Engelsk-ungarsk oversættelse af "logical"

EN

"logical" ungarsk oversættelse

HU

EN logical
volume_up
{adjektiv}

logical (også: argumentative, sound)
It is logical and it requires a logical and rational response from London.
Logikus gondolat, és logikus, illetve racionális választ kíván Londontól.
That is the logical consequence of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Mindez a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének logikus következménye.
It is logical that the developed and developing countries' targets will differ.
Logikus, hogy fejlett és fejlődő országok célkitűzései eltérnek egymástól.

Synonymer (engelsk) for "logical":

logical

Eksempelsætninger "logical" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe logical consequence of this is that pollution will increase in the region.
Ebből logikusan következik, hogy a térségben növekedni fog a környezetszennyezés.
EnglishTo enlist my daughter's aid, it isn't logical that you would have held back.
A lányom segítségére számítva logikátlan lett volna, ha bármit eltitkol előle.
EnglishThen it seems logical to suppose that one of these five people must have done so.
.akkor logikusnak látszik a feltevés, hogy e közül az öt személy közül ölte meg valaki.
EnglishBut given his phobia about secrecy, it's logical for him to break the pattern.
De mivel ilyen szigorúan őrizte az inkognitóját, valószínűleg ez is csak porhintés volt.
EnglishI don't have to tell you that after the Templars, the next logical step is Agarttha.
A templomosoktól pedig, maga a megmondhatója, automatikusan eljut az ember Agartthához.
EnglishLanguage acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
A nyelvtanulás a logikai gondolkodás és a szituációs gondolkodás alapja.
EnglishThat might seem logical because we have been part of a customs union for more than 40 years.
Ez logikusnak látszik, hiszen már több mint 40 éve részei vagyunk a vámuniónak.
EnglishI consider the Tibetan people's claims to be legitimate and to a certain extent logical.
Véleményem szerint a tibetiek követelései jogosak, és bizonyos mértékig logikusak is.
EnglishSince I knew the courier, I was the logical choice to act as relay.
Mivel én ismertem a futárt, logikusnak tűnt, hogy engem válasszanak közvetítőnek.
EnglishInserts the logical operator arrow with double bar pointing right with two placeholders.
Két helykitöltővel ellátott, jobbra mutató, kétvonalas logikaioperátor-nyilat szúr be.
EnglishThough distrustful of logical chains of ideas, I loved the polyphony of ideas.
Én nem bíztam az eszmefüzérekben, az eszmék polifóniáját szerettem.
EnglishIt seems logical to me, and in-depth thought must be given to this issue.
Nekem logikusnak tűnik, és erről a kérdésről mélyen el kell gondolkozni.
EnglishFor a moment, she mulled this information and pressed from it the most logical conclusion.
Egy pillanatig töprengett az elhangzottakon, majd levonta a következtetést.
EnglishSometimes one's mind simply passes beyond one's rational and logical control.
Az elme néha kiszabadul az ésszerűség és a logika ellenőrzése alól.
EnglishThe logical place was beneath the palace in the dark, windowless depths he had just .
Logikusnak tűnt a palota alatti pince sötét, ablaktalan mélye, ahol
EnglishHave you studied the logical chain that led to their great religious revelation?
Tanulmányoztad már azt a logikai láncot, ami elvezetett óriási jelentőségű vallási felfedezésükhöz?
English'However, there is another myth that provides a more logical explanation for the existence of evil.
- Van azonban egy másik mítosz is, amely sokkalta logikusabb magyarázatot kínál.
EnglishThe word was menstruation, and all at once it seemed logical and inevitable.
Ez menstruáció: egyszerre logikusnak és természetesnek látszott.
EnglishThe Death of Vermont seems the logical one to write last, John Wolf said.
- Mintha a Vermont halála kínálkozna utolsóul - vélte John Wolf.
EnglishThe logical desire of new Member States is not to feel like second-class EU members.
Az új tagállamok ésszerű elvárása, hogy ne kelljen másodrendű tagoknak érezniük magukat az Unióban.