EN nuisance
volume_up
{substantiv}

nuisance (også: annoyance, bother, pest, botheration)
volume_up
nyűg {substantiv}
And what a nuisance they are to clear up, too, said the inspector.
És micsoda nyűg felszámolni őket jegyezte meg a felügyelő.
The city Xounges is a nuisance to us: a stone in our path.
Xounges városa nyűg számunkra: akadály az utunkban.
Just a nuisance: a passenger, a piece of luggage.
Csak nyűg voltam, nem más: utas, poggyászdarab.
nuisance (også: annoyance, awkwardness, bother, chagrin)
volume_up
kellemetlenség {substantiv}
Elias, would you kindly take care of the nuisance in the communication room?
Elias, lenne szíves tenni valamit a kommunikációs szobabeli kellemetlenség ügyében?
Usually they remain no more than a nuisance, but a few have evolved into something far more serious.
Legtöbbjük viszonylag ártalmatlan kellemetlenség marad, de néhány súlyossá fordulhat.
nuisance (også: asshole, creep, drip, worm)
volume_up
zavarás {substantiv}
nuisance (også: damage, detriment, disadvantage, harm)
volume_up
kár {substantiv}
What a nuisance that I have to go to school!
Kár, hogy iskolába kell mennem, különben..."
Szükséges kényelmetlenség.
nuisance (også: discontent, grievance, harm, injury)
volume_up
sérelem {substantiv}
The sounds of typewriters, intercoms and secretaries all harmonized into one glorious hum as the mint recovered from the nuisance of Christmas.
Az írógépek, telefonok és titkárnők hangjai egyetlen dicsőséges zümmögésben egyesültek, amint a pénzcsinálda felépült a karácsonyi háborgatás okozta sérülésekből.
nuisance (også: pest, git)
nuisance (også: leech)
nuisance
nuisance (også: pest)
volume_up
terhes ember {substantiv}

Synonymer (engelsk) for "nuisance":

nuisance

Eksempelsætninger "nuisance" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishEven for a young man, the indirect route into the kitchen would be a nuisance.
Még egy fiatalember számára is kényelmetlen volna a konyhába vezető közvetett út.
EnglishThe reporters are around here, but they're only a nuisance I swat em like flies.
Alan kipillantott, és éppen a WMTW-Tv vágókocsija gurult el az ablaka alatt.
EnglishIf it's a nuisance for you to look it up, I'll gladly pay you a service fee.
Ha kellemetlen önnek kikeresni, készséggel megfizetem a szolgáltatási díjat.
EnglishI hoped he had stopped being the whining little nuisance he was as a kid.
Remélem, hogy elnőtte már azt a borzasztó nyafkaságot, ami gyermekkorában jellemezte.
EnglishHere lies Howard Campbell's essence, Freed from his body's noisome nuisance.
Howard Campbell szelleme nyugszik itt, Kit teste kínja már nem háborít.
EnglishLuckily, I manage to avoid the nuisance of someone sitting next to me.
Szerencsére sikerült elkerülnöm annak a kellemetlenségeit, hogy ül mellettem valaki.
EnglishIt chirped a time or two, committed a nuisance into the goblet and flew away.
Néhányszor csiripelt, majd belepottyantott a kehelybe, és elrepült.
EnglishBut that old habit of authority is fraudulent and just a nuisance at best.
Utáltam ezeket a szájtátókat, mert úgy bámulták Lestatot, mint egy karneváli látványosságot.
EnglishBut I made a nuisance of myself by warning everyone about the dangers of the island.
Bár én mindenkinek az idegeire mentem azzal, hogy figyelmeztettem őket a sziget veszedelmeire.
EnglishYou should loose them against the Celts in Wysrod, who have been so noxious a nuisance!
Rá kellene szabadítania őket a keltákra Wysrodban, akik oly sok bosszúságot okoztak!
EnglishI don't mean he wasn't fond of her, but he found her a bit of a nuisance sometimes.
Nem mintha nem szerette volna, de sokszor már az idegeire ment.
EnglishSo it is now and I must endure the nuisance with all good grace!”
Kénytelen vagyok ezúttal is méltósággal tűrni a kényelmetlenségeket.
EnglishWhat a nuisance! he said, but presently his good spirits reasserted themselves.
Milyen kínos! morogta, de hamarosan visszatért a derűje.
EnglishThey were never anything but a nuisance, and they knew too much.
Egyébként is csak púp voltak a hátunkon, amit ők is nagyon jól tudtak.
EnglishRedlock's expression, though, indicated that they were more nuisance than guests.
Redlock arckifejezése viszont világosan jelezte, hogy inkább nyűgnek, mint kedves vendégnek tekinti őket.
EnglishIt is great nuisance to go sick in the middle of business.
Rettentő kellemetlen, mikor az ember nyakig van a munkában és megbetegszik.
EnglishThey are scarcely even a nuisance on the world stage.
De bármennyire jelentéktelen volt is, a miniszterelnököt különösen bosszantotta.
EnglishI just wanted to know, because if he gets to be a nuisance I may have to hurt him.
Csak azért akartam tudni, mert ha kellemetlenkedni kezdene, kénytelen lennék igen határozottan leszerelni.
EnglishA passionate hunger for books, and the fear of being a nuisance, were constantly at war in him.
Éhezett a könyvekre, de félt hogy alkalmatlankodik: a két érzés szüntelenül hadban állt benne.
EnglishAs I slipped it into my pocket, the stench of the public nuisance O'Hare had created reached me.
Ahogy becsúsztattam a zsebembe, megcsapta az orromat O'Hare köztisztaság elleni vétségének szaga.