Engelsk-ungarsk oversættelse af "majesty"

EN

"majesty" ungarsk oversættelse

volume_up
majesty {substantiv}

EN majesty
volume_up
{substantiv}

majesty (også: royalty)
volume_up
felség {substantiv}
'We are Church Knights, Your Majesty,' he said in a flat, unemotional voice.
Mi az egyház lovagjai vagyunk, felség mondta színtelen, érzelemmentes hangon.
Your Highness, I notified His Majesty in regard to the Princess Madouc.
- Felség, értesítettem őfelségét, a királyt Madouc hercegnő érkezéséről.
Your Majesty, I deem this appointment in the nature of an accolade!
- Felség, ezt a beszélgetést a megtiszteltetés jeleként értékelem!
majesty (også: royalty, sublimeness)
volume_up
fenség {substantiv}
Fenség, azt mondta az Anyakirálynénak...
Mintha gyengéd fenség sugárzott volna belőle.
Where was the great magnificent web of my dreams, the immense and luminous majesty?
Hol volt álmaim hatalmas, magasztos hálója, az az égig érő, fénylő fenség?
majesty
volume_up
fenségesség {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "majesty":

majesty

Eksempelsætninger "majesty" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf he still lives, I want to know, so that I might beg His Majesty for mercy.
Tudni akarom, hogy él-e még, mert ha igen, kegyelmet kérek számára a királytól.
EnglishNo, Her Majesty hid it somewhere - but where we've never been able to discover.
Õfelsége elrejtette valahová, de a mai napig nem tudtunk rájönni, hogy hová.
EnglishFor once you must conduct yourself with dignity, and ride properly with Her Majesty.
Most az egyszer viselkedj rendesen, hiszen őfelségével, a királynéval fogsz utazni.
EnglishLadies and gentlemen, please rise and welcome Her Majesty, Queen Elizabeth II!
Hölgyeim és Uraim, kérem álljanak fel és üdvözöljék Õfelségét, II. Erzsébet királynőt!
EnglishYour Majesty, I want the secret at all costs, and I want it for the Crown.
Megkövetelem, érti, megkövetelem, hogy a titok végül is a Koronát gazdagítsa.
EnglishI really think Your Majesty should concentrate on the highways,' he continued seriously.
Valóban azt hiszem, az országutakkal kellene törődnie folytatta a lovag komolyan.
EnglishIn majesty and golden light, I saw again in his mind those ikons which he had painted.
Elméjében ismét láttam fenséges aranyfényben az ikonokat, amelyeket festett.
EnglishAnd I'm ashamed to say that, her Majesty's government is willing to offer you amnesty.
Felhatalmaztak, hogy közöljem önnel, őfelsége hajlandó...bűnbocsánatot kinálni önnek.
EnglishMillennia ago a prosperous Zone sent to Trantor the Mountain of Majesty.
Évezredekkel korábban az egyik virágzó zóna a Trantornak ajándékozta a Felséghegyet.
EnglishMadouc spoke haughtily: “Your Majesty has been shamefully misinformed!
- Felségedet szégyenletesen félretájékoztatták! - jelentette ki Madouc.
EnglishThe sun rolled in sad sumptuous majesty behind the mountains; murk fell across the tundra.
A nap szomorú méltósággal emelkedett fel a hegyek mögül; köd telepedett a tundrára.
EnglishWell, Harding said, checking his watch, I think we've served Her Majesty enough for one day.
Nos nézte meg a karóráját Harding , azt hiszem, épp eleget szolgáltam ma Õfelségét.
EnglishAnd what were these marvellous quests, that His Majesty should approve them so readily?
- És mi volt ez a csodálatos küldetés, amelybe őfelsége is beleegyezett?
EnglishI cried out: Am I to understand that His Majesty advised you to such a deed?
"Ezt úgy értsem, hogy őfelsége tanácsolta neked, hogy ilyet tegyél?
EnglishHe could pass it on to Clayton, as His Britannic Majesty's representative.
Átadhatja Claytonnak, mint őfelsége, az angol király képviselőjének.
EnglishIt must be as Your Majesty asserts, said Lady Tryffyn with a pursed mouth.
- Biztos úgy van, ahogy felséged mondja - jelentette ki Lady Tyrffyn összeszorított szájjal.
EnglishYour Majesty has something which I should value even more highly, said Holmes.
Fenséged birtokában van valami, amit én sokkal többre értékelek.
EnglishAt the Simbul's elbow, the oldest of her guards dared to murmur, You scowled, Majesty?
Simbul legidősebb udvaronca végül vette a bátorságot, és megszólalt.
English'Somehow I don't really think we'll be able to command Her Majesty's full attention this evening.'
Valamiért úgy gondolom, őfelsége figyelmét ma este már nem tudjuk magunkra vonni.
English'His Majesty acknowledges that you are the source and well-spring of his thought, holy Arasham.'
Õfelsége is elismeri, hogy gondolatainak ön a forrása és előidézője, szent Arasham.