Engelsk-ungarsk oversættelse af "livestock"

EN

"livestock" ungarsk oversættelse

volume_up
livestock {substantiv}

EN livestock
volume_up
{substantiv}

livestock (også: stock, animal stock)
According to EU statistics, the number of livestock has fallen by 25% since 1990.
Az EU statisztikái szerint 1990 óta az állatállomány mérete 25%-kal csökkent.
The good health and high-quality husbandry of livestock are also of fundamental importance for human public health.
A állatállomány megfelelő egészsége és a magas színvonalú állattenyésztés a közegészségügy szempontjából is alapvető fontosságú.
The EU livestock production is highly dependent on the import of animal feed derived from soya beans, maize and other crops.
Az EU állatállomány termelése erősen függ a szójababból, kukoricából és más terményekből származó állati takarmány importjától.
livestock (også: cattle)
volume_up
lábasjószág {substantiv}
livestock
volume_up
haszonállatok {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "livestock":

livestock

Eksempelsætninger "livestock" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSeveral thousand people went, not to mention the records and tools and livestock.
Több ezer ember ment velük, nem is beszélve a szerszámokról, az állatállományról.
EnglishEuropean livestock farmers have been facing ever-growing difficulties recently.
Az európai állattenyésztők egyre nagyobb nehézségekkel találják magukat szembe.
EnglishMy vote in favour is aimed at supporting all livestock farmers facing bankruptcy.
Igen szavazatom célja a csőddel szembenéző állattenyésztő gazdák támogatása.
EnglishWe also need to discuss what type of livestock farming we want in Europe.
Azt is meg kell vitatnunk, hogy milyen típusú állattenyésztést akarunk Európában.
English(ES) Madam President, livestock farms are suffering the consequences of the crisis.
(ES) Tisztelt elnök asszony! Az állattartó gazdaságok a válság következményeit nyögik.
EnglishThis is stated by the FAO in its report 'Livestock's long shadow' of 2006.
Az adatot a FAO 2006-os "Livestock”s Long Shadow” című jelentése tette közzé.
EnglishFor their captors, they are just objects, goods, even less than livestock.
Fogvatartóik számára ők csak tárgyak, áruk, amelyek kevesebbet érnek, mint az állatok.
EnglishI am thinking about numerous products: tomatoes, bananas, and the livestock sector.
Számos termékre gondolok itt: paradicsom, banán, valamint élő állatok.
EnglishThe consequences were serious, both for livestock and for farmers.
A következményei komolyak voltak, mind az állatokra, mind a gazdákra nézve.
EnglishMany actions can still be deployed to send out a strong signal to European livestock breeders.
Számos fellépés révén lehet még határozott jelzést adni az európai állattenyésztőknek.
EnglishMany livestock farms in the European Union are in a difficult situation.
Az Európai Unióban sok állattenyésztő gazdaság nehéz helyzetben van.
EnglishI caught the stench of rotting fish, and livestock, of soiled flesh, and river mud.
Rothadó hal volt benne, állati trágya, mosdatlanság és iszap.
EnglishLet us not compete with products originating from monocultures and intensive livestock rearing.
Ne versenyezzünk a monokultúrákból és intenzív állattenyésztésből származó termékekkel.
EnglishThey related specifically to agriculture livestock production.
Ezek a bekezdések elsősorban a mezőgazdasági állattenyésztésre vonatkoztak.
EnglishAfrica's north-south axis also seriously impeded the spread of livestock.
Ha azonban jobban belegondolunk, rájövünk, hogy a látszólag új szabályok csak a régiek variációi.
EnglishIn the EU-27, there are more than 130 million livestock units.
Az EU-27 országaiban több mint 130 millió állattenyésztő gazdaság működik.
EnglishIndigenous farmers feel threatened by settlers looking for pasture for their livestock.
A helybéli gazdák fenyegetve érzik magukat az állatállományuk számára legelőt kereső telepesektől.
EnglishSo far, I've emphasized direct and indirect values of crops and livestock as food.
Mindezidáig a termények és jószágok mint táplálékforrások közvetett és közvetlen hasznát hangsúlyoztam.
EnglishInadequate gestures are being made for the livestock farmers' benefit.
Elégtelen gesztusokat tesznek az állattenyésztő gazdák érdekében.
EnglishEU livestock production systems are important for maintaining livelihoods.
Az EU állattenyésztési rendszere elengedhetetlen az ezzel foglalkozók megélhetésének fenntartásához.