Engelsk-ungarsk oversættelse af "labour law"

EN

"labour law" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "labour law" i kontekst.

Lignende oversættelser "labour law" på ungarsk

labour substantiv
labour adjektiv
Hungarian
to labour verbum
law substantiv

Eksempelsætninger "labour law" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere is a need to focus on the protection of workers' rights and the rule of labour law.
A munkavállalói jogok és a munkajogi szabályok védelmére kell összpontosítanunk.
EnglishIt maintains that the right to take collective action is an important part of labour law.
Fenntartja, hogy a kollektív cselekvés joga a munka törvénykönyvének fontos eleme.
EnglishThe basic principle of labour law is to protect the weaker party - the employee.
A munkajog alapelve a gyengébb fél, azaz a munkavállaló védelme.
EnglishMost countries simply rely on general provisions of either labour law or contract law.
A legtöbb ország egyszerűen a munkajog vagy a szerződésjog általános rendelkezéseire hagyatkozik.
EnglishMy call for labour law to provide a reliable basis for SMEs has also been incorporated.
Az a felhívásom is beépült a szövegbe, hogy a munkajog biztosítson megbízható alapot a kkv-k számára.
EnglishThe June List advocates Swedish exemption from EU labour law.
A "Junilistan” azt javasolja, hogy Svédország mentesüljön az uniós munkajog hatálya alól.
EnglishAny success in changes to labour law would be greater if employees felt more secure.
A munkajogi változások sokkal sikeresebb lennének, ha a munkavállalók nagyobb biztonságban éreznék magukat.
EnglishAs a result, the application of labour law is no longer monitored.
Ennek eredménye, hogy a munkajog alkalmazása nem ellenőrizhető.
English'Flexicurity' is phariseeism applied to labour law.
A "rugalmas biztonság” az a munkajogban, ami a farizeusság az erkölcstanban.
EnglishThe Services Directive does not cover labour law and the posting of workers is excluded from it.
A szolgáltatási irányelv hatálya nem terjed ki a munkajogra, és a munkavállalók kiküldetésére sem.
English. - (SV) Labour law and working hours are two of the mainstays of the Swedish labour market model.
írásban. - (SV) A munkajog és a munkaórák a svéd munkaerő-piaci modell két tartóoszlopa.
EnglishWe must therefore supplement national labour law and the national systems, otherwise it will not function.
Tehát ki kell egészítenünk a nemzeti munkajogot és a nemzeti rendszereket, másként a dolog nem működik.
EnglishThe directive could have been interpreted as meaning that the EU would not interfere in national labour law.
Az irányelvet úgy is lehetett volna értelmezni, miszerint az EU nem avatkozik bele a nemzeti munkajogokba.
EnglishAs I have already argued on several other occasions, inflexible models of labour law are proven to have failed.
Ahogy azt számos más alkalommal is állítottam, a munkajog rugalmatlan modelljei bizonyítottan megbuktak.
EnglishThe right to benefit from labour law, equal pay for equal work - these are key principles of equal treatment.
A munkajogból származó előnyök, az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás mind az egyenlő bánásmód fő elvei.
EnglishThe problem is even more acute in Member States where labour law is particularly protectionist.
A probléma még súlyosabb azokban a tagállamokban, ahol a munkavállalással kapcsolatos szabályozás különösen protekcionista jellegű.
EnglishYou, of all people, know that Member States, social partners and trade unions stick to their labour law acquis.
Önök mindnyájan tudják, hogy a tagállamok, a szociális partnerek és a szakszervezetek ragaszkodnak saját munkajoguk vívmányaihoz.
EnglishI also believe that such a regulation is a violation of the subsidiarity principle, under which the labour law falls.
Véleményem szerint továbbá egy ilyen rendelet a szubszidiaritás elvének megszegése, és a munkajog ezen elv hatálya alá esik.
EnglishThis pro-company labour law and its brutal methods mean that Turkey is a trade union-free zone.
Ez vállalati érdekeket képviselő munkajogi törvény és az alkalmazott brutális módszerek elérték, hogy Törökország szakszervezetmentes terület legyen.
EnglishIt is not possible to protect self-employed women through labour law, as it does not generally apply to them.
A női önálló vállalkozók számára azonban nem lehet a munkajog keretében védelmet biztosítani, mivel az rájuk általában véve nem vonatkozik.

Andre ord i vores ordbog

English
  • labour law

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.