Engelsk-ungarsk oversættelse af "implement"

EN

"implement" ungarsk oversættelse

volume_up
implement {substantiv}

EN implement
volume_up
{substantiv}

implement (også: appliance, contrivance, instrument, lever)
volume_up
eszköz {substantiv}
This document is also one of the two main means used to implement the common fisheries policy.
Ez a dokumentum a közös halászati politika végrehajtására szolgáló két fő eszköz egyike.
His mind wandered briefly as he dressed, remembering proudly the service that battle-worn implement had seen.
Öltözködés közben gondolatai visszatértek a kardra, büszkén emlékezett a szolgálatra, amelynek a hadviselt eszköz tanúja volt.
(RO) Sanctions represent one of the instruments the Union can use to implement its human rights policy.
(RO) A szankcionálás az egyik olyan eszköz, amelyet az Unió emberjogi politikájának végrehajtása érdekében felhasználhat.
implement (også: instrument, tool, utensil)
volume_up
szerszám {substantiv}
An engineer, he had got a job designing agricultural implements and machinery and by 1960 was able to found his own business.
Mérnök lévén a mezőgazdasági szerszám- és gépgyártásban helyezkedett el, és 1960-ban már saját üzemet alapíthatott.
Countless sources of light made a war of colours on the furniture and tables with their crowds of implements, scrolls and beakers.
A számtalan fényforrás a színek háborúját okozta a bútorokon, asztalokon utóbbiakon temérdek szerszám, tekercs és mérőpohár sorakozott.
It would be the messier of the two implements, still clotted with Wilma jerzyck's brains, but he didn't want to touch Nettle.
A két szerszám közül a bárd volt a mocskosabb, mégis inkább Wilma agyát nézte volna, mint hogy Nettie-hez nyúljon.
volume_up
kellék {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "implement":

implement

Eksempelsætninger "implement" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis dual level of rules has made it extremely difficult to implement the system.
A szabályok e kettős szintje rendkívül megnehezítette a rendszer végrehajtását.
EnglishThe EU institutions and Member States are to implement this strategy together.
Az EU intézményeinek és a tagállamoknak közösen kell végrehajtaniuk a stratégiát.
EnglishIt is not enough to implement separate, isolated measures in different areas.
Nem elég, ha az egyes területeken különálló, elszigetelt intézkedéseket hozunk.
EnglishFirst, however, we must create the many conditions we need to implement that.
Először azonban meg kell teremtenünk a végrehajtáshoz szükséges számos feltételt.
EnglishOnly then will we be able to implement an effective common immigration policy.
Csak akkor leszünk képesek végrehajtani egy hatékony közös bevándorlási politikát.
EnglishEveryone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.
Mindenki azt mondta, hogy az irányelv jó, de a gyakorlatban nehezen végrehajtható.
EnglishToday, the financial resources of the Solidarity Fund seem difficult to implement.
A Szolidaritási Alap pénzügyi forrásait ma igen nehézkesen lehet mobilizálni.
EnglishTaiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.
Tajvan pusztán deklarálta szándékát, hogy az év végéig meghozza ezt az intézkedést.
EnglishI abstained on the regulation to implement the European citizens' initiative.
Tartózkodtam az európai polgári kezdeményezés bevezetéséről szóló rendelet kapcsán.
EnglishWe do not want to sacrifice the old priorities in order to implement new ones.
Nem szeretnénk a korábbi prioritásokat feláldozni, hogy újakat fedezhessünk belőlük.
EnglishIt seeks to implement what the European Court of Justice has laid down in many rulings.
Annak végrehajtására törekszik, amit az Európai Bíróság számos döntésben előírt.
EnglishYou can see the firm commitment that we have made to implement this roadmap.
Láthatják, hogy szilárdan elköteleztük magunkat e terv megvalósítása mellett.
EnglishHowever, bearing in mind the urgency of the situation, we must implement this strategy.
A helyzet sürgősségére figyelemmel azonban végre kell hajtanunk ezt a stratégiát.
EnglishThe new Prime Minister Mario Monti will implement sharp economic reforms.
Mario Monti új miniszterelnök szigorú gazdasági reformok végrehajtását tervezi.
EnglishThere is also possibility to implement slots and functions defined in the base class.
Az alaposztályban létrehozott eseménykezelők és tagfüggvények is újraírhatók.
EnglishAs we have a new treaty, the Treaty of Lisbon, it makes sense to implement it.
Mivel új szerződésünk van, a Lisszaboni Szerződés, ésszerű, hogy azt végre is hajtsuk.
EnglishWe will be looking to the Presidency to implement three important priorities.
Figyelni fogjuk az elnökséget, hogy végrehajtsa három lényeges prioritását.
EnglishThere are potential savings here and we must have the courage to implement them.
Vannak még itt megtakarítási lehetőségek, kellő bátorsággal ki is kell őket használnunk.
EnglishAs you have said, only the Member States themselves would implement the cultural policy.
Amint elmondta, csak maguk a tagállamok hajthatják végre a kulturális politikát.
EnglishHowever, Member States are not disciplined in the way they implement it.
A tagállamok ugyanakkor nem tanúsítanak fegyelmet az irányelv végrehajtása során.