Engelsk-ungarsk oversættelse af "making"

EN

"making" ungarsk oversættelse

volume_up
making {substantiv}
volume_up
make {substantiv}

EN making
volume_up
{substantiv}

making (også: completion, dispensing)
volume_up
elkészítés {substantiv}
Jhagel tea was supposed to be calming, however it had occurred to him that the process of making it was itself quite relaxing.
A jhagel egyébként is nyugtató hatásáról ismert, ám Uagen tapasztalata szerint az elkészítés folyamata legalább olyan relaxáló.
making (også: fabrication, manufacturing)
volume_up
gyártás {substantiv}
making (også: fabrication)
volume_up
készítés {substantiv}
This tea-making was the major household offence, next to bringing a woman in.
készítés volt az egyik főbűn, mindjárt a nők becsempészése után következett.
Wasn't it obvious that neophytes at the game of making and conquering couldn't thwart the Galactics, who had been at it for aeons?
Hát nem nyilvánvaló, hogy a készítés és hódítás újoncai nem győzhetik le a galaktikusokat, akik összehasonlíthatatlanul nagyobb gyakorlattal rendelkeznek ezen a téren?

Eksempelsætninger "making" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt's still about making you believe what I believe, at least for a little while.
Még mindig azt kell elhitetnem önökkel, amit én elhiszek, legalább egy kis időre.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Reméljük, hogy a biztos úr határozott javaslatokat tesz majd ezzel kapcsolatban.
EnglishThis Treaty equips the European Union of 27 for more effective decision-making.
Ez a Szerződés hatékonyabb döntéshozatallal ruházza fel a 27-ek Európai Unióját.
EnglishCould you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Elárulná, hogy tesz-e bejelentést a Bizottság ezzel kapcsolatban a közeljövőben?
EnglishIf Bob Robertson was intent on making Hell on Earth, we had the weather for it.
- El sem tudom képzelni, hogy bírod azt a sok rémséget, amivel együtt kell élned.
EnglishHe occasionally leaped off the rug and came down making dog grunts in his throat.
Fel-felugrott a levegőbe, visszaesett, és közben morgott, mint egy igazi kutya.
EnglishAnd along the way, I'm kind of making papercuttings and adding other techniques.
Az idő elteltével elkészítem a papírvágatokat, és más technikákat adok hozzá.
EnglishThey have been making eyes at each other in a heartrending way for a week past.
- Egy álló hete olyan szemeket meresztettek egymásra, mintha a lelkük szakadna ki.
EnglishYears ago, as a young man making his way in the service, he had admired Philby.
Évekkel korábban, a szolgálatot éppen csak kezdő fiatalemberként csodálta Philbyt.
EnglishBut peace is peace, and if it comes by making treaty with them, let it be so.
De a béke béke, és ha úgy érhető el, hogyha szövetséget kötünk velük, ám legyen.
EnglishFor us, it is not about making transport more expensive, as has just been claimed.
Amint már leszögeztük, nekünk nem az a célunk, hogy megdrágítsuk a közlekedést.
EnglishAnd speaking of the baby, it was making a sound at last in its little ice-chest
Ha már a babánál tartunk, végre megnyikkant a hűtőládába vetett ágyacskájában!
EnglishIt is also important for us to try to find solutions instead of making accusations.
Fontos továbbá, hogy megoldásokat próbáljuk találni ahelyett, hogy vádaskodnánk.
EnglishThe Commission would therefore like to clarify the issue by making two statements.
A Bizottság ezért két dolgot leszögezve kívánja egyértelművé tenni a helyzetet.
EnglishFor this reason, these statistics represent a significant element of policy making.
Ezért a statisztikai adatok a politikai kialakításának jelentős elemeit képezik.
EnglishWe are concerned with filling our treasury and making Tyr more self-sufficient.
- Arra törekszünk, hogy megtöltsük a kincstárunkat, és önellátóvá tegyük Tyrt.
EnglishMore blaster bolts struck the door, making the musty corridors echo and thrum.
Közben újabb lövések találták el az acéllemezt, amely mély, kongó hangot adott.
EnglishShe considered calling the police, but she was afraid of making a fool of herself.
Azon töprengett, felhívja-e a rendőrséget, de nem akart bolondot csinálni magából.
EnglishBored with their husbands, no doubt, who thought more of money-making than of them.
Unják a férjüket ez biztos -, aki többet törődik a pénzcsinálással, mint velük.
EnglishTake me to her, said the Savage, making an effort to speak in an ordinary tone.
Vezessen hozzá mondta a Vadember, s összeszedte magát, hogy köznapi hangon szóljon.