Engelsk-ungarsk oversættelse af "lottery"

EN

"lottery" ungarsk oversættelse

volume_up
lottery {substantiv}

EN lottery
volume_up
{substantiv}

lottery (også: numbers pool)
volume_up
lottó {substantiv}
I have one of the biggest lottery outlets in the state.
Enyém az egyik legnagyobb lottó-fiók az államban.
The state lottery jackpot's up to $86 million this week.
Az állami lottó jackpot 86 millió ezen a héten.
I got so much lottery money, I can't fit it in the cash register.
Annyi lottó-pénzem van, hogy nem fér be a pénztárgépbe.
lottery (også: draw, raffle)
volume_up
sorsjáték {substantiv}
Many sports are subsidised from the profits of state-run lotteries as well as licensed gambling.
Számos sportágat az államilag irányított szerencsejáték- és koncessziós fogadó vállalkozások nyereségéből támogatnak.
It is not enough, moreover, to monitor the quality of the official gambling and lottery companies - movement of money must also be monitored.
Nem elég továbbá a hivatalos szerencsejáték- és lottótársaságok minőségét ellenőrizni - a pénzmozgást is figyelemmel kell kísérni.
lottery
volume_up
lutri {substantiv}
Talán egyszerű lutri volt.
lottery (også: raffle)
volume_up
tombola {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "lottery":

lottery
English

Eksempelsætninger "lottery" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
És levonjuk a következtést, hogy a lottónyeremény esélye 100 százalék.
EnglishIt was the wordless, delighted shriek of a woman who has just won the lottery.
Ismét felsikoltott, mámorosan, szavakat nem találva, mint aki megütötte a lottófőnyereményt.
EnglishMr President, EU funds distributed by the lottery of 'first come, first served' is wrong.
Elnök úr, az uniós pénzeszközök "aki kapja, marja” rendszerben való szétosztása helytelen.
EnglishYou know she had a heart attack and died when she found out we won the lottery.
Tudod, hogy infarktust kapott, mikor megtudta, hogy nyertünk.
EnglishWe know about cheating on the lottery and much more besides.
Tudunk a szerencsejátékokkal elkövetett csalásokról, és egy sor másról.
EnglishSome genetic lottery winner now controls the fate of this company.
Valami "génlottó" győztes tartja kezében a vállalat sorsát.
EnglishThe clerk told Charity she would get a Lottery Commission cheek in the mail.
A tisztviselő miután Charity átnyújtotta a kitöltött igénylőívet meg a szelvényt közölte, hogy a pénzt majd postázzák.
EnglishThe lottery ticketl Moltès's ticket... from before you left.
A lottószelvény Moltès's szelvénye... mielőtt elhagytál.
EnglishThe problem with that view is like asking all the winners of lotteries, "Have you won the lottery?"
A gond ezzel a nézettel ott van, hogy ha például megkérdezzük az összes lottónyertest, "Nyertek a lottón?"
EnglishLook, I can prove this to you: here's a little lottery.
Nézzék, bebizonyítom: itt van egy kis lottójáték.
EnglishAnd they all tell you, "Yes, we have won the lottery."
És mindegyikük azt mondja majd, "Igen, nyertünk."
EnglishI put your fucking lottery ticket in your fucking fanny pack.
Beraktam a szelvényt a kurva kis táskádba.
EnglishIt is more reminiscent of a fake lottery ticket.
De engem inkább egy hamis lottószelvényre emlékeztet.
EnglishWhy in the world would anybody ever play the lottery?
Egyáltalán miért is játszana valaki a lottón?
EnglishNow it's as if you were marking down lottery numbers.
Most meg mintha lottószámokat ikszelnél be.
EnglishBrian Cole won the lottery, but all the Troopers at the barracks shared the experience at least to some extent.
Brian Cole volt az, aki megütötte a kvinternót, de valamilyen mértékben az őrszoba minden rendőre részesült az élményben.
EnglishHey, Reggio, did you play my lottery numbers?
He, Reggio, megjátszottad a lottószámaim?
EnglishThe reason is you never go and bother to ask the losers who also purchased lottery tickets and didn't end up winning the prize.
Az oka az, hogy soha nem kérdezzük a veszteseket, akik szintén megvették a szelvényt, de nem nyertek semmit.
EnglishIn her fingers she held a lottery ticket.
Egy lottószelvényt tartott az ujjai között.
EnglishThere were yet other solutions; Father Goriot was a skinflint, a shark of a money-lender, a man who lived by selling lottery tickets.
Ráfogták még Goriot apóra, hogy uzsorás, aki kosztpénzre ad kölcsön, vagy talán megrögzött lutrijátékos.