Engelsk-ungarsk oversættelse af "hug"


Mente du:húg
EN

"hug" ungarsk oversættelse

volume_up
hug {substantiv}
EN

hug {substantiv}

volume_up
hug (også: clasp, cuddle, embrace)
Just a hug in this case, Clark saw, not fooled for a moment.
Most csak egy kurta ölelés, de Clarkot egy pillanatra sem lehetett átejteni.
Ez egy nagyon szép ölelés volt, Deeds.
Eight hugs a day -- you'll be happier and the world will be a better place.
Napi nyolc ölelés -- és boldogabb leszel, és a világ is szebb hely lesz.

Synonymer (engelsk) for "hug":

hug

Eksempelsætninger "hug" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHe clutched Doyle as an amorous swain might clutch his lady in a hug dance.
Úgy ölelte át, mint egy szerelmes lovag szíve hölgyét a tánc lélekemelő perceiben.
EnglishDear Odd, he said as he gave me a fierce bear hug by the open driver's door.
Drága Odd - mondta, és alaposan meglapogatott a nyitott kocsiajtó mellett.
EnglishIn two long-legged strides she was over to him, seizing him into another hug.
Két hosszú lépéssel ott termett a fiú mellett, és megint, magához ölelte.
EnglishYou can't fix things with a hug, but you can't make them any worse, either.
Nem mintha bármit meg lehetne javítani egyetlen öleléssel, de rontani sem lehet vele.
EnglishHe got up on his knees, kissed Hallorann's cheek, and gave him a big hard hug.
Feltérdelt az ülésre, megcsókolta Hallorannt, és jó erősen megölelte.
EnglishThen Rosalie Drake approached Norris, said something to him, and Norris gave her a hug.
Majd Rosalie Drake lépett oda Norrishoz, mondott valamit neki, Norris pedig megölelte.
EnglishThe naked woman leaped off the table into his arms and nearly strangled him with a hug.
A meztelen nő szinte a karjaiba ugrott és majdnem megfojtotta ölelésével.
EnglishRamius wrapped Mancuso in a ferocious bear-hug and kissed him on the cheek.
Ramius jól megropogtatta hát Mancusót, és még egy csók is kijárt neki.
EnglishJack rose to give his wife the first kiss of the day, accompanied by a rather limp hug.
Jack felállt, hogy megcsókolja és erőtlenül magához ölelje a feleségét.
EnglishThen the bear with the Zapata mustache lifted her off the floor with a hug and a kiss.
A Zapata-bajszos medve erre felemelte a levegőbe, és körbecsókolta.
EnglishAlan gave Norris and Polly a brief hug, and then leaned in the passenger window of Seat's cruiser.
Alan magához szorította mindkettőjüket, majd behajolt a járőrkocsi ablakán Seathez.
EnglishDavid took it, squeezed it, but went on to enfold his friend with both arms in a hearty hug.
David megfogta, megszorította, aztán mindkét karjával átkarolta és melegen magához ölelte.
EnglishThey had quieted down, but at her convulsive hug, both began to whimper and wriggle again.
Mostanra mindkettő elhallgatott, de a vad ölelést érezve ismét hüppögni és mocorogni kezdtek.
EnglishAnd really, they fundamentally told you, "Are you going to hug a tree, or are you going to hug a child?
És alapvetően azt mondták, "Vagy megölelsz egy fát, vagy megölelsz egy gyereket.
EnglishHe reached out and brought Quilan into a hug, pressing him hard into his chest.
Két kézzel átnyalábolta Quilant, és barátian meglapogatta.
EnglishThen he lifted her off the floor with a passionate hug that was less than three percent feigned.
Aztán felemelte a lányt, és magához szorította őszinte, kitörő örömmel.
EnglishHe started to get up, because he wanted to hug her again, but she wouldn't allow it.
Föl akart állni, hogy magához ölelje, de a nő nem engedte.
EnglishGive me a hug. (Laughter) There you go.
Megmutatom! Gyere ide! Ölelj meg. (Nevetés) Helyben vagyunk.
EnglishThat was thoughtful of you, foster-son, she said, and sat up in bed to take him close in a great hug.
- Kedves tőled, nevelt fiam - mondta, és felült az ágyban, hogy magához ölelje a fiút.
EnglishMaybe it was Jerry, coming to give her a hug, coming to take her in his arms.
Talán ő az, és azért jön, hogy szorosan magához ölelje.