Engelsk-ungarsk oversættelse af "major player"

EN

"major player" ungarsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "major player" i kontekst.

Lignende oversættelser "major player" på ungarsk

major substantiv
major adjektiv
player substantiv

Eksempelsætninger "major player" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOr, as it says in paragraph 12 of the resolution, is it the 'major player'?
Vagy ahogy az állásfoglalás (12) bekezdésében szerepel, az a "legfőbb szereplő”?
EnglishBut today, this thing is, I believe, a major player in the politics of the Middle East.
De ma, ez a tárgy, azt hiszem, egy jelentős szereplő a Közel-Kelet politikájában.
EnglishWe have become self-assured and a major player in European politics.
Magabiztossá váltunk, és az európai politikai színtér fontos szereplője lettünk.
EnglishThe European Union is currently a major player in the international energy market.
Az Európai Unió jelenleg fontos szereplő a nemzetközi energiapiacon.
EnglishI am very much in favour of establishing a strategic partnership with this major economic player.
Én nagyon támogatom, hogy létesítsünk stratégiai partnerséget ezzel a jelentős gazdasági szereplővel.
EnglishSINCE DERRICK now considered himself to be a major player, he chose a new meeting place for Wednesday night.
Lelki szemei előtt sorra megjelentek az esküdtek, és még inkább elfogta a vágy Marlee után.
EnglishShe's well respected on the jury, by the men and women alike, and Nicholas says she's slowly becoming a major player.
Az esküdtek, férfiak is, nők is, nagyra tartják; Nicholas szerint hovatovább hangadóvá növi ki magát.
EnglishDo we want to be a major global player?
Akarunk-e fontos globális szereplővé válni?
EnglishGroups like Anonymous have risen up over the last 12 months and have become a major player in the field of online attacks.
Az Anonymous-szerű csoportok az elmúlt év alatt jelentek meg és váltak fontos szereplővé az online támadások területén.
EnglishIf we are not seen as a major player in the country's development, we shall lose an opportunity to influence events.
Ha nem tartanak minket fontos szereplőnek az ország fejlődése szempontjából, elveszítjük esélyünket, hogy befolyásoljuk az eseményeket.
EnglishAnd I am a major player.
EnglishWhilst the European Union aspires to be a major global player, this is totally undermined by the lack of resources to meet those objectives.
Míg az Európai Unió jelentős világszintű szereplő kíván lenni, ezt teljesen lehetetlenné teszi, hogy e célkitűzések eléréséhez nem áll rendelkezésre kellő forrás.
English. - (RO) Through the accession of Romania and Bulgaria, the Union has become a major player in the Black Sea area.
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója. - (RO) Románia és Bulgária csatlakozásával az Unió főszereplővé vált a fekete-tengeri területen.

Andre ord i vores ordbog

English
  • major player

Derudover tilbyder bab.la en engelsk-dansk ordbog for flere oversættelser.