Engelsk-ungarsk oversættelse af "to look after"

EN

"to look after" ungarsk oversættelse

EN to look after
volume_up
{verbum}

to look after (også: to cater, to ensure, to provide, to see to)
Had it not promised to look after the survivors?
Nem ígérte-e meg, hogy gondoskodik a túlélőkről?
She told herself that when she inherited the money, she was going to look after Phillipa.
Arra gondolt, hogy ha majd övé lesz az örökség, gondoskodik Phillipáról.
I'm very fond of him, he added, but he needs someone to look after him.
- Nagyon szeretem az apámat - fűzte hozzá -, de szüksége volna valakire, aki gondoskodik róla.
to look after (også: to husband, to keep, to nurse, to tend)

Lignende oversættelser "to look after" på ungarsk

look substantiv
to look verbum
look! interjektion
after adjektiv
after adverbium
Hungarian
after præposition

Eksempelsætninger "to look after" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishShe will look after me most devotedly, and I feel I should like to be close at hand.
Nagyon odaadóan fog rólam gondoskodni, és úgy érzem, jobb, ha a közelben vagyok.
EnglishGornon's faction says they want my honest opinion after I look at the future.
Gornon frakciója az őszinte véleményemre kíváncsi, miután belenéztem a jövőbe.
EnglishIf we do not look after our water, we will never succeed in combating hunger.
Ha nem foglalkozunk a vízzel, soha nem fog sikerülni legyőznünk az éhínséget.
EnglishYou stay here, look after the house, tend to the place, and there's no rent.
Itt marad, vigyáz a házra, tesz-vesz a ház körül és nem kell lakbért fizetnie.
EnglishWhat are our actual standards of education and how do we look after our young people?
Milyen az oktatásunk tényleges színvonala, és hogyan gondoskodunk fiataljainkról?
EnglishThey look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
Törődnek a környezettel, az állatok jóllétével és a biodiverzitás fenntartásával.
EnglishThey have help in from the village, but you could cook and look after Aunt Maude.
Nagyon az idegeire megy az embernek, de Maude néni rokonszenves teremtés.
EnglishThe templars can be trusted to look after their own interests, Krysta said.
- A lovagok megbízhatók, ha saját érdekeikről van szó - magyarázta a félelf.
EnglishPerhaps God did look after fools, drunks, and little children after all.
Lehet, hogy isten mégiscsak vigyáz a részegekre, a bolondokra és a gyerekekre?
EnglishLetitia had, in the end, resigned her job, to go and look after her sister.
Letitia végül is otthagyta az állását, hogy mindig a húga mellett lehessen.
EnglishPlease look after the boy' - signing his name and regimental number in full.
Tessék a fiamnak gondját viselni", aztán aláírta nevét és az ezred számát.
EnglishThe old poop couldn't look after himself anymore, and hardly knew where he was.
Az öreg trottyos már nem tudta ellátni magát, és azt se nagyon tudta, hogy fiú vagy lány.
EnglishHe, wanted, you know, to protect me - to 'look after me,' that's how he put it!
- Ugyanis meg akart védelmezni... gondoskodni sze retett volna rólam"... ahogy kifejezte!
English.If something happens to me, you'll look after Aslade won't you? - and the boys?'
Ha valami történik velem, ugye gondját viseled Aslade-nek és a fiúknak?
EnglishUsed to look after them in the old days for Mr. Folliat, years and years ago that was.
Nem mintha idő előtt ment volna el tette hozzá , elvégre túl volt már a kilencvenen.
EnglishWhy didn't you take the hint that I look after my properties myself once the sun has set?
Miért nem vette komolyan a figyelmeztetést, hogy sötétedéstől én őrzöm a házat?
EnglishRichard could surely have trusted him to look after the younger generation.
Richard nyugodtan rábízhatta volna, hogy gondoskodjék a fiatal nemzedékről.
EnglishIn a way, said Mary, I think it was good for your mother to have Audrey to look after.
Bizonyos tekintetben jól jött anyádnak Audrey gondoskodása folytatta Mary.
EnglishViolence is being used even against defenceless nuns who look after the poor.
Erőszak áldozatául esnek még a szegényeket istápoló védtelen apácák is.
EnglishIf this doesn't work out, look after Cathy and the kids for me, will ya?
Ha ez nem jön be, akkor kérlek, gondoskodj Cathyről és a srácokról, rendben?