Engelsk-ungarsk oversættelse af "offer"

EN

"offer" ungarsk oversættelse

volume_up
offer {substantiv}

EN offer
volume_up
{substantiv}

volume_up
ajánlat {substantiv}
The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
Nagy kihívást jelent az az ajánlat, amit az Európai Unió részéről adni kívánunk.
Only last week, they said that what was on offer was simply not tenable for them.
Csak a múlt héten közölték, hogy az ajánlat egyszerűen nem tartható számukra.
This is a kind offer, but remains merely a pious wish because things are as they are.
Ez kedves ajánlat, de puszta kívánság marad, mert a dolgok már csak így mennek.
offer (også: supply)
volume_up
kínálat {substantiv}
It's more of a dare than an offer, actually.
Valójában ez inkább vágy mint kínálat.
The offers are various and interesting; often they are free or there is a possibility for financial assistance.
A kínálat sokszínű és érdekes; gyakran arra is nyílik lehetőség, hogy a különböző oktatási programokban ingyen vagy pénzügyi támogatással vehess részt.
Since the immense boom in the amount of online gambling on offer, however, the addiction problem has, indeed, been increasingly moving to the Internet.
Az online szerencsejáték-kínálat robbanásszerű növekedése óta azonban a függőség problémája egyre inkább az internetes játékoknál jelentkezik.

Eksempelsætninger "offer" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMcThune leaned forward, cracked his knuckles, and decided to offer some resistance.
McThune előrehajolt, megropogtatta ujjperceit, és úgy döntött, megadják magukat.
EnglishThe Russian Federation gladly accepts the offer of the United States of America.
Az Oroszországi Föderáció örömmel elfogadja az Amerikai Egyesült Államok ajánlatát.
EnglishWe must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.
Jelentős támogatást kell felajánlanunk a fejlődő országoknak ebben a tekintetben.
EnglishMadam President, I would first like to offer my good wishes to President Barroso.
Elnök asszony! Először is szeretném kifejezni jókívánságaimat Barroso elnök úrnak.
EnglishYou can't leave it to me, Miss Birdie, I say, and offer her my sweetest smile.
Nem hagyhatja rám, Miss Birdie válaszolom, és a legédesebb mosolyomat küldőm felé.
EnglishIt wasn't much of a pledge, but both men knew it was the best he could offer.
Nem ígért túl sokat, de mindketten tudták, ez volt a legjobb, amit felkínálhatott.
EnglishThis would offer an alternative source to that provided by the Nabucco project.
Ez alternatív forrást kínálna ahhoz képest, amit a Nabucco projekt biztosít.
EnglishThe EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
Az Uniónak képesnek kell lennie a gyors reakcióra és az ügy további támogatására.
EnglishCHAPTER 4FIRM OFFER Floyt drew a deep breath when he reached his apt doorpanel.
Floyt megkönnyebbülten sóhajtott, amikor elérte a lakásába nyíló ajtópanelt.
EnglishAgricultural products can offer him protection from the 20% that is not liberalised.
A mezőgazdasági termékek óvhatják meg őt attól a 20%-tól, amely nem liberalizált.
EnglishBut the Member States themselves can offer such aid directly to the stricken region.
De a tagállamok közvetlenül is nyújthatnak ilyen segítséget az érintett régiónak.
EnglishIn future it will also offer the same advantages for transactions in securities.
A rendszert a jövőben értékpapír-műveletekhez is igénybe lehet majd venni.
EnglishThat, or his stomach simply had nothing more to offer Umberlee and her waves.
De az is lehet, hogy már semmi nem maradt a gyomrában, amit kiadhatott volna.
EnglishThey would offer his mother a good job in a new city, one of her choosing.
Édesanyjának jó állást ajánlanak egy másik városban, amelyet majd ő választ meg.
EnglishThis was after she had heard, from Rosemary, of Mr Erksines offer of a job.
Ez az után történt, hogy Gordon beszélt Rosemaryvel Mr. Erskine állásajánlatáról.
English'I did offer earlier to shelter both of us from the spray,' the avatar reminded him.
Felajánlottam, hogy téged is megvédelek a hullámoktól emlékeztette az avatár.
EnglishIt had been vain and foolish for me to offer clothing and lodging to Avicus and Mael.
Ostoba hívság volt, hogy ruhát és szállást ajánlottam fel Avicusnak és Maelnek.
EnglishI would also like to offer my heartfelt thanks for the statement you made on Turkey.
Szeretném kifejezni köszönetemet a Törökországgal kapcsolatos nyilatkozatáért.
EnglishHowever, this must be done and the EU should offer its support to this work.
Ezt azonban meg kell tenni, és ehhez az EU-nak fel kell ajánlania támogatását.
EnglishThen again, maybe running the shadows did offer those things, but in a different way.
Persze lehet, hogy az árnyvadászatban ez is megvolt, csak egy kicsit másképpen.