EN lastly
volume_up
{adverbium}

Lastly, the directive lays the foundation for European collaboration on health.
Végül, az irányelv lerakja az európai szintű egészségügyi együttműködés alapjait.
Lastly, this recommendation calls for reflection on the issue of bilateral agreements.
Végül az ajánlás a kétoldalú megállapodások kérdésének átgondolására szólít fel.
Lastly, we need to ensure that the budget for the policy is maintained ...
Végül pedig biztosítanunk kell, hogy e szakpolitika költségvetése megmaradjon ...

Eksempelsætninger "lastly" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLastly, in terms of external relations, here too let us be absolutely clear.
Végezetül, ami a külkapcsolatokat illeti, itt is legyünk tökéletesen egyértelműek.
EnglishLastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.
Végezetül ott van a pénzügyi stabilitás kérdése, amire Sarkozy úr utalt.
EnglishLastly, this legislation must not generate an increase in animal testing.
Végezetül, ez a jogszabály nem vezethet az állatkísérletek számának növekedéséhez.
EnglishLastly, I regret that the report does not take up the idea of an economic government.
Végezetül sajnálom, hogy a jelentés nem karolta fel a gazdasági kormányzás elképzelését.
EnglishLastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
Végezetül, bátorságot kell tanúsítanunk a spekulatív tőkemozgások megadóztatása érdekében.
EnglishLastly, I want to ask where the justice ministers are in this whole exercise.
Végezetül szeretném megkérdezni, mi az igazságügyminiszterek szerepe ebben az egész ügyben?
EnglishLastly, I would add that the fund has been mobilised for a total amount of EUR 13 022 500.
Végezetül szeretném hozzátenni, hogy az alapot 13 022 500 EUR összegben mobilizálták.
EnglishLastly, allow me to mention the connection with the Europe 2020 strategy.
Végezetül hadd említsem meg az összefüggést az Európa 2020 stratégiával.
EnglishLastly, ladies and gentlemen, please allow me a brief digression.
Végezetül, tisztelt képviselő hölgyek és urak, engedjenek meg egy rövid kitérőt.
EnglishLastly, the special private storage facilities must also be opened.
Végezetül pedig a soron kívüli magántárolási lehetőségeket is meg kell nyitni.
EnglishLastly, I would like to say that I agree with our chairman, Mr Leinen.
Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy egyetértek Leinen elnök úrral.
EnglishLastly, Mr President, there is another element that concerns us very much.
Végezetül, elnök úr, van még egy pont, amit igen aggályosnak találunk.
EnglishLastly, I am keen to know what the results of labelling have been.
Végezetül, nagyon szeretném tudni, hogy a címkézés milyen eredménnyel járt.
EnglishLastly, I see that you are supporting the proposal to set up a shipbreaking fund.
Végezetül, látom, hogy támogatják azt a javaslatot, hogy hozzunk létre egy hajóbontási pénzalapot.
EnglishLastly, there is political instability this evening in Ireland.
Végezetül meg kell jegyeznem, hogy a politikai helyzet ingatag ma este Írországban.
EnglishLastly, the Irish Ombudsman has issued two reports, which our own government have rejected.
Végezetül, az ír ombudsman két jelentést nyújtott be, amelyet saját kormányunk elutasított.
EnglishLastly, I would say that Moldova declared its independence in 1991 from the Soviet Union.
Végezetül azt mondanám, hogy Moldova 1991-ben kiáltotta ki a függetlenségét a Szovjetuniótól.
EnglishLastly, let me express my warmest thanks to Mrs Gurmai for her outstanding work.
Végezetül engedjék meg, hogy szívélyes köszönetemet fejezzem ki Gurmai asszonynak a kiváló munkájáért.
EnglishLastly, we decided on the practical details of five new dialogues in Latin America.
Végezetül, döntést hoztunk az öt új, Latin Amerikával folytatandó párbeszéd gyakorlati részleteiről.
EnglishLastly, I am delighted to see a proactive Swedish Government at the centre of the European debate.
Legvégül, Örömmel látok az európai vita középpontjában egy proaktív svéd kormányzatot.