I wanted only to touch you, to feel how soft you are, how eternally young.
Én csak meg akartalak érinteni, hogy lássam, mennyire puha vagy, milyen örök fiatal.
English`Well, for starters, how did you ever do so well without committing a crime?'
Hát legelőször is, hogy tudtad ilyen szépen megszedni magadat bűncselekmény nélkül?
EnglishAnd anyhow, how can you keep things clean when there isn't hot water laid on?
Végeredményben, hogyan lehet tisztán tartani a dolgokat, ha egyszer nincs meleg víz?