Engelsk-ungarsk oversættelse af "how is it that"

EN

"how is it that" ungarsk oversættelse

EN how is it that
volume_up

If the House is all illusions, then how come we felt the cold?
Ha a Ház teljes egészében illúzió, akkor hogy lehet az, hogy éreztük a hideget?
Carla asked, How am I like her and how unlike?
- Hogy lehet az, hogy hasonlítok is hozzá, meg nem is? - kérdezte Carla.
But how much are the delicate convolutions of the brain influenced by the digestive apparatus?
De hogy lehet az, hogy az agy finom tekervényeire egyszerűen rátelepszik az emésztőrendszer?
how is it that
How are you going to segregate yourselves from us and get drunk?
Hogy van az, hogy elkülönültök tőlünk és egyedül rúgtok be?
How is it that those issues never come to be discussed here in plenary?
Hogy van az, hogy az említett kérdések tárgyalására soha nem kerül sor itt, a plenáris ülésen?
How did a little perv like you turn into such a great guy?
Hogy van az hogy egy ilyen kis perverz mint Te Ilyen Jó Faszivá váljon?
If so, how can it be that we still do not even have the 400 police officers in place?
Ha igen, akkor hogy lehetséges az, hogy még csak nem is állt össze ez a 400 rendőrtiszt?
How can it be that we still have 250 members who refuse to cut their coats according to their cloth?
Hogy lehetséges az, hogy még mindig van 250 képviselő, aki nem hajlandó addig nyújtózkodni, ameddig a takarója ér?

Lignende oversættelser "how is it that" på ungarsk

how konjunktion
Hungarian
how? pronomen
Hungarian
to be verbum
Hungarian
it substantiv
Hungarian
that konjunktion

Eksempelsætninger "how is it that" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
English'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
EnglishIt's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
A legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
EnglishThe first puzzle was how the dome was filled with natural light in the daytime.
Az első rejtély az volt, miképpen telik meg nappal a kupola természetes fénnyel.
EnglishYou know how many raids he has conducted against my clubs, ware-houses, casinos?
Tudod te, hányszor razziázott a klubjaimban, a kuplerájaimban meg a kaszinóimban?
EnglishBut, Mom, Levanna said, she's got to learn how the world works sooner or later.
- De, mama - mondta Levanna sértődötten -, nem árt, ha megtudja, milyen a világ.
EnglishWhat you need are the threads and IDs so you'll know how to proceed tactically.
Téged a nevek , összefüggések érdekelhetnek, hogy tudd, mi a teendő taktikailag.
EnglishHow was I to know that already the poison was working, stiffening him as he sat?
Honnan tudhattam volna, hogy már hat a méreg, s Amyason erőt vesz az izombénulás?
EnglishIt's amazing how many ways they can say no without ever actually saying the word.
Hihetetlen, hogy hányféleképpen lehet nemet mondani anélkül hogy kiejtenéd: NEM.
EnglishYou best stay out there with them dogs till you learn how to play by the rules.
Jobb, ha kint maradsz a kutyákkal, amíg megtanulsz a szabályok szerint játszani.
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishHow could I be faithful now to all my companion had confided over so many nights?
Hogyan lehetnék hívő, miután ennyi éjszaka óta rám hagyatkozik az összes társam?
EnglishI cannot see how it is possible to amend it now or to ask for more derogations.
Nem látom, hogyan lehetne azt most módosítani, vagy további mentességeket kérni.
EnglishIt is an excellent example of how we can bring our cultural message to the world.
Kitűnő példa ez arra, hogyan továbbíthatjuk kulturális üzenetünket a világ felé.
English'How large-hearted of you to admit it,' Morrison said, and handed the file over.
- Nagyon szép tőled, hogy beismered - mondta Morrison, és átnyújtotta a dossziét.
EnglishWho knows how many other agencies will be involved by the time we sort this out?
Ki tudja, hány ügynökséget kell még bevonni, mire ezt az ügyet felgöngyölítjük.
EnglishIf madness lay on this planet, ready to claim them all, how could they survive?
Hogy lehet ezen a bolygón élni, ha bármely pillanatban lecsaphat rájuk a téboly?
EnglishAnd how can you talk like that about not wanting to be a part of the social body?
És hogy mondhatsz olyasmiket, hogy nem akarsz a társadalom testének része lenni?
EnglishYou see how indeed the child is father to the man, and mother to the woman also.
Láthatod, hogy csakugyan a gyermekből lesz a felnőtt: a férfi is, meg a nő is.
English'For we would understand this transformation and how it might be used for good.'
- Mert meg akarjuk érteni ezt az átalakulást, és azt, miként használható jóra.