Engelsk-ungarsk oversættelse af "major companies"

EN

"major companies" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "major companies" i kontekst.

Lignende oversættelser "major companies" på ungarsk

major substantiv
major adjektiv
company substantiv

Eksempelsætninger "major companies" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn return, major companies will match this amount with a contribution in kind.
Cserébe a nagyvállalatok ezt az összeget természetbeni juttatásokkal egészítik ki.
EnglishIt means that the profits of major transport companies come first.
Ez azt jelenti, hogy a nagy közlekedési társaságok profitja a legfontosabb.
EnglishIndeed, it will tackle some major fiscal impediments to companies' competitiveness.
A KKTA valóban kezelni fogja a vállalatok versenyképességének útjába álló bizonyos fő adózási akadályokat.
EnglishWhat we are witnessing at present is not only the bankruptcy of investment banks and major insurance companies.
Aminek most tanúi vagyunk, az nem csak befektetési bankok és a nagy biztosítótársaságok csődje.
EnglishHowever, we cannot allow major and reputable companies which put safety first to collapse.
De azt nem engedhetjük meg, hogy nagy és jó hírű vállalatok menjenek csődbe, amelyek a biztonságot helyezik előtérbe.
EnglishNowadays, there is an ever-increasing number of women becoming involved in politics and making major decisions in companies.
Manapság egyre több nő van jelen a politikában és hoz fontos döntéseket a vállalatoknál.
EnglishIt is a shame that the development of new antibiotics has largely ground to a halt in the major pharmaceutical companies.
Sajnálatos, hogy a főbb gyógyszergyártóknál nagyrészt leállt az új antibiotikumok kifejlesztése.
EnglishInvestment by the major capitalist multinational companies and banks in solving the problems caused by the crisis is minimal.
A nagy kapitalista multinacionális vállalatok és bankok alig tesznek valamit a válság által okozott problémák megoldásáért.
EnglishBecause of the profiteering of the private major pharmaceutical companies, they simply cannot afford the branded equivalents.
A nagy magán-gyógyszergyártók profithajhászása miatt egyszerűen nem tudják megfizetni ugyanannak a gyógyszernek a márkás változatát.
EnglishWe fund major companies which then relocate from one Member State to another, while small and medium-sized enterprises go away empty-handed.
Olyan nagyvállalatokat finanszírozunk, amelyek aztán egyik tagállamból egy másikba települnek át, miközben a közép- és kisvállalkozások üres kézzel távoznak.
EnglishCommissioner, do I detect from your answer to Mr Seppänen just now that you actually have indications of major interest from companies wishing to invest in the EIT?
Biztos úr, helyesen érzem ki Seppänen úrnak adott válaszából, hogy ön tud olyan jelentős vállalatokról, amelyek befektetnének az ETI-be?
EnglishIn brief, this must be a balanced agreement and one that does not just bring benefits to Europe and major companies established in Central America.
Röviden tehát, ennek egy kiegyensúlyozott megállapodásnak kell lennie, és nemcsak Európa és a Közép-Amerikában letelepedett nagyvállalatok számára kell előnyösnek lennie.
EnglishThis equates to leaving power in the hands of the oligarchy composed of the major companies that have entered into bilateral agreements with leading performers.
Ez annyit jelent, hogy a hatalmat ott hagyjuk a nagyvállalatokból álló oligarchia kezében, amelyek bilaterális megállapodásokat kötöttek a vezető előadókkal.
English(DE) Mr President, it is no secret that we live in a European Union in which events are bypassing citizens and increasingly benefiting the major companies.
(DE) Elnök úr, nem titok az, hogy egy olyan Európai Unióban élünk, amelyben az események elrobognak a polgárok mellett, és amelyben a legnagyobb vállalatok nyernek.
EnglishIndeed, in reaction to the Qtrax announcement, the four major companies have publicly stated that no deal has yet been finalised, although negotiations are ongoing.
Sőt, a Qtrax bejelentésére reagálva a négy nagy társaság nyilvánosan kijelentette, hogy semmilyen megállapodás nem végleges még, bár a tárgyalások folytatódnak.
EnglishThe costs of this devastation are included in the 700 billion which the US taxpayers now have to invest in rescuing the major banks and insurance companies.
Az a 700 milliárd, amit az amerikai adófizetőknek most meg kell fektetniük a nagybankok és biztosítótársaságok megmentése érdekében, tartalmazza ennek a pusztításnak a költségeit.

Andre ord i vores ordbog

English
  • major companies

Mere i den engelsk-danske ordbog.