Engelsk-ungarsk oversættelse af "to knock down"

EN

"to knock down" ungarsk oversættelse

EN to knock down
volume_up
{verbum}

to knock down (også: to award)
to knock down (også: to blast, to demolish, to destroy, to level)
to knock down (også: to devastate, to lay waste)
to knock down (også: to dump, to fell, to spike, to top off)
to knock down (også: to throw, to floor)
to knock down (også: to knock out, to lay out, to throw, to out)
to knock down

Lignende oversættelser "to knock down" på ungarsk

knock substantiv
to knock verbum
down substantiv
Hungarian
down adjektiv
down adverbium
to down verbum
down! interjektion
Hungarian

Eksempelsætninger "to knock down" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Bontsuk hát le az Európa-erőd falait, és építsünk inkább hidakat, ne falakat ...
EnglishYou had better, because I'll knock and knock and knock until I fall down dead.
Jól teszed, ha igen, mert én kopogtatni fogok, és kopogtatok, és kopogtatok, míg bele nem halok.
EnglishI am under close arrest but just now I managed to knock down two of my escort and break away.
Letartóztatás alatt állok, és ezelőtt néhány pillanattal leütöttem őreimet, és elszöktem.
EnglishTanks could knock individual trees down, but not every ten meters.
Egy tank ki tud dönteni egy fát, de nem teheti meg ezt tízméterenként.
EnglishThen take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union?
Aztán lássuk a hatodikat, a legdöntőbb érvet: mi köze ennek az egésznek az Európai Unióhoz?
EnglishBut then he had better not dwell on it, or he would go up and knock down her door.
De jobban teszi, ha nem időzik túl soká a képénél, különben még felmegy a lépcsőn, és bekopog az ajtaján.
EnglishWe will knock down the visa walls that have divided the countries of the Western Balkans for far too long.
Lebontjuk a nyugat-balkáni országokat tőlünk túl hosszú ideig elválasztó vízumfalakat.
EnglishI'll send the Rendors out to knock down the bridges over the Amrk.
Kiküldöm a rendoriakat, hogy rombolják le az Arruk hídjait.
EnglishAnd how is it possible to isolate a person who will eventually have the power to knock down all walls?
És ezen túlmenően, hogyan lehet elkülöníteni valakit, aki tetszése szerint dönti le a falakat?
English'If you ever interrupt me again, Pearly, I'll knock you down.
- Ha még egyszer félbeszakítasz, Pearly, akkor leütlek.
EnglishI plied her with liquor and she is a girl who will take a drink if she has to knock you down to get the bottle.
Nyomtam a piával, márpedig Florianné olyan tyúk, aki, ha kell, leüti az embert, hogy piához jusson.
EnglishThat would knock the thing down, keep it still.
Ez majd betesz annak az iszonyatnak, ettől le fog nyugodni.
English'All right,' she said, 'you can knock down the stairs now.'
Jól van, most már le lehet bontani a lépcsőt.
EnglishI suppose I ought to knock you down.
Azt hiszem, a legokosabb lenne, ha most leütném magát.
EnglishKnock the press down a couple of times a day.
Napjában legalább kétszer vegye vissza.
English'Call me sir again and I'll knock you down.'
EnglishHe permitted them to knock him down, take the I.L.I. safe from his arms, count the remaining slugs of PyrE, and slam the safe shut.
Hagyta, hogy leüssék, kitépjék a dobozt a kezéből, megszámolják a maradék PyrE-hengereket, és lezárják a széfet.
EnglishIf the father has a chance to protest, Elliot said, we'll probably get involved in a knock-down-drag-out legal battle.
Ha az apának módja van a tiltakozásra - mondta Elliot -, valószínűleg egy húzd meg, ereszd meg jogi csatározás közepén találjuk magunkat.
EnglishYou dare knock down my door.
EnglishVauquer came down, just in time to see the cat knock down a plate that covered a bowl of milk, and begin to lap in all haste.
Pár perc múlva Vauquer-né lement, épp akkor lökte le a macska a tányért egy csupor tejről, és sebtiben lefetyelt.