EN negotiable
volume_up
{adjektiv}

negotiable (også: salable, saleable, vendible, marketable)
Jól eladható és helyettesíthető áru.
negotiable (også: realizable, marketable)
negotiable (også: transferable)
negotiable
negotiable
The two non-negotiable conditions set by the Commission were fully respected.
A Bizottság által támasztott két nem tárgyalható feltételt teljes mértékben tiszteletben tartották.
negotiable
negotiable
There are three sides to this customs credit: it is refundable, negotiable and transferable.
Ennek a vámhitelnek három eleme van: visszatéríthető, forgalomképes, és átutalható.
negotiable
negotiable (også: superable, vanquishable)
negotiable
negotiable (også: surmountable, vanquishable)
negotiable

Synonymer (engelsk) for "negotiable":

negotiable

Eksempelsætninger "negotiable" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishLadies and gentlemen, the survival of European fisheries is non-negotiable.
Hölgyeim és uraim, az európai halászat túlélése nem képezi vita tárgyát.
EnglishAt the same time, European solidarity should be equally non-negotiable.
Az európai szolidaritásnak is épp ilyen magától értetődőnek kellene lennie.
EnglishTherefore, the independence of the European Central Bank should be non-negotiable.
Ezért az Európai Központi Bank függetlensége nem lehet vita tárgya.
EnglishThat kind of resistance is terrorism, and it is non-negotiable as far as we are concerned.
Az ellenállásnak ezt a módját terrorizmusnak hívjuk, és ez számunkra nem elfogadható.
EnglishThe independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.
A média irányításának függetlensége és a véleménynyilvánítás szabadsága nem lehet alku tárgya.
EnglishThere are a few provisions, none of which are in the least bit negotiable.
- Vannak bizonyos kikötéseink, amelyekből egy jottányit sem engedünk.
EnglishFirst price is always negotiable, especially when you got this many bodies involved.
Az első árajánlaton mindig lehet alkudni, különösen, ha ilyen sokan közreműködnek az akcióban.
EnglishWe should not permit things of this kind to become negotiable and Europe to be turned into a bazaar.
Nem engedhetjük, hogy ilyen dolgok vita tárgyát képezzék, és Európa bazárrá változzon.
EnglishI therefore say that lesbian, gay and bisexual rights are non-negotiable.
Azt mondom éppen ezért, hogy a leszbikusok, homoszexuálisok és biszexuálisok jogai vitán felül állnak.
EnglishThe first is strict commitment to the Copenhagen criteria; they are non-negotiable.
Az első a maradéktalan elköteleződés a koppenhágai kritériumok mellett, e kritériumok nem képezik vita tárgyát.
EnglishThe focus for my group is on the fact that solidarity between the regions is not negotiable.
Az én képviselőcsoportom azzal a ténnyel foglalkozik, hogy a régiók közötti szolidaritás nem alku kérdése.
EnglishHuman dignity in the European Union is non-negotiable.
Az emberi méltóság nem képezheti vita tárgyát az Európai Unióban.
EnglishI believe our common values to be non-negotiable.
Véleményem szerint a közös értékeink nem képezhetik vita tárgyát.
EnglishLabour and its product become the negotiable commodities.
A munka és eredménye tárgyalási alap, csereeszköz lehet.
EnglishIt should be a non-negotiable requirement that unaccompanied minors should not be deported to third countries.
Feltétlen elvnek kellene lennie, hogy egyedülálló kiskorúakat ne toloncoljanak ki harmadik országokba.
EnglishThe safety and protection of children are not negotiable.
A gyermekek biztonsága és védelme vitán felül áll.
Englishin writing - (FR) Human rights are not negotiable.
írásban- (FR) Az emberi jogok nem képezik alku tárgyát.
EnglishWe thought a bond was something negotiable, something that could be bought and sold and exchanged and converted....
Azt hittük, olyasmi, ami tárgyalás alapját képezi, amit meg lehet venni, eladni, elcserélni, átváltani...
EnglishIt's not negotiable, Tarrance, Mitch said again.
Ebből nem engedek, Tarrance ismételte meg Mitch.
EnglishThe right of a people to determine their own future is non-negotiable and we should all respect that.
Egyetlen nép ahhoz való joga sem vitatható, hogy meghatározza saját jövőjét, és ezt mindannyiunknak tiszteletben kell tartanunk.