EN mill
volume_up
{substantiv}

mill
volume_up
malom {substantiv}
Just behind the river, close to the front line, there was an enormous flour-mill with a country-house attached to it.
A folyó mellett, közel a frontvonalhoz, hatalmas malom állt a hozzá tartozó udvarházzal.
Talán ez nem is a Crawford malom.
There was a ruined tower some distance along it that might once have been a mill or part of a fortified dwelling.
Bizonyos távolságban egy torony romjai magasodtak, amely valaha egy malom vagy egy megerősített település része lehetett.
mill (også: works, -works)
volume_up
gyár {substantiv}
Because if you are- Just then the mill-whistle went off.
A gyár dudája e pillanatban megszólalt.
We have the orders, Chamblis said, but you can't run a mill without people to punch the time clock.
"Vannak megrendeléseink mondta Chamblis , de emberek nélkül nem működik egy gyár.
Norris Ridgewick arrived at the Sheriff's Office in his street clothes about ten minutes before the noon whistle blew at the mill.
Norris Ridgewick utcai ruhában érkezett a seriff hivatalába talán tíz perccel azután, hogy a gyár a delet fújta.
mill (også: fray, hammering, punch-up, thrashing)
volume_up
bunyó {substantiv}
mill (også: grinder, grinding)
volume_up
daráló {substantiv}
daráló vagy őrlőkészülék;
mill (også: grinding)
volume_up
őrlő {substantiv}
mill (også: plant, run, works, -works)
volume_up
üzem {substantiv}
Köszönjük, acél üzem.

Eksempelsætninger "mill" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThey must be just regular, run of the mill, may-they-please-roast-in-Hell bandits.
- Nyilván átlagos, hétköznapi banditák, hogy a pokolbéli tűz égesse meg őket!
EnglishHe had to promise the mill that there were no nails left in the timber.
Ki kellett jelentenie a malomban, hogy az épületfában nem maradt egyetlen szög sem.
EnglishFour days later Brett quit his job in the mill and joined the Army.
Négy nappal ezután Brett otthagyta az állását a malomban, és bevonult katonának.
EnglishThey took the Mill cottage for two months, and I hope they've enjoyed their holiday here.
Két hónapra kibérelték a vízimalmot, és remélem, jól töltik a vakációjukat.
EnglishLegge have the Lawders' cottage, the pink one down by Mill Creek.
Mr. és Mrs. Legge a Lawder-tanyán lakik, abban a rózsaszínű épületben a malompatak mellett.
EnglishHe's going to have to mill the casings, to fit the converter flanges on that old freighter.
Meg kell recéznie a házat, hogy illeszkedjen a konverter-bordákhoz ezen a vén bárkán.
EnglishIn her voice was the arrogance of the successful mill hand who had risen to riches.
Az asszony hangjában a meggazdagodott molnárlegény gőgje csengett.
EnglishThe Potomac was calm and flat, almost oily, like the pond behind a mill dam.
A Potomac nyugodt volt és sima, mintha olajjal terítették volna be.
EnglishA tonne of wheat might be resold several times before it gets to the mill.
Egy tonna búzát többször is eladhatnának, mielőtt a malomba érkezik.
EnglishHe owned a lumber mill and was in the feed and ice businesses besides.
Fűrésztelepe volt, mellékes érdekeltséggel a takarmány- és műjégiparban.
EnglishThe majority of the open cars, still unscathed, ceased to mill about.
Voltak, akik ezt is megúszták, rájuk a mindenfelé elszórt szögek vártak.
EnglishHe Mill hadn't found his place, and wondered if he ever really would.
Még mindig nem találta a helyét, és azon tűnődött, megtalálja-e valaha.
EnglishHe saw something red that turned over slowly as a mill wheel.
Valami vörös tömeget látott önmaga körül forogni, lassan, mint egy malomkerék.
EnglishHe looked up at the high bay windows, at the gingerbread mill-work, so carefully restored.
Megszorította a kinyújtott kezet, ám azon nyomban el is engedte, mert szégyellte a kesztyűjét.
EnglishA little work by some run-of-the-mill Diabolical, The True Story of the Comte de Saint-Germain.
Valami jöttment ördöngös művecskéje volt: Az igazi Saint-Germain gróf.
EnglishHis people, whether the jury consultants or run-of-the-mill operatives, moved around.
Emberei, az esküdtszéki szakértőktől a közönséges végrehajtó segéderőkig, szüntelenül mozgásban voltak.
EnglishThe representative even apologized for the fact that he didn't want the GP mill to work the tree.
A küldött még szabadkozott is amiatt, hogy nem a GP fűrészmalmával vágatják ki a gerendákat.
EnglishThere's an old sugar mill nearby, built on top of some ruins.
Van a közelben egy öreg cukormalom, valamilyen romok tetejére építve.
English(CS) It was John Stuart Mill who said that parliament should be a mirror of national life.
(CS) John Stuart Mill volt az, aki azt mondta: a parlament a nemzet életének tükre kell, hogy legyen.
EnglishThe Russian mill- lary was in far worse shape than America's.
Az orosz haderő jóval rosszabb állapotban volt, mint az amerikai.