Engelsk-ungarsk oversættelse af "male"


Mente du:málé
EN

"male" ungarsk oversættelse

volume_up
male {substantiv}
HU

EN male
volume_up
{substantiv}

male
volume_up
hím {substantiv}
When a male of our kind mated with a female of them, the female bled and died.
Ha egy hím táltos párzott egy embernősténnyel, a nőstény vérezni kezdett, és meghalt.
Quilan heard the older male gather his robes about him.
Ruhasuhogás hallatszott, ahogy az ids hím ingerülten összehúzta a köpenyét.
At last the male spoke for them, his courage tremulous but real.
Végül a hím szólalt meg kettőjük nevében, halálmegvető bátorsággal:

Synonymer (engelsk) for "male":

male

Eksempelsætninger "male" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo I looked at all of his drawings, more than 700, and looked for male portraits.
Ezért végignéztem az összes rajzát, több mint 700-at, és férfiportrékat kerestem.
EnglishWhen he turned back, a small Lavrentian servant, a young male, stood beside him.
Amikor visszanézett, egy alacsony lavrenti szolga, egy fiatal férfi állt mellette.
EnglishFor an instant a calm beautiful face, neither male nor female, swam in his mind.
Ekkor egy nyugodt, gyönyörű, se nem férfi, se nem női arc úszott be az agyába.
EnglishThe glow was coming from a slim fe-male figure that stood twice as tall as she.
A csillogás egy vékony nőalakból áradt, mely kétszer olyan magas volt, mint ő.
English'The one on the left,' Worthil said, 'is a male, carrying the testes and penis.
Az ott balra folytatta Worthil egy férfi, akinek van prosztatája és pénisze.
EnglishSome say that a normal male's lung has an area of the inside of a basketball [court].
Egyesek szerint a normál férfi tüdő felülete akkora, mint egy kosárlabda [pálya].
EnglishAnd lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."
Végül, az egyetlen férfiportré, melyet Leonardo festett, a "Zenész képmása".
EnglishOr one male being approached by several young virgins, all eager to bear his child.
Vagy több fiatal szűz rohant meg egy hímet, mert mind az ő gyerekét akarta hordani.
EnglishSomething is disturbing the crodlu, a male voice said from just beyond the wall.
- Valami zavarja a crodlut - hallatszott egy férfihang a fal túloldaláról.
EnglishA male stood on the corner, shouting in a dialect Gurgeh didn't understand.
Egy férfi állt a sarkon, és olyan dialektusban kiabált, amit Gurgeh nem értett.
EnglishEvery male from me age of twenty to fifty was obligated to undergo military training.
Minden húsz és ötven év közötti férfi köteles részt venni a katonai kiképzésen.
EnglishMale dogs are very serious about a hierarchy, because it prevents physical fights.
A hímek nagyon komolyan veszik a hierarchiát, mert ezzel elkerülik a testi küzdelmet.
English- CARCASES OF UNCASTRATED YOUNG MALE ANIMALS OF LESS THAN 2 YEARS OF AGE ,
- nem ivartalanított és két évesnél fiatalabb növendék állatok hasított teste,
EnglishA black male in jeans hauling chairs to a spot under the Blacks' oak tree?
Egy farmerbe öltözött fekete férfi székeket cipel a Black család tölgyfája alá.
EnglishTwo of Jones' party, his bodyguard and his male secretary, had very bad hearts.
Jones két társának, a testőrének és titkárának nagyon gyönge volt a szíve.
EnglishAnother long deep breath came out of him, almost a yawn, sounding very male.
Megint sóhajtott egy nagyot, csaknem ásított, ami nagyon férfiasán hangzott.
EnglishSo he thought after he had seen thee - and a few others, male and female.
Ez az ember aztán gondolkozott, miután téged és még néhány férfit, nőt meglátott.
EnglishThen I put out my hand, that old automatic gesture of the well-trained American male.
Kezet nyújtottam neki, minden amerikai felnőtt férfi automatikus gesztusával.
EnglishCould the male companion be the spirit Lasher, come into the world in some human guise?
Lehet a férfi ez a Lasher nevű szellem, aki emberi álcában átjött a világunkba?
EnglishThe thick brush parted to the south and two men, one female and one male, approached.
Dél felől szétnyílt a sűrű aljnövényzet, és egy férfi meg egy nő közeledett.